Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nové zaměstnání během RD - PPM a skončení původního pracovního poměru

13.02.2014

Dobrý den, mám dotaz ohledně mateřské a jejího vyplácení. Pracuji na plný v nemocnici, otěhotněla jsem a šla na MD a poté na RD, zde mi drží místo do tří let věku mé dcerky. Nyní jsem ještě na RD do 1/2015. Během RD jsem si našla ještě jedno zaměstnání na půl úvazek a na dobu určitou. Chtěla jsem se optat, když bych náhodou otěhotněla, tak z jakého příjmu se mi bude počítat mateřská dovolená, nebo PN v době těhotenství(pokud bych vůbec na PN měla nárok, když jsem na RD,ale zároveň pracuji oficiálně na smlouvu? Bude to ze zaměstnání, kde mám smlouvu na dobu neurčitou nebo ze zaměstnání, které jsem si našla během RD? Samozřejmě vyšší plat mám v prvním zaměstnání, kde jsem dělala na půl úvazek. A mám ještě jeden dotaz, pokud bych chtěla v 1. zaměstnání k lednu 2015 skončit, jaké kroky musím podniknout, když mám smlouvu na dobu neurčitou? Musím dát výpověď dva měsíce předem, tedy ještě když budu na RD? Moc Vám děkuji za odpověď.

Dobrý den.
V případě pracovní neschopnosti nemocenské ze zaměstnání, ve kterém je čerpána rodičovská dovolená, nenáleží. V zaměstnání, kde pracujete, Vám nárok na nemocenské vznikne.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč.
U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.
Pokud je zaměstnankyně účastna nemocenského pojištění ve více zaměstnáních, posuzuje se nárok na peněžitou pomoc v mateřství v každém z nich samostatně. Pokud zaměstnankyně splňuje podmínky vzniku nároku na dávku z obou zaměstnání, postupuje se tak, že se v každém zaměstnání stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou.
Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Pracovní poměr můžete skončit dohodou. Dohoda vyjadřuje vůli obou smluvních stran pracovní poměr ukončit. Při uzavření dohody, skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Pokud se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru nedohodnete, bude nutné, abyste podala výpověď. Výpověď můžete podat z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu, a to kdykoli, tj. i v průběhu rodičovské dovolené. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce (pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.