Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek atd.

18.01.2014

Krásný dobrý den.
K 31.12 2013 mám přerušenou živnost, od 1.1.2014 jsem v evidenci ÚP. Nyní jsem těhotná, termín porodu ještě není stanoven, jelikož jsem v 7tt. Vycházejme cca z 25.8.2014.
Co se týká PPM:
K nemocenskému pojištění jsem byla přihlášena až 9.9.2013. Mám tedy uhrazených 112 dní a k tomu, abych měla nárok na PPM mi chybí 158 dní. Možná budu mít k příštímu týdnu možnost nastoupit do zaměstnání s tím, že určitě nebudu práceschopná někdy v červnu, červenci (s bříškem).
1.) Pokud bych tedy šla na neschopenku a smlouva mi nebyla zrušena, budou se mi nadále počítat dny nemocenského pojištění až do dne nástupu na PPM?
2.) Kdo určí, jestli je nástup na mateřskou 6 nebo 8 týdnů před porodem?
3.) Můžu mít během zaměstnání brigádu?
4.) Jak se počítá výše neschopenky?
Rodičovský příspěvek:
Na úřadu práce mi sdělili, že nemám možnost výběru délky rodičovského příspěvku. V jednom z dotazů jsem se dočetla, že pokud nemám nárok na PPM a musím pobírat RP 4 roky (směšné částky), můžu být žadatelem o RP já a předložím formulář "Potvrzení o nároku dávky ovlivňující nárok a výši RP" za přítele. Přítel je OSVČ a neplatí si NP.
5.) Je i v tom problém? Popř. jak to obejít?
6.) V případě, že mě nikdo nezaměstná, odpadne mi tím pádem nárok na PPM, jak lze dosáhnout toho, abych měla alespoň nárok na výběr délky RP?
Když už se smířím s tím, že nedostanu PPM, přece nemůžou nedát ženě na výběr a dát ji měsíčně 3800,-!!! :-O
Děkuji Vám za možnost využití Vaší poradny!
S pozdravem

Dobrý den,
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Ano, účast ne nemocenském pojištění trvá i v době pracovní neschopnosti.

2) Nástup na peněžitou pomoc v mateřství v rozmezí 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu si zvolíte sama.

3) Ano. Pokud se bude jednat o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, je třeba, aby Vám zaměstnavatel dal předem písemný souhlas s výkonem této činnosti (§304 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění). Výkon jiné činnosti není třeba zaměstnavateli ani oznámit, nestanoví-li Vaše pracovní smlouva, event. vnitřní předpisy jinak.

4) Nemocenské náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše dávky činí 60% denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodné období činí 12 kalendářních měsíců přede dnem vzniku pracovní neschopnosti. Jestliže ke vzniku pracovní neschopnosti došlo v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k vzniku pracovní neschopnosti. Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým doba zaměstnání skončila.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet nemocenského tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí -http://www.mpsv.cz/cs/11580
5+ 6) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Z uvedeného vyplývá, že si můžete dle uvedených pravidel zvolit výši rodičovského příspěvku, pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem (to náleží ženám, které nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale mají nárok na nemocenské – takové ženy uzná lékař práce neschopnými od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu a jejich pracovní neschopnost ukončí zpravidla uplynutím 6 týdnů po porodu, v této době pobírají tzv. nemocenské v souvislosti s porodem). Pokud nárok na tyto dávky mít nebudete, výši rodičovského příspěvku nemůžete zvolit. Dle denního vyměřovacího základu otce dítěte lze výši rodičovského příspěvku zvolit pouze v případě, že otec dítěte splňuje podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, pokud otec dítěte není účasten nemocenského pojištění OSVČ, podmínku vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství nesplňuje. Bližší informace o rodičovském příspěvku naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.