Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

04.03.2014

Dobrý den,
Dne 10.4.2014 mi končí rodič.dov. Zaměstnavatel mi oznámil,že si s finančních důvodů nemůže dovolit mně dále zaměstnat. Tak jsem se zeptala,jestli mi dá po mém nástupu do zaměstnání výpověď,což je 11.4.2014. Nejdříve zkoušel,že mi neprodlouží smlouvu,ale poté co jsem mu sdělila,že mi nemá co neprodloužit,jelikož mám smlouvu na dobu neurčitou.Tak pár dnů poté přišel s tím,že nemá rád výpovědi,že bude lepší,když pracovní poměr ukončíme dohodou z důvodem nadbytečnost a to s odstupným jen třech platů.Klidně bych na dohodu přistoupila,jelikož bych se zaměstnavatelem chtěla nadále dobře vycházet. Protože u něho zůstanu po rodič.dov. pracovat na pol úvazek v druhé firmě kterou též vlatní. Kde mám smlouvu také na dobu neurčitou z roku 2008. Jde mi o to jestli můžu po zaměstnavateli požadovat v případě rozvázání pracov.poměru dohodou navíc k těm třem platům odstupného,ještě alespoň 2 platy. Protože přece ,když mi nedá klasickou výpověď,ale podepíšu mu dohodu s pěti odstupnými platy,tak zaměstnavatel pořád ušetří za zdrav.a soc.pojištění,které by musel platit od 11.4. až do 30.6. a dále ještě ušetří za plat,který by mi náležel od 11.4. až do 30.4.2014
Jen bych chtěla vědět, jestli je vše,tak jak si myslím. Jestli mám opravdu právo oznámit zaměstnavateli,že na dohodu přistoupím jen s pěti platy, nebo když s tím nebude souhlasit tak,že nastoupím 11.4.2014 do práce. Mám totiž pocit,že zaměstnavatel pořád vymýšlí něco aby co nejvíce ušetřil on.
Moc Vám děkuji za radu.

Dobrý den.
Ano, Vaše argumenty jsou věcně správné.
Zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 67 stanoví, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu nadbytečnosti, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky. Odstupné tedy může být i vyšší s tím, že nesmí mít diskriminační charakter.
Dohoda o skončení pracovního poměru vyjadřuje vůli obou stran pracovní poměr ukončit, svým podpisem tudíž obě strany též stvrzují další podmínky související se skončením pracovního poměru. K uzavření dohody Vás zaměstnavatel nemůže nutit.
Pokud se na ukončení pracovního poměru dohodou nedohodnete, nezbude zaměstnavateli než ukončit pracovní poměr výpovědí, což pro něj bude představovat vyšší náklady, jak jste uvedla ve Vašem dotazu.
Pokud se rozhodnete na dohodu o skončení pracovního poměru nepřistoupit, měla byste být skutečně připravena a schopna po skončení rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání a řádně plnit své pracovní povinnosti.

Dobrý večer,
psala jsem 7.2.2014 kvůli odstupnému. Oznámila jsem zaměstnavateli,že bych chtěla při dohodě,když tedy nemá rád výpovědi alespoň pět platů.Vypadalo to že bude vše v pořádku,ale dnes mi oznámil,že prý si vše zjistil. Nevím co tím přesně myslel,protože já jsem přece nechtěla nic na co bych neměla nárok. Naopak by zaměstnavatel ještě ušetřil.Vykřikl na mne jestli teda můžu nastoupit až budou synovi tři roky což je 10.dubna 2014,nástup 11.4. Když jsem řekla,že ano tak na mne křikl ať nastoupím.Původně jsem chtěla neplacené volno do září,než půjde syn do školky.Když mi ho zaměstnavatel vrátil nepotvrzený s tím, že se mnou musí ukončit pracovní poměr a nemělo by cenu aby mi neplacené volno dávat, to bylo toho 7.2.,jak jsem Vám psala. Protože na mne nemá peníze, chtěl ukončení s třemi odst.platy. Já jsem mu poté co jsem obdržela od Vás odpověď,řekla slušně, že bych chtěla pět odst.platů a můžeme to sepsat tou dohodou jak chce.Protože si myslím,že by bylo vůči mně ne fér,abych odešla se třemi platy. Nastoupit můžu zařídila jsem si hlídání u babiček, spíš musím, jelikož díky dvouměsíčnímu spekulování zaměstnavatele, už nemám čas dát výpověď, ani nechci.Myslím si,že zaměstnavatel sází na to,že nenastoupím,jelikož jsem původně chtěla nepl.volno,že budu ještě prosit o dohodu za jeho podmínek. Jen jsem si chtěla malého ještě užít a nechtěla,aby musel celý den trávit s babičkou. Jsem 100% připravena nastoupit, očekávám výpověď hned 11.4.,nebo spíš nějaký teror v práci. Může si zaměstnavatel vymyslet nějakou chybu, nebo něco jiného,aby mne z práce vyhodil bez jakéhokoliv odstupného. Toto co mi zaměstnavatel dělá, beru jako takové vydírání. Teď vím,že moje hloupost byla,že jsem chtěla nepl.volno. Zaměstnavatel mi říkal,že je to vše o dohodě mezi námi,ale on mi pořád jen přikazuje a vždy musí být podle něj.Jen se teď bojím,že mi práci bude znepříjemňovat,aby mně nakonec donutil odejít bez ničeho.
Děkuji za jakoukoliv radu,názor.
Dobrý den,
chtěla bych se ještě zeptat,zda si může zaměstnavatel vymyslet jakýkoliv důvod k mému propuštění, po mém nástupu do práce po skončení rodič dov. Bez toho aby mi pak zaplatil odstupné. Myslím tím nějaké hrubé porušení atd. Evidentně mu jde o to aby mi nemusel platit odstupné, když najednou má na můj plat. Určitě sází na to,že nemám hlídání a nenastoupím,když jsem po něm původně chtěla neplacené volno do září.Myslím si,že očekává,že dorazím a budu prosit o dohodu za jeho podmínek.
Což původně bylo neprodloužení smlouvy,které na mně zkoušel na začátku a poté dohoda s jen třemi platy.Protože prý nemá rád výpovědi.Já jsem pevně odhodlaná nastoupit poté co na mně včera křikl,jestli mám hlídání tak ať nastoupím.Hlídání mám zajištěné. Jen mám velké obavy co se bude dít potom. Čekám,že si právě vymyslí nějaký důvod,aby mně vyhodil bez jakéhokoliv odstupného a s nějakým paragrafem,že už poté neseženu práci. Kolegyně zaslechla jak se baví v kanceláři,že odsud vyštípou kohokoliv. Beru toto všechno jako nátlak a moc se mi nechce ustoupit a odejít jen tak bez ničeho. Jen kvůli tomu,že se zaměstnavatel snaží ušetřit.
Ještě jednou Vám moc děkuji za odpovědi.

Dobrý den,
při skončení pracovního poměru musí zaměstnavatel respektovat příslušná ustanovení zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění).
Tj. výpověď Vám můžete dát pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce, tj. :
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Při okamžitém zrušení pracovního poměru pak musí postupovat podle § 55 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Nicméně je zřejmé, že i při dodržování zákoníku práce Vám zaměstnavatel může práci hodně znepříjemnit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.