Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Třetí těhotenství, závazky zaměstnavatele

29.03.2014

Dobrý den, poprosila bych o konzultaci své současné situace a možností, neboť na úřadech mi nikde nedokázali moc srozumitelně poradit a jen odkázali na zaměstnavatele: Jsem v současné době na rodičovské dovolené s druhým dítětem, kterému budou 3 roky 23. června 2014. Se zaměstnavatelem jsem domluvila na případném nástupu zpět po třech letech doma. Na druhou mateřskou dovolenou jsem plynule přešla z rodičovské dovolené s prvním dítětem, doma jsem tedy kontinuálně od června 2009. Celou tu dobu trval můj zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou u zaměstnavatele. V současné době jsem potřetí těhotná, s plánovaným termínem porodu 12. září 2014. Chtěla jsem se zeptat, jaké jsou mé současné možnosti. Jestli tomu dobře rozumím, pokud zaměstnanecký poměr stále trvá, nemohu jako těhotná dostat výpověď a nabízí se možnost na onu krátkou dobu mezi rodičovskou dovolenou a nástupem na další mateřskou nastoupit do práce, případně v mém případě asi pravděpodobnější varianta nástupu na rizikové těhotenství a poté znovu na mateřskou. Ráda bych se zeptala, zda je má domněnka správná a z čeho by se v tomto případě výše mateřské počítala, případně zda v tomto případě ještě nehraje nějakou roli dovolená, kterou jsem si od nástupu na první mateřskou nijak nevybírala (ani netuším, zda tam je nějaký nárok či ne)? Dále by mne zajímalo: kdybych se čistě náhodou se zaměstnavatelem domluvila na ukončení poměru dohodou (třeba s odstupným, které by stálo za uvážení), co by tato skutečnost na mé mateřské a poté rodičovské změnila? Pro úplnost dodávám, že mám živnostenský list na vedlejší činnost. Moc děkuji za odpověď a pomoc.

Dobrý den,

pokud máte poskytnutou rodičovskou dovolenou do června a další porod je plánován na září a trvá Váš pracovní poměr, pak je nutné vyřešit to krátké mezidobí do nástupu na další mateřskou dovolenou,na kterou Vám vznikne opětovně nárok.

Možnosti jsou následující:

1) nastoupit na tuto krátkou dobu zpět do práce
2) nastoupit do prácovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství (měla byste nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele/nemocenské)- asi nejlepší řešení
3) požádat o neplacené volno do nástupu na další mateřskou dovolenou, zaměstnavatel však není povinen vyhovět(rodičovská dovolená může být jen do tří let věku dítěte).

Jelikož jste nyní těhotná, jste chráněna proti výpovědi.Zaměstnavatel Vám v době Vašeho těhotenství může dát výpověď jen ve dvou situacích – když se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, nebo se zaměstnavatel přemísťuje nebo se přemísťuje jeho část mimo místo (místa) výkonu práce ve Vaší pracovní smlouvě.

Pokud byste ale svojí situaci neřešila a do zaměstnání po vypršení rodičovské dovolené byste nenastoupila či nepředala potvrzení o pracovní neschopnosti, případně neměla schválené další neplacené volno, jednalo by se o neomluvenou absenci a tedy porušení pracovní kázně se všemi negativními důsledky z toho vyplývajícími. Konkrétně by to mohlo znamenat, že by vám zaměstnavatel mohl dát výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud jsou v rozhodném období jen vyloučené dny (pracovní neschopnost, rodičovská dovolená - neplacené volno není vyloučenou dobou) nebo zde není vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Pro orientační výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Zároveň je zde ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb. které říká, že u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství (PPM) z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství-PPM; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle právních předpisů.Pokud byste tedy na další PPM nastoupila do 4 let předchozího dítěte, tak Vaše PPM by neměla být nižší než u předchozího dítěte.

Problematiku čerpání dovolené na zotavenou upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené na zotavenou ano.

Co se týká let 2009 až 2014, tak pokud splníte podmínku odpracovaných dnů, tak dovolená na zotavenou se Vám může krátit na základě pravidla, že pokud jste zameškala např. pracovní neschopností a rodičovskou dovolenou více než 100 dní v daném roce, tak dovolená se krátí za prvých 100 zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce). Co se týká třetího těhotenství, doporučuji zaměstnavatele požádat o čerpání nárokové dovolené na zotavenou v návaznosti na mateřskou dovolenou. Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Pokud o čerpání dovolené na zotavenou v návaznosti na mateřskou dovolenou nepožádáte, tak dle§ 218 zákoníku práce odst. 4 je dáno, že nemůže-li být dovolená vyčerpána proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Což znamená, že si veškerou nárokovou dovolenou na zotavenou můžete vyčerpat v návaznosti na třetí rodičovskou dovolenou.

Po návratu z rodičovské dovolené Vám musí opět zaměstnavatel přidělovat práci, která odpovídá Vaší pracovní smlouvě. Pokud ukončíte pracovní poměr, tak zaměstnavatel tuto povinnost nemá. V případě dalšího těhotenství nebudete mít rovněž nárok na peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.