Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dovolená

09.01.2014

Dobrý den,
v květnu roku 2012 jsem nastoupila po RD do práce, PP mám na dobu neurčitou. 17.4.2014 odcházím na MD. Zaměstnavatel mi tvrdí, že dle §212 zákona 262/2006 mám do března nárok na 6 dnů dovolené (celkem 25 dnů) a po odpracování 60ti dnů mi vznikne nárok na plných 25 dnů dovolené. Nicméně tuto dovolenou si nestihnu vyčerpat a chtěla bych si ji dle §217 téhož zákona vyčerpat až po skončení RD (po 3 letech). Tvrdí mi, že dovolenou mi nastaví tak, aby navazovala na MD a pak nastoupím na RD. RD je do 3 let věku dítěte a protože budeme mít jarní miminko, chtěla bych si dovolenou dočerpat až po skončení RD, abych si zkrátila dobu, kdy budu chodit do práce, ale dítě ještě nebude ve školce.
Můj cíl: chtěla bych si v průběhu ledna až dubna postupně čerpat dovolenou (více než 6 dnů), tzn. §212 se týká i těhotných?
Chtěla bych si prodloužit RD o dovolenou, předpokládám, že RD se počítá do 3 let věku dítěte.
Děkuji za pomoc a přeji pěkný den!

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená na zotavenou navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Zaměstnavatel je povinen určit čerpání dovolené tak, aby dovolenou zaměstnanec vyčerpal v příslušném kalendářním roce, není-li to možné, určí ji tak, aby skončila do konce následujícího kalendářního roku. Zaměstnavatel však nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu pracovní neschopnosti, mateřské či rodičovské dovolené. Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené.
Z uvedeného vyplývá, že lze předpokládat, že za rok 2014 Vám vznikne nárok na dovolenou za kalendářní rok, neboť doba čerpání mateřské dovolené se považuje za výkon práce, a tudíž odpracujete více než 60 pracovních dnů a zároveň z důvodů případných překážek v práci, které se pro účely nároku na dovolenou nepovažují za výkon práce, tj. rodičovská dovolená a případná pracovní neschopnost, zameškáte méně než 100 pracovních dnů, a tudíž se Vám dovolená nebude krátit.
Jak je uvedeno výše, dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, ten ji však nesmí učit na dobu mateřské či rodičovské dovolené. Pokud byste jej požádala o čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou, je povinen Vaší žádosti vyhovět, pokud jej o čerpání dovolené nepožádáte a rovnou nastoupíte na rodičovskou dovolenou, pak Vám určí čerpání dovolené až po skončení rodičovské dovolené.
Rodičovskou dovolenou můžete čerpat v rozsahu, o který požádáte, nejdéle do 3 let věku dítěte. Pokud byste chtěla o dítě pečovat déle, např. do doby nástupu dítěte do mateřské školy, můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno, Vaší žádosti však není povinen vyhovět.
Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dle § 214 zákoníku práce dovolená za odpracované dny, a to v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Tj., jak uvádí Váš zaměstnavatel, do doby než odpracujete 60 dnů, Vám náleží dovolená za odpracované dny v délce 1/12 za každých odpracovaných 21 pracovních dnů. Podle §217 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. S poukazem na toto ustanovení Vám může zaměstnavatel umožnit čerpání dovolené ve větším rozsahu i před nástupem na mateřskou dovolenou. Po skončení rodičovské dovolené byste pak pochopitelně čerpala pouze zbývající dovolenou.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.