Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: RP - cizí prvek

10.03.2014

Dobrý deň,
som Slovenka,žijúca v ČR s trvalým pobytom na Slovensku. V súčasnej dobe som v 8. mesiaci tehotenstva, už 2. mesiac na PN zo zdravotných dôvodov. Nakoľko nemám nárok na peňažnú pomoc v materstve, a v trvaní PN som dostala z práce výpoveď, úrady mi poradili, aby som na PN zostala ešte 6 týždňov po pôrode a následne si požiadala o rodičovský príspevok. S priateľom, ktorý je Poliak, pracujúci v ČR, s trvalým pobytom v Poľsku, nežijeme v jednej domácnosti. Chcela by som sa preto informovať, z akého príjmu sa bude vymeriavať výška rodičovského príspevku, na ktorý mám údajne nárok, či je možné a akým spôsobom zažiadať si o pôrodné, ktoré je vyššie na Slovensku, aj keď porodím tu, v Českej republike, alebo sa pôrod musí uskutočniť na Slovensku, na aké príspevky by som popri RP mohla mať nárok a ako je to s občianstvom dieťaťa cudzincov, narodeného v ČR. Ďakujem za odpoveď.

Vážená paní,
Pokud nemáte nárok na PPM, máte nárok na nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem. O vzniku pracovní neschopnosti (neschopence) rozhodne lékař, a to od 6. týdne před očekávaným dnem porodu. (Neschopenku lékař ukončí 6 týdnů po porodu.)
Poznámka: Jste-li v pracovní neschopnosti z důvodu tzv. rizikového těhotenství, přecházíte na mateřskou dovolenou z rozhodnutí lékaře 8-6 týdnů před porodem. Nemáte-li nárok na PPM, zůstáváte i nadále v pracovní neschopnosti, která vám bude ukončena 6 týdnů po porodu.
Denní vyměřovací základ pro stanovení výše rodičovského příspěvku se stanoví následovně:
• DVZ - se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se nezahrnují tzv. vyloučené dny; tj. kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci, za které nenáleží náhrada příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti a karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu v období prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (karantény); kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo ošetřovné atd.
• Rozhodným obdobím - je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost. Trvá-li zaměstnání kratší dobu, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění (zaměstnání) zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla. Jestliže vznikla sociální událost zaměstnance v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění (zaměstnání) zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce , do dne, kterým zaměstnání skončilo.
.
Výše příspěvku však je omezena 70 procenty předchozího výdělku (vyměřovacího základu) a maximálně 11 500.
Výši rodičovského příspěvku (RP) lze zvolit podle denního vyměřovacího základu (DVZ) druhého rodiče, stanoveného ke dni narození dítěte, avšak za předpokladu, že druhý rodič ke dni narození dítěte splnil podmínky nároku na PPM nebo NPSP. Tyto skutečnosti zkoumá okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle sídla zaměstnavatele druhého rodiče nebo trvalého pobytu, je-li druhý rodič osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Lze-li DVZ stanovit u obou rodičů, použije se DVZ toho rodiče, kde je vyšší.
Podmínkou pro čerpání příspěvku je bydliště na území České republiky - tato podmínka musí být splněna jak u rodiče, tak u dítěte.korunami měsíčně.
Pokud otec dítěte pracuje v ČR, nárok na RP by v ČR vznikl z titulu jeho výdělečné činnosti.
Nemohu Vám poskytnout informaci týkající se porodného na Slovensku, ta vyplývá ze slovenské legislativy, pokud splníte zákonné požadavky, nárok by Vám vznikl.

Při splnění zák. podmínek by Vám mohl vzniknout v ČR nárok na přídavek na dítě.

• Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou, poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí
• Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.
• Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
od 6 do 15 let 610
od 15 do 26 let 700

Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4násobek životního minima rodiny)
jedno do 6 let 7 710 18 504
dvě 5, 8 let 9 850 23 640
tři 5, 8, 12 let 11 990 28 776
čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 34 656

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby, které jsou:
• na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (občané ČR i cizinci)
• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 883/2004, Nařízení Evropského Parlamentu a rady 987/2009, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 492/2011)
• cizinci hlášenými k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky; (s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra
• cizinci mladšími 1 roku, narozenými na území České republiky a hlášenými k pobytu na území České republiky ( s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra );
• nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče;
• cizinci, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a bylo jim vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
• rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, pokud mají na území České republiky bydliště;
• cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu;
• cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana.
• cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

K otázce občanství dítěte – české občanství dítě nenabude tím, že se na území ČR narodí. Občanství bude mít po svých rodičích.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.