Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, OSVČ

16.02.2014

Dobrý den. Jsem na rodičovské dovolené. V březnu dcera bude mít tři roky. Zaměstnavatel již nemá pro mě místo a nabízí mi buď odstupné nebo prodloužení rodičovské dovolené (např do září než dcera nastoupí do školky). Když přijmu odstupné
(ukončím prac.poměr) - můžu nadále pobírat rodičovský příspěvek? Kdybych si začala přivydělávat podnikáním (mám nabídku práce na 2 dny na ŽL), jsou zálohy na sociální a zdravotní pojištění nižší,když pobírám rodičovský příspěvek nebo je to irelevantní? Nebo je pro mě výhodnější si prodloužit rodičovskou dovolenou u svého zaměstnavatele a ukončit pracovní poměr až v září?
Mockrát děkuji.

Dobrý den,
vrací-li se žena po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, nemá zaměstnavatel povinnost zajistit ji stejné místo „židli“ jako před MD. Má pouze obecnou povinnost přidělit jí práci dle pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel Vám tedy musí přidělit pracovní místo, které odpovídá Vaší pracovní smlouvě. Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít pozici, která odpovídá pracovní smlouvě, může Vám dát výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti a náleží Vám odstupné. Běží zde klasická výpovědní lhůta. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď podána a trvá dva měsíce. Pokud dostanete výpověď´ v březnu, výpovědní lhůta začne běžet od 1.4. a pracovní poměr skončí posledního května.
Pokud pro Vás nebude mít po tuto dobu zaměstnavatel práci, budete doma a budete pobírat 100%.
Určitě tedy nepřistupujte na ukončené pracovního poměru dohodou, ale nechte si dát výpověď. Podpora se Vám bude vypočítávat z výpovědní lhůty a bude určitě vyšší než jen minimální.

Pokud byste se registrovala na ÚP po skončení RD /ukončení pracovního poměru dohodou/, podporu budete pobírat minimální první dva měsíce 3662Kč měsíčně, další dva měsíce 2929Kč a zbývající měsíc 2685Kč měsíčně.

Další variantou je požádat zaměstnavatele o neplacené volno (mateřskou dovolenou nelze prodloužit nad třetí rok věku dítěte)do doby, než budete mít zajištěnu školku. Co se týká pobírání rodičovského příspěvku, tak ten se poskytuje až do věku 4let dítěte maximálně však do vybrání částky 220 000Kč.

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí pojistné a zálohy na pojistné na důchodové pojištění tehdy, když výše daňového základu v předchozím kalendářním roce dosáhne rozhodné částky, nebo když se OSVČ k pojištění sama přihlásí. Doba účasti na důchodovém pojištění OSVČ se započítává do potřebné doby pro nárok na důchod a pro účely dávek v nezaměstnanosti.
Jak už bylo zmíněno, samostatná výdělečná činnost může být vykonávána jako hlavní nebo vedlejší. O hlavní SVČ se jedná vždy, pokud nejsou splněny podmínky pro vedlejší SVČ.
Přihlásí-li se OSVČ k nemocenskému pojištění, bude její činnost považována vždy za hlavní.
OSVČ, za které hradí pojistné stát, nemusí zálohy platit v prvním roce podnikání. V druhém a dalších letech pak platí dle svých skutečně dosažených příjmů. Samostatná výdělečná činnost se v roce 2013 považuje za vedlejší, pokud osoba není účastna nemocenského pojištění a
• vykonává zaměstnání zakládající účast na pojištění,
• má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
• má nárok na rodičovský příspěvek,
• má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství pokud náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců,
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let v I. stupni závislosti nebo pečuje o osobu blízkou či osobu se kterou žije v domácnosti ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
• vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách ČR,
• je nezaopatřeným dítětem (studuje a nedosáhla 26 let věku).

Důvody pro výkon vedlejší činnosti musí OSVČ oznámit na Přehledu a doložit do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přehled podán. Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat. Bližší informace lze získat na webu ČSSZ v sekci Pojištění OSVČ. Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ (chce-li být OSVČ považována za OSVČ vykonávající hlavní činnost, důvod pro výkon vedlejší činnosti neoznámí).
Skutečnost, že je SVČ vedlejší má vliv na platbu pojistného a záloh na pojistné. Pokud OSVČ vykonávala po celý rok vedlejší činnost a její daňový základ nedosáhl výše rozhodné ( v r. 2013 je to 62 122 Kč) pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna platit pojistné. Pokud se přesto k účasti na důchodovém pojištění přihlásí, musí to učinit nejpozději při podání Přehledu a v tomto případě bude platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu – měsíční záloha na pojistné u OSVČ vedlejší činí v roce 2013 756 Kč.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.