Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Slaďování zaměstnání a rodinného života

08.04.2014

Dobrý den,
prosím o pomoc a odpověď na otázky. K 12.4.2014 končí moje rodičovská dovolená, která navazovala na PPM a první RD a PPM s prvním dítětem. U zaměstnavatele mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou na pozici, která byla před mým odchodem na první PPM zrušena v rámci fúze dvou společností, krátce před mým odchodem na první PPM v r. 2008 jsem u zaměstnavatele byla vybrána na jinou pozici, kterou jsem nakonec nevykonávala, protože jsem odešla na PPM, nemám tedy žádný nový dodatek k původní pracovní smlouvě, jen oznamovací dopis o úspěšném absolvování obsazování nových míst. Pochopila jsem, že v současnosti pracovní náplň mé původní pozice sem tam zadají někomu na dohodu (důchodci, studentovi v rámci stáže atd.)
Nyní mi zaměstnavatel nabídl pozici, která pracovní náplni odpovídá pozici, kterou jsem měla nově vykonávat před odchodem na PPM, je však jinak nazvaná. Tuto pozici bych však ke svým možnostem vykonávat nemohla. Dále mi zaměstnavatel nabídl práci na dohodu, tedy tu, kterou dosud vykonávali najímaní důchodci,studenti. Její obsah bohužel neznám, jen vím, že bych vykonávala zhruba to, co je v pracovní náplni mé původní pozice dle pracovní smlouvy. Původně se mi ten návrh zdál pro mě výhodný vzhledem k časové nenáročnosti, ale postupně se mi to zdá trochu zamotané. Nevím, co by se stalo s mojí dosud platnou pracovní smlouvou. Jaké jsou práva při čerpání dovolené, ošetřování člena rodiny, pracovní neschopnosti pro práci na dohodu. Jakým způsobem je pro mne nejvýhodnější řešit původní pracovní smlouvu, ukončení dohodou z organizačních důvodů vč. odstupného a 2 platů a poté podepsat dohodu ?
Můj další dotaz je k neplacenému volnu z důvodu péče o dítě do 4 let. Pokud bych o něj požádala a zaměstnavatel mi jej schválil, z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti, pokud mi zaměstnavatel oznámí výpověď v průběhu nebo hned po ukončení volna ? Byla by to ta nejnižší částka ? Děkuji za odpověď a radu.

Dobrý den.
Po návratu z Rd máte nárok na pracovní zařazení dle obsahu platné pracovní smlouvy -zaměstnavatel Vás po Rd musí zaměstnat, musí Vám přidělovat práci druhově stejnou jak jí máte vymezenu v pracovní smlouvě apokud máte pracovní poměr na dobu neurčitou, musí Vám samozřejmě poskytnout pracovní zařazení na dobu neurčitou na případných změnách se s vámi musí písemně dohodnout.Pokud nemůžete z důvodu péče o dítě pracovat v časovém rozsahu dle původní pracovní smlouvy,můžete zkosit požádat o úpravu pracovní doby. Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Vážné provozní důvody nejsou v zákoníku práce specifikovány. Jedná se o důvody technické či organizační povahy. Z judikatury vyplývá, že pro posouzení vážnosti provozních důvodů je nutno objektivně zjistit v každém konkrétním případě jednak rozsah, organizaci, funkční náplň i rozvrh práce, které má příslušná zaměstnankyně, jednak provozní poměry zaměstnavatele, tj. charakter jeho činnosti, možnost zajistit zastupování pracovníkem, vykonávajícím v podniku stejnou funkci, finanční možnosti i vztah a návaznost práce zaměstnanců v jednotlivých útvarech podniku apod. Rozhodující je zejména vyhodnocení, jak významný by představovala zásah do provozu zaměstnavatele skutečnost, že by zaměstnankyni byla povolena požadovaná kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby, ve srovnání se stavem, kdy by pracovala po stanovenou týdenní pracovní dobu. Pouze v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele, lze dovzovat, že vyhovění žádosti brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.
Doporučuji Vám tedy s poukazem na toto ustanovení požádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu.
Pokud Vaší žádosti s poukazem na vážné provozní důvody nevyhoví a Vy nebudete moci vykonávat práci na plný pracovní úvazek dle původní smlouvy, pak bude pravděpodobně nutno ukončit pracovní poměr, výpovědí (patrně z Vaší strany) anebo dohodou.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám v případě evidence u úřadu práce vznikne. Pokud do zaměstnání po rodičovské dovolené vůbec nenastoupíte ( platí i pro neplacené volno), stanoví se podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2014 tedy první dva měsíce ve výši 3 694 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 995 Kč a poslední měsíc 2 709 Kč měsíčně.)
Pokud po skončení pracovní ho poměru nastoupíte do zaměstnání a teprve poté z důvodu péče o děti pracovní poměr ukončíte, výše podpory v nezaměstnanosti se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání.
Práce na DPP nebo DPČ :" Dohodu" lze, za trvání stávajícího pracovního poměru, se stejným zaměstnavatelem uzavřít jen v případě, že bude uveden jiný druh práce, než máte uveden v pracovní smlouvě. Na základě dohody o provedení práce můžet pro stejného zaměstnavatele odpracovat jen 300 hodin ročně. Z dohody se neodvádí pojistné, pokud příjem nepřesáhne 10 tisíc korun měsíčně (sčítají se případné příjmy ze všech dohod). Pouze pokud by se díky výši příjmu,z dohody pojistné na nemocenské pojištění odvádělo měla byste při PN nárok na nemocenské.
Ošetřovné : Nárok na ošetřovné vzniká u pracovního poměru při sjednání minimální výše měsíční mzdy 2500 Kč, přičemž je nerozhodné po jak dlouhou pracovní dobu budete práci vykonávat. Nárok nevzniká u dohod konaných mimo pracovní poměr - dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Budete li pracovat na DPP či DPČ nemáte nárok ani na placenou dovolenou.
zák. 187/2006 sb. O nemocenském pojištění
zák. 262/2006 sb. Zákoník práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.