Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Co je směna a jak počítat průměrný výdělek

23.03.2014

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o radu ohledně nároku na proplacení dovolené po ukončení pracovního poměru a o radu ohledně výpočtu odstupného.

1) V letošním roce jsem v mém posledním zaměstnání byla zaměstnána do konce ledna, poté byl můj pracovní poměr z organizačních důvodů ukončen a bylo mi vyplaceno odstupné. Protože jsem ale v lednu byla 3 pracovní dny v pracovní neschopnosti, odpracovala jsem letos jen 19 pracovních dni. V práci jsem ale byla i ve svátek dne 1.1.2014 a o víkendu dne 11.1.2014, tzn. odpracovala jsem celkem 21 dní.
Účetní mi ale píše, že na proplacení letošní dovolené nemám nárok, protože jsem odpracovala jen 19 pracovních dní a ten víkend a svátek se prý nepočítá (práce ve svátek a o víkendu v mé výplatnici zohledněna byla).

Je to skuečně tak, nemám nárok na proplacení letošní dovolené?

2) Dále mi bylo proplaceno odstupné, které bylo vypočteno průměrem z posledních 3 měsíců roku 2013 tím způsobem, že se sečetl plat za říjen až prosinec (odečetla se od něj dovolená) a tento plat se vydělil počtem odpracovaných hodin. Tato částka za hodinu pak byla vynásobena 8 (pracovní den) a vynásobena 21,75 (pracovní měsíc).
Ráda bych se zeptala , jestli je dle platné legislativy správné, že odstupné mi nebylo celé vypočítáno tímto způsobem uvedeným výše, ale takto:
Dlouhodobá složka mzdy, tj. v tomto případě pololetní odměna, která mi byla vyplacena v 11/2013 ve výši 18550,- Kč, mi byla odečtena od platu za 10-12/2013, zkrácena na částku 18275,- Kč (asi prý protože v 7/2013 byla má pololetní odměna 18000,- Kč) a výpočet průměrného platu za hodinu byl za tuto položku vydělen fondem hodin-nikoliv odpracovanými hodinami, tím mi vznikl rozdíl průměrného platu za jednu hodinu 2,23 Kč.
Jestli je tedy správné, že se k vyplacené pololetní odměně při výpočtu mého průměrného hodinového platu přistupuje jinak, než u platu vypláceného každý měsíc (bonus se dělí fondem hodin), neměl by se v tom případě při výpočtu mé průměrné hodinové mzdy za 10-12/zohlednit bonus vyplacený v lednu 2014, vztahující se k předchozím12 měsícům, tedy roku 2013,a činil 22260,- Kč?

Předem Vám děkuji za odpověď.
Zdravím a přeji hezký den.
Marie Jakubínská

Dobrý den.
K první části dotazu uvádím, že pokud se jednalo o nařízenou práci, že jste takto v práci byla mimo své obvyklé pracovní dny na základě příkazu zaměstnavatele a máte ji vykázánu v docházce, pak se nepochybně jedná o výkon práce a odpracování směny. Pro tento případ platí § 214 zákoníku práce.
Ustanovení upravuje typ dovolené, na nějž vznikne zaměstnanci právo, pokud odpracuje méně než 60, ale alespoň 21 směn. V případě tohoto typu dovolené již právní úprava správně akcentuje k počtu odpracovaných dní a to bez vazby na jejich příslušnost ke kalendářním měsícům. Právo na tento typ dovolené tak může vzniknout i při trvání pracovního poměru po celý kalendářní rok, pokud přitom není odpracováno 60 dnů.
Právo tedy vzniká zaměstnanci, jemuž nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, pokud:
* nekonal práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele,
* odpracoval alespoň 21 dnů v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele.
Délka dovolené za odpracované dny činí 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Shodně jako u ostatních typů dovolené se pro vznik práva na dovolenou považuje za odpracovaný den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny.
Příklad:
Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru u zaměstnavatele dne 2. 11. 2010 a jeho pracovní poměr trval do 31. 12. 2010. Zaměstnanec odpracoval 42 dnů.
Výměra dovolené činí 2/12 (za každých 21 odpracovaných dnů 1/12).
Související ustanovení:
§ 212 – dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
K druhému dotazu uvádím následující. Výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely upravuje zákoník práce v §§ 351 – 362. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Tedy ve vašem případě období IV. Q roku 2013. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Bonus vyplacený v lednu 2014 zohlednit do výpočtu tedy nelze. Formy průměrného výdělku jsou upraveny takto:
㤠356
(1) Průměrný výdělek se zjistí jako průměrný hodinový výdělek.
(2) Má-li být uplatněn průměrný hrubý měsíční výdělek, přepočítá se průměrný hodinový výdělek na 1 měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce; průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na 1 měsíc v průměrném roce.

(3) Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.“
Dle § 358 platí, že jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy nebo platu při zjištění průměrného výdělku v dalším období (dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se mzda nebo plat poskytuje. Do hrubé mzdy nebo platu se pro účely zjištění průměrného výdělku zahrne v rozhodném období poměrná část mzdy nebo platu podle věty první odpovídající odpracované době. Domnívám se, že v tomto druhém případě byl postup zaměstnavatele v souladu se zákonem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.