Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zánik zaměstnavatele a rodičovská dovolená

12.01.2014

Dobrý den,
Ráda bych se s vámi poradila v problematice zrušení zaměstnavatele v době rodičovské dovolené a záležitostech s tím souvisejících.
Jsem na rodičovské dovolené a od kolegů jsem se dozvěděla, že zaměstnavatel plánuje zánik firmy. Nabídl jim, aby ukončili pracovní poměry dohodou a uzavřeli pracovní smlouvy s novou firmou, čehož oni využili. Obě firmy vlastní stejný majitel, nejde však o převedení zaměstnanců, ale o standardní ukončení pracovního poměru u původního zaměstnavatele a uzavření nového pracovního poměru. Stejnou nabídku jsem dostala nyní i já. Nevím, jak se zachovat. Je zřejmé, že pokud ji nevyužiji, budu zaměstnána ve firmě, která zkrachuje v době, kdy já ještě budu na rodičovské dovolené. Situace je o to komplikovanější, že jsem uvažovala o tom, že bych měla ještě druhé dítě v návaznosti na stávající RD.
1. Mohu vůbec v době RD měnit zaměstnavatele, aniž bych přišla o výhody a ochranu s rodičovskou dovolenou spojené? Měl by nový zaměstnavatel povinnost mě po RD znovu zaměstnat? Lze vůbec uzavřít smlouvu s novým zaměstnavatelem a zároveň být rovnou na RD?
2. Měla by změna zaměstnavatele vliv na výši či pobírání PPM na případné další dítě? Měla bych vůbec na MD a PPM nárok (a pokud bych šla na MD v okamžiku, kdy by původní zaměstnavatel zanikl a já bych nevyužila možnosti uzavřít smlouvu s novou firmou)? Pokud nemám aktuálně příjem ze zaměstnání, jak by se vypočítávala PPM? Zahrnuje se do „pravděpodobného výdělku“ i pohyblivá složka mzdy, je-li v pracovní smlouvě stanovena?
3. Jak v praxi probíhá zánik pracovního poměru, pokud jde o výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele? Je zde nějaká výpovědní doba nebo může pracovní poměr zaniknout ze dne na den? Běží případná výpovědní doba, i když jsem aktuálně na rodičovské dovolené a do práce tedy nedocházím? Jak je to s výší odstupného? Započítává se do doby, která se zohledňuje pro výši odstupného také doba na MD a RD, přestože fakticky nepracuji? Pokud bych změnila zaměstnavatele (byť jde o stejného majitele), měla by tato změna vliv na výši případného odstupného, pokud by mi chtěl zaměstnavatel dát po RD výpověď z organizačních důvodů?
Předem velmi děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Je to celé špatně, protože je to klasický přechod práva povinností dle zákoníku práce. Pokud totiž jedna firma končí svoji činnost, musí zaměstnanci dostat výpověď a odstupné. Zaměstnavatelé, aby ušetřili, nabídnou lidem, že když ukončí stávající poměr dohodou, tak je zaměstnají v nové firmě. Zůstává však otázkou, zda jsou tu stejné pracovní podmínky, odměňování a zda není zároveň s novým pracovním poměrem uzavřena i zkušební doba (ve které se kdykoliv, třeba zde na den může ukončit pracovní poměr) a tím se dostávám k vaší první otázce:
1. Mohu vůbec v době RD měnit zaměstnavatele, aniž bych přišla o výhody a ochranu s rodičovskou dovolenou spojené? Měl by nový zaměstnavatel povinnost mě po RD znovu zaměstnat? Lze vůbec uzavřít smlouvu s novým zaměstnavatelem a zároveň být rovnou na RD?
Nic z toho nelze.
2. Měla by změna zaměstnavatele vliv na výši či pobírání PPM na případné další dítě?
To je bezpředmětné vzhledem k odpovědi na otázku 1.
3. Měla bych vůbec na MD a PPM nárok (a pokud bych šla na MD v okamžiku, kdy by původní zaměstnavatel zanikl a já bych nevyužila možnosti uzavřít smlouvu s novou firmou)?
Pokud by stávající zaměstnavatel zanikl a vy byla v okamžiku ukončení pracovního poměru těhotná a s nástupem na PPM byste se tzv. vešla do ochranné doby 180 dnů, měla byste nárok na PPM.
4. Pokud nemám aktuálně příjem ze zaměstnání, jak by se vypočítávala PPM? Zahrnuje se do „pravděpodobného výdělku“ i pohyblivá složka mzdy, je-li v pracovní smlouvě stanovena?
Jak se počítá PPM najdete na www.mpsv.cz nebo www.cssz.cz .
Výpočet dávek nemocenského pojištění
Určení denního vyměřovacího základu
Dávky se počítají z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem se upravuje (redukuje) pomocí tří redukčních hranic na denní vyměřovací základ.
Redukce denního vyměřovacího základu
Výši tří redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů.
V roce 2013 činila 1. redukční hranice 863 Kč, 2. redukční hranice 1 295 Kč, 3. redukční hranice 2 589 Kč.
V roce 2014 činí 1. redukční hranice 865 Kč, 2. redukční hranice 1 298 Kč, 3. redukční hranice 2 595 Kč.
Redukce se provede tak, že se započte
• do první redukční hranice
o u nemocenského a ošetřovného 90 % denního vyměřovacího základu,
o u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 100 % denního vyměřovacího základu,
• z části denního vyměřovacího základu mezi první a druhou redukční hranicí se započte 60 %,
• z části mezi druhou a třetí redukční hranicí se započte 30 %,
• k části nad třetí redukční hranici se nepřihlédne.
Výše dávek nemocenského pojištění
• Výše nemocenského činí 60 % denního vyměřovacího základu od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
• Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu.
• Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.
• Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství je stanovena ve výši rozdílu mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.
Příklady výpočtu
Porovnání výše dávek podle současného právního stavu a podle stavu od 1. ledna 2014 umožňují kalkulačky uvedené na webových stránkách MPSV. Kalkulačky po vložení údajů o průměrném výdělku a době nemoci vypočtou výši dávek.
(Pozn.: Vkládáte-li údaj o denním vyměřovacím základu před jeho redukcí, vymažte v zeleném políčku „M“ a nahraďte „D“).
5. Jak v praxi probíhá zánik pracovního poměru, pokud jde o výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele? Je zde nějaká výpovědní doba nebo může pracovní poměr zaniknout ze dne na den? Běží případná výpovědní doba, i když jsem aktuálně na rodičovské dovolené a do práce tedy nedocházím?
V tomto případě nejste před výpovědí chráněna. Zaniká-li zaměstnavatel, doručí výpověď zaměstnankyni a od prvého dne měsíce následujícího po doručení běží dvouměsíční výpovědní doba.
6. Jak je to s výší odstupného? Započítává se do doby, která se zohledňuje pro výši odstupného také doba na MD a RD, přestože fakticky nepracuji?
Odstupné je zákoníku práce odstupňováno podle délky trvání pracovního poměru, (tedy i doba MD, RD se započítává), takto:
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
7. Pokud bych změnila zaměstnavatele (byť jde o stejného majitele), měla by tato změna vliv na výši případného odstupného, pokud by mi chtěl zaměstnavatel dát po RD výpověď z organizačních důvodů?

Viz. předchozí odpovědi.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.