Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na dávky

09.03.2014

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat jak je to s příspěvky, přídavky..., když jsem do konce srpna 2013 byla studentkou, od září do poloviny prosince 2013 jsem pracovala a nyní jsem vedena na ÚP a jsem těhotná, je mi 21 let. Nárok na podporu v zaměstnanosti nemám, mám jen odpracované 3,5 měsíce, mám nárok nyní na jiný příspěvek, přídavek? A na co budu mít nárok po porodu? Nyní bydlím s přítelem ( otcem našeho nenarozeného dítěte), ale trvalý pobyt mám u matky. Dají se vypočítat nějaké dávky z platu mého přítele? A bude lepší, když budu mít trvalé bydliště u přítele nebo stále u matky?

Předem Vám děkuji za odpovědi.


Dobrý den,

pokud jste nyní na úřadu práce a nástup na PPM nespadá ani do ochranné lhůty po skončeném zaměstnání (ochranná lhůta pro PPM je u ženy, jejíž zaměstnání skončilo v době těhotenství, dlouhá 180 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení zaměstnání, pokud tak dlouho zaměstnání trvalo. Jestliže zaměstnání trvalo kratší dobu, pak je ochranná lhůta dlouhá jen tak dlouho, jak dlouho zaměstnání trvalo), pak Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká. Což si myslím, je zřejmě Váš případ. Od narození dítěte Vám bude náležet rodičovský příspěvek.Od roku 2012 platí nová pobírání této dávky.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).

Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na PPM a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, může výši rodičovského příspěvku zvolit i matka (může být i žadatelem o dávku).

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Veškeré formuláře lze obdržet na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je nalézt na www.mpsv.cz/forms.

Před narozením dítěte by Vám v závislosti na příjmu rodiny mohl vzniknout z dávek státní státní sociální podpory nárok na příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení
- dávka státní sociální podpory přispívající ke krytí nákladů na bydlení
- nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu nebo
vlastník nemovitosti, v níž se nachází byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu nebo
nájemce obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení, kde je hlášen k trvalému pobytu,
jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30% jeho příjmu nebo příjmu společně posuzovaných osob (v Praze 35% příjmu) a zároveň těchto 30% příjmu (35% v Praze) není vyšší než částka normativních nákladů stanovených zákonem.

Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo je v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě práce, které žádosti vyřizují.

U příspěvku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob stanoven zcela jinak, než u ostatních dávek státní sociální podpory. Společně jsou posuzovány všechny osoby, které jsou v předmětném bytě hlášeny k trvalému pobytu. Přitom není podstatné, zda všechny tyto osoby žijí ve společné domácnosti.
Nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od měsíce, za nějž náleží.
Nevím, jaká varianta trvalého pobytu (přítel/matka) je pro Vás finančně výhodnější.

Pokud bude příjem rodiny i přes dávku státní sociální podpory nízký, je možné se obrátit na úřad práce s žádostí o pomoc v hmotné nouzi. V tomto případě doporučuji Vaší konkrétní situaci řešit na příslušném úřadě práce.

Po narození dítěte je možné v případě nízkého příjmu nárokovat ještě:

Porodné
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.
Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně
do 6 let 500
6 – 15 let 610
15 – 26 let 700

S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.