Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ a rodičovský příspěvek

09.04.2014

Dobry den,
v současné době pobírám rodičovský příspevěk /syn 16m/ a rada bych si samostatne prividelavala jako OSVC - vedelejsi prace. Jake jsou aspekty versus RP a kde vsude bych se mela prihlasit, popripade jake zalohy platit ci vyse vydelku, tak abych neprisla o prispevek.
moc dekuji a gratuluji k vasi cinnosti.
s pozdravem

Vážená paní,

podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Není-li SVČ považována za vedlejší, jedná se o SVČ hlavní.
Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.
Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm
Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení SVČ jako vedlejší, je povinna oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a eventuelně doložila jako důvod pro výkon vedlejší SVČ.

Zahájení, přerušení a ukončení SVČ je třeba především oznámit registrujícímu místu (např. živnostenský úřad), zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu.

Živnosti se, podle podmínek pro získání živnostenského oprávnění, dělí na živnosti volné, vázané, řemeslné a koncesované. Podmínkou pro získání živnostenského oprávnění k volné živnosti je:
• věk minimálně 18 let;
• způsobilost k právním úkonům;
• bezúhonnost;
• zaplacení správního poplatku ve výši 1000 Kč za každou živnost.
Volná živnost sdružuje řadu oborů (příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – www.mpo.cz
K výkonu ostatních druhů živností je třeba splnit další podmínky (vzdělání, délka praxe).
Ohlášení živnosti probíhá na kterémkoliv živnostenském úřadě. Vyplněním jednotného registračního formuláře (přístupný z www.mpo.cz) dojde najednou ke všem povinným ohlášením a registracím: zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z příjmu a případně další daně (DPH, silniční daň atd.). Výpis z rejstříku trestů si úřad zajistí sám.
Pozor! Technika někdy nefunguje, proto je vhodné telefonicky zkontrolovat, zda k ohlášení živnosti na úřad skutečně došlo.

Jestliže pobíráte rodičovský příspěvek, získáváte tím nejednu výhodu v souvislosti s placením zdravotního a sociálního pojištění.

Tou první výhodou je skutečnost, že v prvním roce svého podnikání, coby z titulu výkonu vedlejší činnosti, nemáte povinnost odvádět povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Druhou výhodou je to, že v dalším roce podnikání nám budou stanoveny zálohy na zdravotní a sociální pojištění ze skutečně dosaženého zisku, na rozdíl od hlavní činnosti, kdy je povinnost odvádět zálohy v minimální předepsané výši, i kdyby náš zisk byl pouze několikatisícový.

Co se týče sociálního pojištění, zde platí, že v případě nízkého zisku nejsme ani v dalším roce povinni hradit žádné zálohy. Možná si kladete otázku, jak stanovit, co je pro potřeby placení záloh z vedlejší činnosti považováno za nízký či vysoký zisk.

Pro tyto potřeby je mezi lidmi často používaný a zažitý pojem „rozhodná částka“ nebo „minimální zisk“. Pro zdaňovací období roku 2014 je tímto limitem částka 62.261,- Kč. Pokud v roce 2014 tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji při výkonu vedlejší podnikatelské činnosti nepřesáhne tuto hranici, nemusíme platit zálohy na sociální pojištění na další rok.

Pokud jste však některý měsíc nepodnikala, například jste začala s podnikáním v polovině roku, je potřeba výše zmíněný limit snížit o 1/12, a to za každý měsíc.

Trochu odlišné je to v případě zdravotního pojištění. Zde opět platí, že v případě prvního roku podnikání není nutné hradit jakékoliv zálohy na zdravotní pojištění, pokud je vaše činnost považována za vedlejší.

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí období nám budou stanoveny minimální zálohy, které však budou korespondovat s výší Vašeho zisku. Výsledné zálohy se v takovém případě většinou pohybují v řádech stokorun.

V této souvislosti je důležité upozornit i na skutečnost, že uvedené zálohy je nutné platit ve všech zmíněných případech, kdy jste považována za osobu vykonávající vedlejší činnost, tj. i v případě, že jste příjemcem rodičovského příspěvku a pojistné na zdravotní pojištění za Vás hradí stát.
Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.