Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné, vztahy mezi rodiči a dětmi

12.01.2014

Dobrý den, mám na Vás několik oázek, je to velice složitá situace a tak začnu trochu ze široka.
Od roku 2003 jsem rozvedený na žádost bejvalé manželky. Mám s ní dvě děti, dceru, v srpnu bylo 18 let, a syna, v lednu bude 16 let. Znovu jsem se oženil a mám 1,5 starou dceru. Podle zákona mám ještě dalšího syna ale ten není biologicky můj a kvůli tomu vlastně vznikly rozepři. Pravý otec se nechtěl přiznat k otcovství a tak podle zákona spadlo otcovství na mne a já jsem v této době, pro mě velmi bolestivé, nechtěl nic dělat. Z počátku počátku vše klapalo dobře, všechny tři děti jsem si pravidelně 1 za 14-dní bral na víkend k rodičům kde jsem po rozvodu bydlel. Na výši výživného jsme se vždy domluvily a pokud děti potřebovali něco navíc vždy mne o tom matka informovala a něják se to vyřešilo.
Od chvíle kdy jsem si našel nový vztah začalo se to komplikovat, bývalá začala vyhrožovat že mi děti nebude dávat když budu mít v domě jinou ženu, i děti ke mě přestali chtít chodit. Můžu se domnívat, že to bylo tím že je matka poštvávala, ale také dcera začala být v pubertě takže prostě jen dělala drahoty kvůli přítelkyni a syn sám nešel. veškeré naše vztahy se zhroutily. I když jsme se snažili a vzali je třeba na dovolenou nikdy jsme se nezavděčily a vždycky jsme akorát slyšeli že doma mají kamarády a bylo by to lepší.
Po svatbě se vše zhroutilo a mé pozvání na svatbu bylo hrubě odmítnuto. Přestal jsem komunikovat protože mi přišlo že není o mě zájem a vnucovat se nebudu. To trvalo asi 2 roky. Letos v záři jsme měli soud na výživné a mé výživné bylo zvýšeno ze 4000 na 5800, 3400 dcera a 2400 syn.
Jsem osvč obor zedník a prům. Příjem je 15000, manželka je na rodičovské, bydlíme v podnájmu a budeme si brát hypotéku a kupovat starší baráček. Bývalá žena žije se svým přítelem s kterým má další dítě v bytě pro soc. slabší, nepracuje a její přítel je kuchař.
moje otázky:
1. jak se můžu bránit proti nařčení že se o děti nestarám. Pokaždé když jsem je nyní po soudu kontaktoval tak mi bylo řečeno že nemají zájem nebo čas. Nic o nich nevím a proto když nevím co potřebují nevím co dát.Oni se sami neozvou a vždy za vše můžu u soudu já.
2. jak se můžu bránit proti rozhodnutí soudu který jednoznačně nadržoval matce. U ní se brali na vědomí veškeré výdaje u mne pouze náklady na bydlení. ona celej život nepracuje a nebudu je podporovat v její lenosti, myslím si že by mělo být že tolik kolik dám já dětem peněz tolik by měla dát ona tím pádem dcera 7000 měsíčně určitě nespotřebuje.
3. mám nějakou šanci být vyškrtnut z rodného listu dítěte, které není můje?

Možná se Vám moje otázky budou zdát blbé, ale jsem již opravdu rozčílený. Dětem jsem se během měsíce prosince 3x ozýval a nic a syn má dokonce vypnutý mobil. Myslím si že kdyby si změnil číslo tak by mě měl dát alespoň vědět. Dcera semnou vůbec nekomunikuje a s matkou to řešit nemá cenu protože mám pocit, že když se synem mluvím před ní tak je kontrolován. Naposledy jsem syna viděl v říjnu na dopoledne asi po 2,5 letech.

Vážený pane,
Ad1) Ve Vaší složité situaci se lze těžko bránit děti jsou ve věku, kdy si obecně s rodiči nerozumí a pro Vás je to ještě mnohem těžší. Můžete však požadovat dodržování rozhodnutí soudu o styku s dítětem. Jste otec, máte proto být informován o svých dětech. Také se můžete pokusit o mediaci s bývalou manželkou a dětmi, jejímž výsledkem by mělo být nějaké nové nastavení vztahů. Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Zákon se týká výlučně mediací, které poskytují zapsaní mediátoři do seznamu mediátorů. Tento způsob řešení sporů má například výhodu v tom, že po dobu mediace se staví promlčecí lhůty stejně jako v případě soudního řízení. Stejně tak náklady tohoto řízení jsou nepoměrně nižší než u klasického soudního řízení a jelikož výsledkem mediace má být uzavření dohody, je pravděpodobné, že smírné řešení může vést k oboustranné spokojenosti, na rozdíl od soudního sporu, kdy je o právech a povinnostech zúčastněných stran rozhodováno soudem a vítězem je tak obvykle pouze jedna ze stran.
Více informací najdete např. zde: http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma/mediace-jako-alternativa-soudniho-rizeni.html

Ad2) O snížení výživného je možné požádat soud. Předpokladem je podstatná změna majetkových poměrů od poslední úpravy výživného, např. další vyživovací povinnost, zvýšení nákladů na rodinu atd.) nebo výrazná změna v příjmech rodiče (např. změna zaměstnání). Také je možné poukázat, že matka se nesnaží děti vyživovat sama tím, že nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

Ad3)
a) popření otcovství manželem matky
Podle právní úpravy účinné do 31.12.2013 (§ 57 odst. 1 zákona o rodině) může manžel do šesti měsíců ode dne, kdy mu vzniknou důvodné pochybnosti o tom, že je otcem dítěte, popřít u soudu otcovství. Nejpozději však může popřít otcovství do tří let od narození dítěte.

Podle úpravy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od 1.1. 2013 se prodlužuje lhůta k popření otcovství. Manžel může popřít u soudu své otcovství do šesti měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech, že je otcem dítěte, které se narodilo jeho manželce. Popřít své otcovství u soudu může však nejpozději do šesti let od narození dítěte.

b) otec není manželem matky
Podle právní úpravy účinné do 31.12.2013 (§ 57 odst. 1 zákona o rodině) Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od 1.1. 2013 muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození.

V obou případech je možné a ve výjimečných případech může dojít k popření otcovství i poté, co již uběhly lhůty pro popření otcovství (§ 792 Obč.Z). Podle § 792 Obč.zák. platí, je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Podle § 793 Obč. zák. vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství
To znamená, že se můžete pokusit požádat soud o prominutí lhůty a především argumentovat tím, že jste tehdy chtěl zachránit rodinu, syn o vás nemá zájem a že jen "platíte" výživné, že mezi Vámi není žádný citový vztah a tuto skutečnost jste nezavinil apod.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.