Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD

23.01.2014

Dobrý den. V práci mám smlouvu na dobu neurčitou. Když jsem poprvé otěhotněla byla jsem hned na rizikovém těhotenství, syn se narodil v roce 2008. Poté jsem pobírala RP, narodilo se nám ( bez nástupu do práce) další dítě, opět rizikové těhotenství do práce bych se měla vrátit 28.7.2014 ( syn se narodil 27.7.2011, tak předpokládám, že následující den by měl pro mne být dnem nástupním do práce - nebo se mýlím? ) již dříve mi napsali dopis, že mám v květnu 2014 dát vědět, zda nastoupím zpět. Nevím na kolik je tato informace aktuální ( že mi budou držet místo ), ale problém je jinde. Já se do této práce vrátit nemohu - byl to dvousměnný provoz a prostě vzhledem k tomu, jakou pracovní dobu má i manžel, bychom absolutně nezvládali dávat a přicházet pro děti do družiny/školky. A já nyní nevím jak postupovat. Zda zajít do práce, říci jim jaká je situace a navrhnout, že bych zvládala pouze jednosměnný provoz ( muž to ve své práci ovlivnit nemůže )což, pochybuji, že mi vyhoví a nebo se domluvit na rozvázání pracovního poměru - ale to zase nevím, zda budu mít případně nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud bych si nenašla něco jiného. Je nějaká rada, jak by bylo nejlepší postupovat? Moc děkuji za vaši radu.

Vážená paní,
pro návrat z rodičovské dovolené se pravidla počítání času podle Občanského zákoníku použijí takto: Rodičovskou dovolenou můžete čerpat do 3 let věk dítěte (viz § 196 Zákoníku práce). Konec této lhůty se počítá na výročí události, tedy na narozeniny. Volno ze zaměstnání proto máte do narozenin včetně. Protože ale v praxi mnoho zaměstnavatelů počítání času neovládá, doporučovala bych Vám, abyste se na dni návratu dopředu se zaměstnavatelem domluvila a věc si vyjasnila, abyste nezačínala po 3 letech hned s tím, že se bude zaměstnavatel (byť neoprávněně) domnívat, že máte neomluvenou absenci.

Podívejte se do pracovní smlouvy, zda máte či nemáte v pracovní smlouvě pracovní dobu sjednánu a popřípadě v jakém rozsahu. Pokud byste pracovní dobu ani její rozvržení (směnnost) v pracovní smlouvě sjednánu neměla, zaměstnavatel by mohl využít svého práva a pracovní dobu vám do dvousměnného provozu rozvrhnout. Pokud byste však v pracovní smlouvě měla alespoň sjednáno, že vaše týdenní pracovní doba je 40 hodin, zaměstnavatel by právo vás převést do dvousměnného provozu neměl, protože ve dvousměnném režimu je maximální týdenní pracovní doba 38,75 hodiny. V takovémto případě byste mohla dvousměnný provoz odmítnout a po zaměstnavateli požadovat, aby vám práci přiděloval v provozu jednosměnném. Pokud v pracovní smlouvě směnný provoz uveden není, zaměstnavatel nemůže jednostranně měnit Vaši pracovní smlouvu.
V rámci péče o zaměstnance zákoník práce stanoví zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců. Mimo jiné je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Jako matka s malým dítětem tedy máte zákonný nárok na vhodnou úpravu pracovní doby podle vašich potřeb, pokud taková úprava nebude představovat překážku pro zaměstnavatele, jíž by byl znemožněn, narušen nebo ohrožen řádný provoz zaměstnavatele.
Doporučuji Vám, vám abyste zaměstnavateli podala písemnou žádost o individuální úpravu pracovní doby právě s odůvodněním péče o dítě mladší 15 let s tím, že ho žádáte, aby vás ponechal v jednosměnném provozu.
Skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti
V případě, že zaměstnavatel vaší žádosti o ponechání jednosměnného provozu z důvodu péče o dítě nevyhoví a vy byste nemohla v dvousměnném provozu pracovat, můžete samozřejmě svůj pracovní poměr ukončit výpovědí bez udání důvodu, popřípadě zaměstnavateli nabídnout ukončení pracovního poměru dohodou.
Abyste měla nárok na plnou podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme jako důvod skončení pracovního poměru výslovně uvést nemožnost pečovat o dítě z důvodu jednostranného zhledem ke změně rozvrhu pracovní doby, a to jak ve výpovědi, tak v případné dohodě rozhodnutí zaměstnavatele o změně rozvrhu pracovní doby z jednosměnného na dvousměnný.
Zkontrolujte si pečlivě svoji pracovní smlouvu, zda v ní máte nebo nemáte uveden alespoň rozsah týdenní pracovní doby. Pokud v ní takovéto ustanovení nenajdete, pokuste se se zaměstnavatelem vyřešit situaci prostřednictvím písemné žádosti o úpravu pracovní doby z důvodu péče o dítě do 15 let.
V případě, že by takové žádosti zaměstnavatel nevyhověl a vy byste tak byla nucena ukončit váš pracovní poměr, uveďte jako důvod jeho ukončení nemožnost péče o vaše nezletilé dítě .
Níže uvádím důvody, které úřad práce akceptuje jako vážné důvody ukončení zaměstnání, a přizná tak podporu v plné výši. Jsou to důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle ust. § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.