Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Konec rodičovské dovolené - skončení pracovního poměru, ...

14.01.2014

Dobrý den,

jsem vdaná, mám dvě děti (6,5 a 2,5 roku) a u svého zaměstnavatele pracuji již 23 let a mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Současná rodičovská dovolená (do 3 let věku dítěte) mi končí 1. 5. 2014, tzn. do zaměstnání musím nastoupit 2. 5. 2014. Na schůzce mi zaměstnavatel oznámil, že mě mohou přijmout na původni pozici. U této pozice však došlo k prodloužení pracovní doby, která mi zcela znemožňuje vyzvednout dítě ze školky. Bohužel během této rodičovské jsem zároveň přišla o rodiče a nemám možnost jiného hlídání dětí. Sice jsem zaměstnavateli nastínila svůj problém ale z provozních důvodů mi nemůže nabídnout žádnou úlevu. Zároveň si jako podmínku klade několikadenní opakovanou účast na školení mimo mé město s dojezdem 2 hodin. Bez účasti na školeni údajně nemohu vykonávat svou práci. Nemohu se za těchto okolností vrátit do zaměstnání. Zatím jsme domluveni, že dám vědět do konce února 2014.

Mé otázky:
1) Musím skutečně oznamovat dva měsíce před nástupem verdikt (co když se v březnu uvolní podobná pozice s výhodnějšími podmínkami, na kterou bych se mohla přihlásit do výběrového řízení)?
2) Jakým, pro mne nejvýhodnějším způsobem, mám pracovní poměr ukončit, když nevím, zda se mi podaří nalézt novou práci? I s ohledem na podminěnou účast na školení, se kterým nesouhlasím.
3) Mám se následně na úřadu práce přihlásit jako nezaměstnaná nebo jako osoba pečujíci o tříleté ditě?
4) A pokud budu evidována jako osoba pečujíci o tříleté dítě, může a příp. na jak dlouhou dobu denně dítě navštěvovat soukromou školku?, kterou již mám od 2. 5. 2014 zajištěnou (a zaplacenou první platbu).

Děkuji Vám za Váš čas a cenné rady.

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Požadavek zaměstnavatele na Vaše vyjádření s předstihem je pochopitelný, neboť je vhodné řešit otázku Vašeho případného návratu do zaměstnání včas, aby mohl event. zajistit výkon práce jiným zaměstnancem apod. V zásadě však platí, že máte po dobu čerpání Vaší rodičovské dovolené je Vám povinen „držet místo“, tj. po jejím skončení je Vám povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel Vás může upozornit na to, že pro Vás např. práci podle pracovní smlouvy mít nebude, nemůže Vás však nutit např. ke skončení pracovního poměru ještě v průběhu rodičovské dovolené.
2) Co se týče účasti na školení, zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na studiu za účelem prohloubení jeho kvalifikace (§ 230 zákoníku práce – zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění). Účast na takovém školení je považována za výkon práce; i v tomto případě je však třeba dbát ustanovení § 240 zákoníku práce, které stanoví, že zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.
V případě pochybností o postupu zaměstnavatele Vám doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce (www.suip.cz).
Obecně lze ke skončení pracovního poměru uvést, že skončit pracovní poměr lze dohodou nebo výpovědí. Dojde-li ke skončení pracovního poměru dohodou, pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Došlo-li ke skončení pracovního poměru dohodou z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z tzv. organizačních důvodů, náleží zaměstnanci odstupné. Byla-li dána výpověď, skoční pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, ve výpovědní době trvá původní pracovní smlouva. Z hlediska případné následné podpory v nezaměstnanosti platí, že pokud se žena eviduje u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání bezprostředně po skončení rodičovské dovolené, náleží jí podpora první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2014 tedy první dva měsíce ve výši 3 743 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 994Kč a poslední měsíc 2 745 Kč měsíčně), pokud po skočení rodičovské dovolené nastoupí zpět do zaměstnání a teprve poté ukončí pracovní poměr, pak se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Doporučuji Vám vyhledat si dotazy související se skončením pracovního poměru a podporou v nezaměstnanosti v naší poradně a prostudovat naši brožuru „Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou“, kterou naleznete na našich webových stránkách.
3) Evidovat se u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud chcete nastoupit do zaměstnání, je na místě evidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, evidence u úřadu práce je nezbytná pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud chcete pečovat o dítě a zaměstnání nehledáte, u úřadu práce se evidovat nemusíte. Status osoby pečující o dítě je významný z hlediska pojistného na zdravotní pojištění, kdy plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku je podle §7 odst. 1 písm. l. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, stát. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy. Vznik a zánik povinnosti státu platit za Vás zdravotní pojištění jste povinna oznámit své pojišťovně v osmidenní lhůtě.
4 ) Jak je uvedeno výše, aby za Vás byl plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, může dítě navštěvovat mateřskou školu v rozsahu max. 4 hodiny denně.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.