Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

26.01.2014

Dobrý den.
Mám pár otázek ohledně mateřské, nebo rodičovského příspěvku. Nikde se v tom totiž nemůžu vyznat, tak bych ráda věděla, jak na tom budu.
Po ukončení studia, jsem asi 5 měsíců pracovala na dohodu o pracovní činnostia z toho jeden měsíc na dobu určitou. Poté jsem otěhotněla a nyní pracuji ,,načerno" a jsem vedena na pracovním úřadě.
Podle všeho nemám nárok na mateřskou, pouze jen na rodičovský příspěvěk.
Jak dlouho ho budu moci pobírat a kolik Kč měsíčně budu dostávat?
Jsem samoživitelka, můžu od státu čekat pomoc i v této situaci?
Mám v plánu si udělat živnost, pomůže mě to na výši dávek od státu?
Mnohokrát děkuji předem za odpověd.
Nemá mi kdo jiný poradit.
Pěkný den.

Dobrý den.
Nejprve bych Vás ráda upozornila, že dle § 30 odst. 1 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , v platném znění, úřad práce vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence, pokud vykonává nelegální práci. Postih hrozí i tomu, kdo výkon nelegální práce umožnil.
Za Vámi uvedené situace podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nesplníte. Z důvodu péče o dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.
Bližší informace o dávce včetně příslušných formulářů naleznete na www.mpsv.cz/cs/2.
Pokud budete při pobíraní rodičovského příspěvku vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, výši rodičovského příspěvku to neovlivní, bude pro Vás platit následující ve věci zdravotního a sociálního pojištění.
Podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je plátcem pojistného za osobu samostatně výdělečně činnou, která pobírá rodičovský příspěvek, stát i samostatně výdělečná osoba. Dle § 3a odst. 3 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, pro tyto osoby, pokud uvedené skutečnosti trvají po celé rozhodné období, neplatí minimální vyměřovací základ. Vyměřovacím základem je v takovém případě skutečný příjem po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Bližší informace obdržíte u Vaší zdravotní pojišťovny.
Dle § 3 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění jsou osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění, osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění u OSVČ je dobrovolná a vzniká na základě přihlášky. Co se týká účasti na důchodovém pojištění, dle §10 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, je OSVČ v kalendářním roce účastna důchodového pojištění po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost s tím, že od 1. 1. 2011 je OSVČ považována za vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v kalendářních měsících, ve kterých je účastna nemocenského pojištění OSVČ, a to i jen po část měsíce, nebo po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2014 činí 69 261 Kč. Rozhodná částka se poměrně snižuje za každý měsíc, v němž nebyla vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána. Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž po celý měsíc byla vykonávána samostatná výdělečná činnost a současně trval nárok na rodičovský příspěvek (§9 odst. 6 pís. c) a odst. 7 cit. předpisu). OSVČ je dále samozřejmě účastna důchodového pojištění v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění. Bližší informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz nebo obdržíte na příslušné OSSZ.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.