Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pojistné na zdravotní pojištění

23.02.2014

Dobrý den, děkuji za kvalitní rady, které zde poskytujete. Prosím o rozklíčování mé situace, ve které tápe i mzdová účetní. Synovi budou v 3/2014 tři roky. Navštěvuje od 8/2013 jesle. U 1.zaměstnavatele, kde jsem na RD, chci požádat o neplacené volno do 4 let jeho věku. Po dobu RD jsem měla u téhož zaměstnavatele DPP na jinou činnost než HPP nepřevyšující 10000Kč/měsíčně, která skončila v 1/2014. Zaměstnavatel mi potvrdil, že po RD (nyní v i po případném neplaceném volnu za rok) mé přijetí zpět na HPP neplánují.V 8/2013 mi skončil rodičovský příspěvěk (dosažení hranice 220 tis.)Z tohoto důvodu (a zřejmě hlavně k celodenní návštěvě jeslí?) mi zaměstnavatel strhával z DPP zdravotní pojištění. Nyní mi nabízí, že ZP za mě bude dále hradit a úhradu pak požadovat po mně (skončení DPP - 0 příjem). Kromě tohoto zaměstnavatele jsem jednatelem své s.r.o. Zde jsem v minulých letech měla DPČ na 2490Kč hrubého, tzn. odváděla se pouze zálohová daň.Druhé dítěti je nyní čerstvě 14 let.Chci se zeptat,jak nyní postupovat správně a pro mě výhodně s úhradou zdravotního a sociálního pojištění.Hradit sama, v s.r.o. nebo u zaměstnavatele? Domnívala jsem se, že vzhledem k věku mladšího dítěte za mě bude zdrav.a soc. pojištění do jeho 4 let odvádět stát.Pokud je malý celodenně v jeslích (státní), je nutné od té doby odvádět zdravotní pojištění? Činil tedy můj zaměstnavatel správně? A sociální? Řeší někdo, zda je malý v jeslích 4 nebo 6 hodin denně? V čem je pro mě vhodné - výhodné požádat 1.zaměstnavatele o neplacené volno (sociální pojištění?)Předpokládám, že je výhodnější, abych nedávala nyní ani případně po neplaceném volnu u 1.zaměstnavatele výpověď já, ale počkala na výpověď z jeho strany,abych měla nárok na odstupné? Musím tedy nyní odvádět v s.r.o., kde bych dále ráda měla DPČ,zdravotní,případně soc. pojištění? Velice děkuji předem za pomoc a radu.

Vážená paní,

rodič, který osobně celodenně pečuje o dítě, např. čerpá neplacené pracovní volno po skončení rodičovské dovolené, je za něj stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna v případech, kdy dítě je svěřeno do péče jiné osoby (třeba i z rodiny) nebo dítě je umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatně výdělečné činnosti.
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Jestliže rodič výše uvedené podmínky nesplňuje, pak je osobou bez zdanitelných příjmů. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
(podle § 7 odst. písm. l) 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis
Vzhledem k tomu, že zřejmě podmínky pro hrazení pojistného státem nesplňujete, pak jste povinna hradit minimální pojistné na zdravotní pojištění buď jako
- Zaměstnanec (tak činil Váš zaměstnavatel dosud, avšak podle mého názoru nemusel, protože jste čerpala rodičovskou dovolenou ve svém zaměstnání a měla nárok na rodičovský příspěvek a nemusela jste hradit minimální pojistné, a to ve výši 1148 Kč)
- Jako osoba bez zdanitelných příjmů (z DPČ do 2499 Kč a DPP do 10 000 Kč se pojistné neodvádí, takže i když tyto příjmy máte, minimální odvod hradit musíte, a to ve výši 1148 Kč)
- jako OSVČ, Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění
Minimální měsíční záloha na pojistné je 1748 Kč.

Výjimky z povinného odvodu z minimálního vyměřovacího základu
Minimální vyměřovací základ neplatí především pro:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát (např. osoby na rodičovské dovolené, rodičovském příspěvku apod.) .

Důchodové pojištění
Vzhledem k tomu, že pečujete o dítě do čtyř let, jedná se o náhradní dobu pojištění. Pojistné na důchodové pojištění se odvádí jen z příjmů, která osob má. Pokud je osoba nemá, neodvádí se.
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
a) Zaměstnavatel nemá práci
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.

• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, mohou se rodič a zaměstnavatel dohodnout na rozvázání pracovního poměru. V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné. V praxi v těchto případech zaměstnavatelé nabízejí při sjednání dohody i mimořádnou odměnu. Tento postup může být výhodný především z pohledu možného nároku na podporu v nezaměstnanosti.
• Situaci, kdy zaměstnavatel nemá možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, často řeší dáním výpovědi z organizačních důvodů zaměstnanci. V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
Doporučuji omezit docházku, alespoň na dopolední, a tím budete mít zdravotní pojištění zajištěné a důchodové pojištění do čtyř let zatím řešit nemusíte.
Další informace najdete na http://www.podnikatel.cz/clanky/zmeny-zakonu-socialniho-pojisteni-od-roku-2014/?forceSwitch=
www.jakponikat.cz

Právní předpisy:
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
7. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.