Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení

30.01.2014

Dobrý den.
Mám dotaz toho to rázu.
V 9/2013 jsem byl donucen ukončit živnostenské podnikáni a přihlásit se jako uchazeč o zaměstnáni na Úřad práce Ostrava.
Jelikož žiji v pronajatým bytě kde mi majtelka bytu dělá problémy a nutí mne se vystěhovat jelikož nemám na zaplacení jednoho nájmu na měsíc dopředu a na splátky kauce ve výši dvou měsíců nájmu tak jsem byl donucen si najít jiný byt,ale problém je v tom že i když mám vyřízen příspěvek na bydlení jestli mi je sociální Úřad povinen nebo oprávněn v té to záležitosti pomoct a přispět na jeden nájem do předu což spousta společností(vlastníci) vyžadují.Jestli mi sociální Úřad může přispět s tím že bych měl aspoň na nájem jednoho měsíce do předu abych mohl byt získat a bydlet jako řádný občan a tak plnit soudní rozhodnutí o naštěvnosti své dcery kterou mám co sudý týden na víkend a tak poskytnou své dceři střechu nad hlavou.
Děkuji za odpověď.
S přáním pěkného dne

Vážený pane,

příspěvek na péči je dávka státní sociální podpory a jako jediná není
vázána na péči o nezaopatřené dítě. Jeho přiznání závisí na výši
rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem je čistý měsíční průměr příjmů
rodiny za rozhodné období (např. je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,
součet příjmů za rok se dělí číslem 12). Jedná se o příjmy, které uvádí
zákon o státní sociální podpoře, a to zejména:
• příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) – z pracovního poměru, dohody o
pracovní činnosti a dohody o provedení práce;
• výživné;
• příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti;
• příjmy z pronájmu;
• dávky nemocenského pojištění (např. nemocenské, PPM) a důchodového
pojištění (tj. invalidní důchod);
• podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci;
mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti;
• ...

Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k
trvalému pobytu a splňuje dvě podmínky:
• náklady na bydlení jsou vyšší než součin rozhodného příjmu rodiny a
koeficientu 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35);
• součin rozhodného příjmu rodiny a koeficientu 0,30 (na území hlavního
města Prahy koeficientu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů
na bydlení.

Do nákladů na bydlení se zahrnují skutečné náklady společně posuzovaných
osob na nájemné a náklady spojené s užíváním bytu (služby), např. náklady
na úklid společných prostor.
Právní předpisy rozdělují žadatele o dávku z hlediska výpočtu dávky i
prokazování nákladů na bydlení na dvě skupiny:
• Nájemci bytu dokládají náklady na bydlení nájemní smlouvou, popř.
rozpisem nákladů na služby.
• Vlastníci bytů (družstevní byty, byty vlastníků, nemovitosti vlastníků)
při výpočtu příspěvku na bydlení vycházejí z částek uvedených v nařízení
vlády č. 440/2013 Sb. jako srovnatelné náklady. Výše těchto nákladů je
odstupňována podle počtu osob.
U obou skupin se ještě započítávají skutečné náklady na plyn, elektřinu,
vodné, stočné, odvoz odpadu, vytápění. Výjimku tvoří náklady na pevná
paliva, které jsou rovněž stanoveny nařízením vlády č. 440/2013 Sb.
Náklady se prokazují fakturou nebo rozpisem od správce nemovitosti. Za
náklady na bydlení se nepovažuje např. poplatek za telefon, rozhlas,
televizi.
Výši srovnatelných nákladů stanovuje vláda každoročně nařízením, a to k 1.
lednu. Hodnoty jednotlivých položek platné od 1. 1. 2014 určuje nařízení
vlády č. 440/2013 Sb., jehož znění lze najít na http://portal.gov.cz

Pro výpočet příspěvku na bydlení jsou potřebné tzv. normativní náklady,
které jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 440/2013 Sb. v bodě a) pro
bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a v bodě b) pro
bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků. Jejich výše je
odstupňována podle počtu osob v domácnosti a podle velikosti obce.
Normativní náklady zahrnují pro nájemní byty částky nájemného, pro
družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady, které vycházejí z
propočtů Českého statistického úřadu. Dále jsou zahrnuty ceny služeb a
energií propočítané podle průměrné spotřeby na počet osob v domácnosti.
Normativní náklady se stanoví zvlášť, jak pro nájemní byty, tak i pro
družstevní byty a byty vlastníků.

O dávku žádá vlastník nebo nájemce bytu. Příspěvek na bydlení je přiznáván
na období jednoho roku, s tím, že žadatel čtvrtletně prokazuje příjmy a
výše nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je rozhodující příjem
rodiny za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo kalendářnímu čtvrtletí,
na něž se uplatňuje nárok. Za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení
považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu.
Příspěvek lze přiznat témuž bytu jen jednou.

Výše příspěvku na bydlení
• Náklady na bydlení jsou vyšší než normativní náklady – výše příspěvku se
rovná rozdílu mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem
rodiny vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy
koeficientem 0,35).
• Náklady na bydlení jsou nižší než normativní náklady – výše příspěvku se
rovná rozdílu mezi náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny
vynásobeným koeficientem 0,30 (na území hlavního města Prahy koeficientem
0,35).
• Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše
příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny,
započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem
rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. Výpočet pro
stanovení výše příspěvku na bydlení je poměrně složitý, proto je vhodné se
obrátit přímo na příslušný úřad práce. Orientační kalkulačka výpočtu:
http://www.kurzy.cz/kalkulacka/prispevek-na-bydleni/

Příspěvek na bydlení náleží nejdéle po dobu 84 kalendářních měsíců v
období 10 kalendářních let. Sčítají se všechny doby pobírání příspěvku na
bydlení v posledních 10 letech před kalendářním měsícem, na který
oprávněná osoba žádá o tento příspěvek, a to i při změně bytu u téže
oprávněné osoby.
Nejvýše přípustná doba pobírání příspěvku na bydlení 84 kalendářních
měsíců neplatí, jde-li o byt,
• který užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu;
• zvláštního určení podle občanského zákoníku, pokud je užívaný osobou,
jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje;
• kde rodinu tvoří výlučně osoby starší 70 let.

Dávka se předem neposkytuje.

Právní předpisy:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.