Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nakládání s majetkem nezletilého

14.01.2014

Dobrý den,

zemřel mi partner a naše dcera získala dědictví zejména vyšší finanční prostředky. Vím, že nakládání s tímto majetkem patří pod opatrovnický soud, ale nemůžu nikde získat a i od advokáta jednoznačnou odpověď a teď s novým občanským zákoníkem už vůbec ne.

Můžete mi poradit, kde mohu získat informace nebo můžete mi sdělit Váš názor na jednotlivé otázky:

1. Zda pokud chci finanční prostředky vložit na vkladový nebo terminovaný účet u pojištěné banky zda musím mít souhlas opatrovnického soudu? Tyto účty nejsou nějak rizikové, chápu že nemohu nakupovat akcie a investovat prostřednictvím rizikových fondů apod.

2. Když vlastní dcera i nemovitosti zda mohu finanční prostředky použit např. na pojistky? Nechci dítěti brát tyto peníze, ale momentálně jsem na MD a příjem je opravdu minimální.

3. Pokud budou z uložených vkladů úroky v rádu 3O tis. ročně, mohu tyto prostředky používat?

4. A když dceři budu chtít pořídit třeba nebo doplatit lepší školku, dovolenou, hračku to musím s každou věci k soudu? Placení právníka zrovna není levné.

Slyšela jsem o variantě správce dědictví, ale nemám k tomuto důvěru, myslím, že mé vzdělání je dostatečné a nejlépe ochráním já zájmy dítěte, navíc správce je zase o nějakém procentu z částky dědictví a slyšela jsem, že když má tento správce zodpovědnost tak pro jistotu nepovolí nic.

Také jsem slyšela že i podnájem nemovitosti nově musí podléhat schválení opatrovnického soudu...přijde mi to nereálné, v našem městě e plnou volných městských bytu a o pronájem není moc zájem a ještě za nějakou výraznější částku a teda si nedovdeu představit podnájemníka, který bude čekat jestli to schválí soud nebo ne a hlavně taky za jakou dobu, přijde mi tohle absolutně nereálné a akorát budu zase platit nájem za neobsazené měsíce a vůbec budu mít problém at mi někdo počká.

Můžete mi poradit jak se věci mají nebo kdo mi opravdu řekne co a jak?

Dobrý den,
nejprve uvedu ustanovení, které k věci najdete v novém občanském zákoníku:

§ 898
[Souhlas soudu]

(1) K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

(2) Souhlasu soudu je třeba zejména k právnímu jednání, kterým dítě

a) nabývá nemovitou věc nebo její část a kterým s ní nakládá,

b) zatěžuje majetek jako celek nebo jeho nikoli nepodstatnou část,

c) nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, nebo takový dar nebo dar představující nikoli nepodstatnou část jeho majetku poskytuje, nebo

d) uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se bydlení, zejména nájmu.

(3) K právnímu jednání rodiče, k němuž schází potřebný souhlas soudu, se nepřihlíží.

§ 899
[Přírůstky majetku]

Co rodiče získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě.

§ 900
[Použití příjmů z majetku dítěte]

(1) Příjmy z majetku dítěte, které rodiče nepoužijí k řádné správě jeho majetku (zisk), použijí nejprve k výživě dítěte. Je-li toho třeba, mohou rodiče poté použít zbývající zisk z majetku dítěte jako jeho příspěvek na vlastní výživu rodičů a výživu nezletilého sourozence dítěte, pokud s dítětem žijí v rodinné domácnosti, ledaže je z důležitých důvodů nezbytné zachovat je pro dítě na dobu po nabytí svéprávnosti.

(2) Majetek dítěte mohou rodiče se souhlasem soudu použít k výživě vlastní a sourozence dítěte jen tehdy, jestliže by bez zavinění osob, které mají vyživovací povinnost k dítěti, vznikl výrazný nepoměr mezi poměry dítěte a poměry povinných osob.

§ 886
[Podíl dítěte na péči o chod domácnosti]

(1) Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.

(2) Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů rodiny.

§ 896
[Povinnost pečovat o jmění dítěte]

(1) Rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat.

(2) Při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují rodiče jako jeho zástupci; ustanovení § 892 odst. 3 platí obdobně.

(3) Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně.

Takže z toho lze dovodit, že běžné věci (vložení na bezpečný účet, pojištění budovy) může sjednat matka jako zákonný zástupce dítěte. Úroky z vkladu stejně jako příjem z pronájmu nemovitosti jsou příjmem nezletilého. A sdílí osud jistiny. Je tedy třeba s nimi nakládat jako s výlučným majetkem. Nad rámec běžné správy (prodej, zatížení nemovitosti zástavním právem) potřebuje matka souhlas opatrovnického soudu. Podle § 898 se nutnost přivolení soudu týká i možnosti uzavřít nájemní smlouvu. Pokud byste měla pochybnosti, zda něco můžete nebo ne, můžete zkusit zaslat jednoduchý dotaz na soud. Zároveň však platí, že by se dítě, jehož majetek je výrazně vyšší než majetek matky, mělo podílet na chodu domácnosti.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.