Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Návrat z rodičovské dovolené

13.02.2014

Dobrý den, 3.2.014 jsem nastoupila po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání. Zaměstnavatel mi oznámil,že pro mne nemá práci a předložil mi výpověď dohodou k 3.2.014. S tímto jsem nesouhlasila a požadovala jsem výpověď z nadbytečnosti s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zaměstnavatel na výpovědi dohodou trvá. Upravil termín ukončení pracovního poměru dohodou k 28.2.014 dle §52 ZP s přiznaným odstupným pětinásobku průměrného výdělku dle§67 ZP. V tentýž den jsem podepsala "Oznámení o překážkách v práci"dle §208 a byla jsem odeslána domů. Prosím Vás moc o radu, která z těchto dvou forem výpovědi je pro mne finančně výhodnější, hlavně s ohledem na výpočet podpory v nezaměstnanosti. Nechci dělat zaměstnavateli po 20 letech v zaměstnání potíže, ale obávám se toho,aby mi nebyla přiznána pouze tzv.minimální podpora v nezaměstnanosti. Dále by mne zajímalo, zda v případě výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou mám nárok na dovolenou a zda mohu požadovat její proplacení i přesto, že jsem nyní dle § 208 ZP doma. Poslední dotaz mám na výpočet průměrného výdělku pro odstupné. Dá se předpokládat, že mi nyní zaměstnavatel vyplati pouze hrubou mzdu dle pracovní smlouvy bez dalších odměn,které byly vždy součástí mzdy a byla to čtvrtina hrubé mzdy. Mám tedy počítat s tím, že základ pro výpočet průměrného výdělku, bude tento "holý" základ a bude se z tohoto základu vycházet i při výpočtu podpory v nezaměstnanosti? Moc Vám děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,
1.
z pohledu výpočtu podpory je to úplně jedno, protože Vám zaměstnavatel do doby ukončení pracovního poměru nebude přidělovat práci, budete čerpat překážku v práci na straně zaměstnavatele. Vaším posledním zaměstnáním tudíž bude náhradní doba zaměstnání (rodičovská dovolená) a proto dostanete podporu vypočtenou ze mzdy v národním hospodářství.
Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti činí
• v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
• 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
• uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
• u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (3.694,- Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (2.955,- Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (2.709,- Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 činí 24.622,- Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 14.281,- Kč.
2.
Nástup na dovolenou určuje zaměstnavatel, takže buď Vám určí její čerpání a pak ji skutečně vyčerpáte nebo Vám neurčí nástup na dovolenou a pak Vám ji musí při ukončení pracovního poměru proplatit.
3.
Výpočet průměrného výdělku pro pracovně právní účely upravuje zákoník práce v §§ 351 až 362. Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Dojde-li ke zúčtování mzdy nebo platu za práci přesčas (§ 114 odst. 2 a § 127 odst. 2) v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, zahrnou se do odpracované doby podle odstavce 2 také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnuta.

Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Při vzniku zaměstnání v průběhu předchozího kalendářního čtvrtletí je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí.
Vy jste však byla na rodičovské dovolené, takže v rozhodném období jste neodpracovala ani den, proto se u Vás musí počítat průměrný výdělek z tzv. pravděpodobný výdělek.

§ 355 ZP uvádí,že jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Na pravděpodobném výdělku trvejte. Nejčastější způsob výpočtu pravděpodobného výdělku je ten, že se vezme průměrný výdělek s Vámi srovnatelného zaměstnance v současné době. To znamená, že se musí pravděpodobný výdělek počítat se vším, co se zaměstnanci „objevilo“ na výplatní pásce, ne jen základ.
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.