Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vyloučení z MŠ

11.04.2014

Dobrý den,jsem maminka dvou dětí,naše dcera chodí do školky už druhým rokem...byla tam spokojená a v pořádku,dokud tam nedošel jeden chlapec a začaly problémy...mlátí děti ale to doslova,křičí na ně opravdu sprostě a i na paní učitelku,naši dceru včera kopl nohou do zubů a podobně,jsou ve třídě 2 učitelky,jedna se věnuje všem dětme a druhá tomu chlapci,protože ani jedna netuší co zas komu udělá.A nějhorší je že nám bylo řečeno že ho vyloučit ze školky nemůžou a my s tím vlastně nic dělat nemůžem,opravdu ubližuje všem dětem,byla napsána i petice aby dostal k sobě do školky ještě jednu učitelku,opravdu jen pro něho,ale ani to se mi nelíbí,podle mě by takové dítě nemělo mezi normálníma hodnýma dětma nic dělat.Má jen matku a babičku,o výchově nejspíš ani jedna neuvažovala,slyšela jsem spousty věcí co se děje u nich doma,matka se sociálkou nechce nijak jednat,bojím se co zas další den komu udělá a co se pak děje v případě až opravdu udělá něco závažného?Zajímalo by mě jak docílit toho aby to dítě opravdu bylo vyřazeno ze školky?děkuji za odpověď

Vážená paní,
asi Vás zklamu. Pokud má dítě k sobě "ještě jednu učitelku" nebo pokud se o tom jedná, znamená to, že dítě není "nevychované", ale nemocné. Existuje např. diagnoza ADHD - na takovou diagnozu může (ale nemusí) dítě dostat asistenta pedagoga ("třetí učitelka k němu"). Získat asistenta pedagoga je poměrně zdlouhavé a náročné, ale neznamená to,že pokud dítě s nějakou diagnozou asistenta nedostane, může být vyloučeno ze vzdělávání, to nemůže, byla by to diskriminace. Z Úmluvy o právech dítěte i z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením vyplývá právo dětí s postižením na vzdělávání v běžných školách. Platí, že osoby se zdravotním postižením nesmí být z důvodu svého postižení vyloučeny ze všeobecné vzdělávací soustavy. A to platí i pro vzdělání předškolní. Rovněž školský zákon preferuje vzdělávání děti s postižením (smyslovým, tělesným, poruchami chování - tam patří ADHD atp...) v běžných školách. Chlapce tedy z MŠ vyloučit nelze. Dokonce i případné odmítnutí přijmout do mateřské školy dítě se zdravotním postižením nebo specifickými potřebami představuje přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení. Pokud dítě již bylo přijato a bylo by vyloučeno poté, co se u něj projevilo zdravotní postižení, znevýhodnění nebo jen vývojové opoždění, nebo porucha chování, pak by takový postup vedení dané MŠ byl jednak v rozporu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením, dále v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, ale také s ustanoveními školského zákona. Ředitel/ka MŠ by si takové diskriminační rozhodnutí jen těžko obhájila.

Ředitel mateřské školy sice může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, ale pouze v případech, jestliže

a)
se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)
zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)
ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)
zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Nemohou však vyloučit dítě jen proto že je vývojově pomalejší,nebo proto že je neklidné a zlobí a nemůže za to kvůli poruše chování atp.
I kdyby se nakonec u chlapce např. to ADHD nepotvrdilo, tak nelze dítě z MŠ vyloučit, jelikož školský zákon hovoří o situaci kdy zákonný zástupce (nikoli dítě) závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. Jedinou možností je, že by ukončení docházky do MŠ doporučilo školské poradenské zařízení, to si ale nedovedu moc představit, navíc takové doporučení by bylo dáno bylo-li by v zájmu toho chlapce, nikoli jako reakce na petici rodičů. Navíc jde o chlapce samoživitelky... Vyloučení dítěte z MŠ (kvůli zdravotnímu znevýhodnění), které by ve svém důsledku mohlo mít i sociálně likvidační dopad na rodinu - to školka neudělá a ani udělat nemůže.
Nemohu si odpustit otázku, jelikož mě opravdu zaráží, že dle Vašeho mínění "by takové dítě nemělo mezi normálníma hodnýma dětma nic dělat". Kde se podle Vás mají "nenormální" děti vzdělávat? A kam až sahá hranice "normálnosti"? Pokud by školku navštěvovalo dítě tělesně postižené, nebo třeba slepé, či dítě s MP, akceptovala byste to?
Zkuste si Vy a ostatní rodiče, kteří bojují za vyloučení chlapce z MŠ, představit co byste dělali, kdyby na místě chlapce bylo Vaše dítě... Ono stačí málo - úraz, či i jen závažnější infekční onemocnění a Vaše hodné normální dítě bude "jiné". Také by se Vám asi nelíbily petice, pokud by byly namířeny proti Vašemu dítěti a také byste pravděpodobně s rodiči ostatních dětí příliš nespolupracovala... Prostě vyhrocená atmosféra nic neřeší. Zkuste situaci řešit smírně, třeba s pomocí psychologa.
Měli byste se pokusit docílit uklidnění situace a třeba zkusit vymyslet nějakou formu spolupráce s odborníky (ped. psych. poradna,SPC). Projevy, které popisujete, patří do kompetence SPC a poradenských zařízení pro děti s poruchami chování. Pokud se ve třídě začne brojit proti jednomu dítěti, může vzniknout atmosféra, která nebude svědčit nikomu.
Ještě k "sociálce", matka není povinna na popud rodičů z MŠ jednat s Orgánem sociálně právní ochrany dětí. OSPOD, uzná-li to za vhodné, si může matku dítěte pozvat a řešit to s ní, ale Vám ostatním rodičům do toho nic není, to je věcí mezi sociálkou a matkou dítěte. Matka není povinna Vám, ostatním rodičům, sdělovat chlapcovu diagnozu ani rodinné či osobní poměry.

Co se týče otázky, kdo bude odpovědný, pokud chlapec někomu něco udělá. Primárně odpovídá mateřská škola, jelikož právě mateřská škola má povinnost nad chlapcem a ostatními dětmi vykonávat dohled. Pokud jsou s chlapcem během pobytu ve školce výchovné problémy, školka by měla doporučit matce návštěvu poradenského zařízení, komunikovat s matkou o možnosti získání asistenta pedagoga (pokud jej chlapec ještě nemá) a o jednání s matkou si pořizovat písemné záznamy.
Ještě k integraci a inkluzivnímu vzdělávání : http://llp.cz/publikace/druha-publikace/

S pozdravem
Kateřina Vítová

Dobrý den,

má kolegyně už reagovala na Váš dotaz z právního i společenského hlediska, dovolte mi ještě připojit svůj názor psychologa. Rozumím tomu, že jako každá maminka chcete pro své dítě to nejlepší a chcete, aby bylo během pobytu ve školce v bezpečí. Po nástupu chlapce nemáte důvěru v mateřskou školku, že toto bezpečí je schopná zajistit, a dáváte to za vinu chlapci a jeho rodině. Ta může při pohledu zvenčí působit problematicky, protože je v něčem zřejmě jiná.

Mgr. Vítová už zmínila výhody inkluzivního vzdělání a integrace. Prospěch z ní může mít nejen onen chlapec, pro kterého může být školka velkou příležitostí pro vzdělávání a socializaci. Právě ve školce je možné ještě dorovnat případný handicap, který si nese z původní rodiny, pokud ta nezvládá vyrovnávat některé jeho dispozice. Profitovat z této zkušenosti ale mohou i ostatní děti, které se učí, že každé dítě je jiné, a některé děti mohou být víc jiné než ostatní - a že je to v pořádku. To ale poznají jen podle toho, že se dospělí chovají normálně a případné střety dokážou rychle a v klidu řešit.

Pro školku je tohle zřejmě náročná situace - musí řešit nejen situaci ve třídě, ale i tlak ostatních rodičů na vyloučení chlapce. Jak už psala kolegyně, v téhle situaci je užitečnější spíš spolupráce rodičů se školkou a případně i s dalšími poradenskými centry (SPC, Ped-psych. poradna aj.). Neznamená to ale ani to, že budete jako rodiče pasivně čekat a slepě důvěřovat, že bude vše v pořádku. Vaší rolí je monitorovat, jak na situaci reagují děti, a dát školce zpětnou vazbu. Reakce se projeví ani ne tak tím, co vyprávějí o tom, co se ve školce děje, ale zda se změna situace neprojeví DLOUHODOBĚJI na jejich chování - zvýšený neklid a úzkostlivost, potíže se rozloučit s rodičem, nebo dokonce špatné usínání, pomočování aj. K tomu je třeba, abyste především zůstali všichni co nejvíc v klidu - děti rozpoznají neklid rodičů a je jejich přirozeností pátrat po jeho příčině: může se pak dokonce stát, že si budou myslet, že za Vaše rozrušení mohou oni sami, a neklidné chování dítěte bude pak důsledkem neklidu rodiče. Jako pevná a klidná matka pomůžete proto své dcerce situaci zvládnout lépe.

Držím Vám i ostatním rodičům palce.
Se srdečným pozdravem,

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.