Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Pojistné na sociální pojištění

08.02.2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda, kolik a případně jak si sama platit sociální pojištění. Mám 4,5 leté dítě a dnes jsem ukončila svoji evidenci na úřadu práce, kde jsem byla pět měsíců. Před tím jsem pobírala rodičovský příspěvek. Jsem nyní oficiálně osoba bez zdanitelných příjmů. Nehledám práci, protože pracuji se svým manželem, který fakturuje svoje služby na svůj živnostenský list. Nemáme ale takové příjmy, aby si mne mohl dovolit zaměstnat. Moje profese je umělkyně, kdy na svoji činnost nepotřebuji živnostenský list. Příjmy z mojí činnosti jsou minimální do 7000,-Kč měsíčně. Zdravotní pojištění si budu platit sama. Nevím ale, jak se to se sociálním. Je povinné? A případně kolik a kde platit? Děkuji mnohokrát. S pozdravem

Vážená paní,

podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění, popř. výkonu SVČ a dále také náhradní doby pojištění. Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který je odstupňován podle roku narození pojištěnce. Důchodový věk pojištěnců lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/618.

16.3.2 Náhradní doba v důchodovém pojištění
Náhradní dobou pojištění je mj. doba:
• péče o dítě do 4 let věku;
• péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost);
• péče o osobu jakéhokoli věku, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu ;
• pobírání dávek nemocenského pojištění;
• doba studia na vysoké škole (jen do 31. 12. 2009).
Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu.
Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod.
Hradit pojistné na důchodové pojištění na rozdíl od pojistného na zdravotní pojištění není povinné. Pojistné se odvádí jen z příjmů, které zakládají účast na důchodovém pojištění. Pokud osoba takové příjmy nemá (jako ve Vašem případě, neodvádí se).
Důchodového pojištění je možné být účasten dobrovolně, více informací zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm

Informativní list důchodového pojištění
Rodiče mohou požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5; a to buď písemně, elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou zprávou. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti.
Doplnění informativního osobního listu důchodového pojištění

• Informace ohledně pojistného na sociální zabezpečení a důchodového pojištění podávají okresní (Pražské) správy sociálního zabezpečení, www.cssz.cz.
• Informační kancelář České správy sociálního zabezpečení:
Křížová 25, Praha 5, call centrum tel.: 257 062 860, e-mail: posta@cssz.cz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.