Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Odstupné

09.02.2014

Dobrý den. K 31.1.2014 jsem dostala výpověď (respektive, ukončili jsme pracovní poměr dohodou k tomuto datu z organizačních důvodů, moje pozice byla během 5-ti leté rodičovské dovolené zrušena). Společnost XY má jedno IČ a různé divize, pracovala jsem v divizi A (taktéž tedy se stejným IČ, ale jiným předmětem činnosti). Přesto, že jsem se aktivně zajímala, zda by nebylo místo i v jiné divizi, kam bych mohla přejít, bylo mi řečeno, že místo nikde není. Podepsala jsem tedy dohodu a v současné době mi má být vyplaceno odstupné ve výši 5 platů. Před samotným podepsáním dohody jsem však na pracovním portálu nalezla inzerát přesně na moji pozici ve stejné firmě XY, ale divize B. Otázala jsem se v divizi A, kde mě odkázali na divizi B s tím, že jich se to netýká, v divizi B mne zařadili do standardního výběrového řízení. Ke 31.1. jsem tedy podepsala dohodu. Moje dotazy jsou následující: 1. Pokud bych vyhrála výběrové řízení a do firmy XY avšak divize B jsem nastoupila ve lhůtě 5 měsíců od podepsání dohody o ukončení pracovního poměru, jak je to pak s odstupným? Musela bych ho vracet? Čím se takové situace řídí? 2. Pokud bych odstupné musela vrátit (ať už celé nebo poměrnou část) jak by se řešila následující situace? Čistě hypoteticky, vyhraji výběrové řízení, nastoupím na pozici a během zkušební dobu odejdu nebo budu odejita. Co se děje s vráceným odstupným? Z mojí strany bychto mohla brát jako kalkul od společnosti XY.
Předem velmi děkuji za odpověď.

Vážená paní,

odstupné je upraveno v §§ 67 a násl. zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce.
Na odstupné je nárok v případě, že byla zaměstnanci dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
Vám náleží trojnásobek měsíčního výdělku. Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru
nebo na pozdějším termínu výplaty.
Podle § 68 platí, bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.
Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby od skončení zaměstnání.
Odstupné je určeno k tomu, aby formou jednorázového peněžitého příspěvku pomohlo zaměstnanci překlenout obtížnou sociální situaci z důvodů na straně zaměstnavatele ztratil dosavadní práci a že musí vyhledat nové pracovní uplatnění nebo započít jinou výdělečnou činnost. Nastoupí-li zaměstnanec znovu do práce u dosavadního zaměstnance, odpadl tím důvod, pro který mu bylo odstupné poskytnuto, neboť zaměstnavatel je mu již v době, po kterou měl být zajištěn prostředky z poskytnutého odstupného, povinen platit za vykonanou práci. Sociální situace zaměstnance, k jejímuž překlenutí odstupné slouží, tak byla v rozhodné době vyřešena dosavadním zaměstnavatelem. Z pohledu vztahů mezi zaměstnancem a tímto zaměstnavatelem nemůže být spravedlivý důvod k tomu, aby si zaměstnanec nadále ponechal odstupné za dobu, za níž od téhož zaměstnavatele obdržel odměnu za vykonanou práci. Povinnost vrátit odstupné se stanoví v závislosti na tom, kolik násobků průměrných výdělků bylo zaměstnanci na odstupném poskytnuto podle zákona, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo pracovní či jiné smlouvy účastníků - ve Vašem případě dohody o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec není povinen odstupné vrátit, nastoupil-li u dosavadního zaměstnavatele znovu do práce až po uplynutí takové doby, která odpovídá počtu násobků průměrného výdělku, z nichž byla odvozena výše odstupného. V případě, že zaměstnanec se vrátil do práce v průběhu této doby, vrací poměrnou část odstupného. (Bělina a kol.:Pracovní právo, 4.vydání, Praha 2010, s. 262). Jestliže nastoupíte a vrátíte část odstupného a uzavřete nový pracovní poměr a sjednáte zkušební dobu, pochopitelně se může stát, že zaměstnavatel pracovní poměr ve zkušební době pracovní poměr zruší, o vrácenou část odstupného přijdete.
Doporučuji v případě úspěchu ve výběrovém řízení smluvně sjendat, že v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době, Vám bude vrácené odstupné zpět vyplaceno.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.