Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru, evidence na ÚP, další těhotenství

25.01.2014

Dobrý den,
moc bych Vás chtěla požádat o radu nebo spíše rady. V současné době jsem na RD. Mám 3letou variantu, která mi končí 24.11.2014. Na RD jsem nastoupila z nemocenské kvůli rizikovému těhotenství. Pracovala jsem pro svého zaměstnavatele 6 let na HPP. Bohužel ale má výplata nedosahovala takové výše aby peněžitá pomoc v mateřství byla vyšší než rodičovská, takže mi od porodu byl vyplácen rovnou rodičák. V současné době se s přítelem snažíme o druhé miminko. Bohužel zatím neúspěšně. Takže varianta, že bych plynule nastoupila na druhou mateřskou nevyjde. Můj bývalý zaměstnavatel mi dal jasně vědět, že se mnou do budoucna nepočítá. Vím, že ale není tak jednoduché mi dát výpověď. Co je pro mě po ukončení RD nejlepší? Nechat si dát výpověď, ukončit poměr dohodou, dát výpověď – k jakému datu? Když se pak přihlásím na ÚP budu dostávat nějakou podporu? A co když otěhotním v okamžiku kdy budu na ÚP. Budu mít nárok na 3letou variantu? Vzhledem k mému zdravotnímu stavu bude i mé druhé těhotenství rizikové. Ovlivní to nějak situací? Druhá možnost je, že otěhotním dříve – tzn. v době kdy budu ještě na RD. Jestli se nepletu, tak v tom případě mi zaměstnavatel výpověď dát nemůže – je to tak? Vzhledem k tomu riziku bych stejně nemohla nastoupit a šla bych rovnou na nemocenskou. Bude s tím mít můj zaměstnavatel nějaké výdaje?? A budu pak moci nastoupit opět na 3letou variantu?
Moc děkuji za čas, který budete věnovat mému né příliš krátkému dotazu. A jsem skutečně ráda, že existujete :o)) Byla bych bez Vás ztracená. S pozdravem

Dobrý den.
Výpověď ze strany zaměstnavatele můžete obdržet pouze ze zákonem stanovených důvodů uvedených v §52 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Ve Vašem případě by asi připadala v úvahu výpověď z důvodu uvedeného v §52 písm.c) cit. předpisu – „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.“
Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ta činí zpravidla 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Ve výpovědní době trvá pracovní poměr a zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy, nemá-li ji, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, tj. mj. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, zaměstnankyně je těhotná nebo čerpá rodičovskou dovolenou. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo pro nadbytečnost v důsledku organizačních změn nebo došlo-li ke skončení pracovního poměru dohodu z uvedených důvodů, náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.
Dohoda o ukončení pracovního poměru vyjadřuje vůli obou stran pracovní poměr ukončit, pracovní poměr skončí sjednaným dnem, byla-li uzavřena dohoda z výše uvedených důvodů, náleží zaměstnanci odstupné. Tato varianta by tedy byla výhodná v případě, že se se zaměstnavatelem dohodnete a po skončení rodičovské dovolené beztak do zaměstnání nastoupit nemůžete nebo nechcete. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele je nutné počítat s výkonem práce ve výpovědní době, nebudou-li na straně zaměstnavatele překážky v práci nebo nedohodnete-li se jinak. Pokud dáte výpověď sama, nevznikne Vám nárok na odstupné.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku podle jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu v roce 2014 tedy první dva měsíce ve výši 3 743 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 994 Kč a poslední měsíc 2 745Kč měsíčně.

Pokud otěhotníte až v době evidence u úřadu práce, pak Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká, nebude-te mít nárok ani na nemocenské v případě pracovní neschopnosti. (Nemocenské by Vám náleželo pouze v případě, že by ke vzniku pracovní neschopnosti vzniklo v ochranné lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru).
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Dvouletá, tříletá a čtyřletá varianta již byly zrušeny. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Výši rodičovského příspěvku byste si tedy mohla zvolit, pokud by otci dítěte vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství – peněžitou pomoc v mateřství ani rodičovský příspěvek by otec dítěte pobírat nemusel. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Pokud v době, kdybyste měla nastoupit do zaměstnání, budete v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské. V souvislosti s narozením dítěte Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství, a tudíž si budete moci zvolit výši rodičovského příspěvku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.