Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Otec nezapsaný v rodném listu

13.01.2014

Dobrý den,
hledala jsem v již zodpovězených dotazech, ale bohužel jsem nenašla...
Mám 1,5 roční dceru. Když jsem čekala miminko, její otec mi řekl, že by bylo lepší, kdybych šla na interupci, já jsem se rozhodla miminko si nechat... Dcera nemá otce uvedeného v rodném listu, o dceru pečuji výhradně já, její otec žije se svou manželkou a dětmi. S dcerou se nyní vídá cca 1x za 1-2 měsíce (poslední půlrok, předtím méně), vždy v mé přítomnosti. Od půl roku věku dcery mi přispívá na výživné částkou 4000Kč měsíčně, do té doby nepřispíval. Otcovství nechce přiznat, uvádí, že kvůli obavám z rozpadu jeho rodiny. Stejně tak řešení výživného soudní cestou.
Byla jsem se poradit v občaské právní poradně, kde mi bylo doporučeno řešení výživného a svěření do péče soudní cestou.
Já se soudního řešení obávám kvůli potenciálním "tahanicím" o dceru, která se s jejím otcem zná jen z pár návštěv, či z nuceného vídání a kontaktu s rodinou, která o to nemá zájem.
Ráda bych se touto cestou zeptala, zda je možné docílit nějaké právně platné a akceptovatelné dohody o výživném a svěření do péče bez soudního přiznání otcovství resp. uvedení otcovství do rodného listu dítěte? Případně mohu požádat pouze o stanovení výživného, či pouze o stanovení svěření do péče, a zbytek řešit nějakou akceptovatelnou formou dohody?
Ráda bych měla dohodu pro oba rodiče nějak jasně vymezenou. Ačkoliv se oba svým způsobem snažíme, je dohoda mezi námi komplikovaná, oba jsme nespokojení s danou situací a myslím, že jasné stanovení povinností by situaci usnadnilo oběma stranám.
V tuto chvíli bych se ráda zeptala i na výši výživného - našla jsem u vás tabulku doporučeného výživného (11-15% výše platu otce), avšak v poradně mi doporučovali žádat i o výživné pro sebe, vzhledem k tomu, že se o malé dítě starám výhradně já, nemám na blízku ani "hlídací" babičky apod. a nemám tím pádem možnost si k rodičovskému příspěvku a příspěvku na bydlení přivydělávat např. zkráceným úvazkem. Jsou nějaká doporučení i pro stanovení výše tohoto příspěvku? V současné době pobírám rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení, půl roku jsem pobírala pouze rodičovskou, protože jsem na jiné dávky neměla nárok kvůli výši mateřské a žila jsem z úspor. Nyní si chci prodloužit délku rodičovské dovolené, protože v Praze nezvládnu ze svého platu uživit sebe, dítě a ještě platit hlídání malého dítěte, takže v podstatě nemám jinou možnost. Tím pádem se mi příjmy opět výrazně sníží a úspory bohužel nebyly tak velké, abych z nich mohla žít i nadále, má rodina také nemá takové příjmy, aby mě mohla podporovat. Měla bych žádat o výživné i zpětně? Například za ten půlrok, kdy se dceřin otec rozhodoval, zda mi bude na dítě vůbec přispívat...
Bohužel stále řeším finanční situaci, a ačkoliv bylo mou volbou si miminko nechat, domnívám se, že by neměla být alespoň v tomto ohledu veškerá zodpovědnost na mně, zejména ve chvíli, kdy v podstatě nemám jinou možnost, než žít pouze z příspěvků.
Mnohokrát vám děkuji, za odpověď i celou existenci Aperia.
K. Macková

Dobrý den,
z hlediska práva Vaše dítě žádného otce nemá. Právo nezná nějaký mezistupeň, buď otec zapsaný v rodném listě je a pak má povinnosti, ale samozřejmě také veškerá práva a plnou rodičovskou zodpovědnost, pokud tato není nějakým pozdějším rozhodnutím soudu omezena a nebo otec neexistuje a není jak vymáhat výživné na dítě ani na neprovdanou matku. Vše v takovém případě musí probíhat v rámci dohody mezi Vámi dvěma, bylo by možno argumentovat tím, že pokud si otec přeje ze svých vlastních sobeckých důvodů zůstat neznámý, pak ale musí zajistit, abyste se nemusela zabývat existenčními problémy natolik, že byste musela podat žalobu na určení otcovství. Musí ovšem počítat také s tím, že k dítěti tak nemá žádná práva a jestli mu umožníte styk, záleží jen na Vás. Každý musí být zodpovědný za své činy a pokud došlo ke styku mezi mužem a ženou, musí oba počítat s tím následkem, že se může narodit dítě a nebo se tomu musí oba dva bránit.

Odpověď zda zapsat nebo nezapsat otce do rodného listu má několik rovin, minimálně se dá rozdělit na rovinu právní a rovinu morální.
Sama nemůžete nechat otce zapsat otce do rodného listu. V podstatě lze určit otcovství pouze souhlasným prohlášením rodičů před matrikou popř. soudem, nebo nechat určit otcovství soudem (v řízení před soudem), a to na návrh Váš, otce nebo i dítěte, přičemž lhůta k podání návrhu není zákonem určena. Dítě i otec dítěte, který o dítěti ví, se mohou domáhat určení otcovství, a to kdykoliv !!!
Pokud jde o otázku, zda je to výhodné či nikoliv, tak to je průřez mnoha zákony a pravidly morálky. Dítě bude mít v kolonce otec napsáno „neurčen“ , přijde o výživné od otce a Vy bude muset tento příjem, který je příjmem dítěte, nějak fakticky nahradit, přijdete i o případný příspěvek otce dítěte spojený se slehnutím (pořízením výbavy, porodem aj.) a ještě dítěti budete muset vysvětlovat, proč nemá otce, babičku, dědečka a další příbuzné z otcovy strany. S týmž problémem se pak ve společnosti bude potýkat i dítě. Navíc hrozí, že dítě bude jednou pátrat po otci a podá žalobu na jeho určení a nebo si otec vzpomene, že by mohl mít dítě a podá žalobu na určení otcovství. Proti tomu se nemůžete nijak bránit. Vaše dítě pak nemůže případně dědit po svém otci.

Z druhé strany se nemusíte s nikým dohadovat o způsobu výchovy a dalších záležitostech, protože budete mít plnou rodičovskou zodpovědnost.

Zároveň však neuvedením otce porušujete právo dítěte na otce, jeho rodinu a jejich péči o dítě. Dítě má teoreticky dle Úmluvy o právech dítěte, která je jen stěží právně vymahatelná, právo dle čl. 7 a 8 na to, znát oba své rodiče a právo na to, aby něj pečovali. Nicméně je to vymahatelné jen u soudu pro lidská práva a v praxi je to tak, že když je známa alespoň matka, tak se to příliš neřeší.

Jakoukoliv dohodu, kterou spolu uzavřete lze tedy vždy považovat jen za ujednání mezi Vámi dvěma, nic nebrání uzavření, ale vymahatelnost takové dohody je diskutabilní.
Pokud byste podala žalobu na určení otcovství, mohla byste zároveň žádat i zaplacení výživného zpětně až tři roky. Výživné neprovdané matce je třeba žalovat v jiném řízení.

Související právní ustanovení:

ZÁKON O RODINĚ

§ 54 (1) Nedošlo-li k určení otcovství podle předchozích ustanovení, může dítě, matka i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud.

(2) Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.

§ 55 Není-li domnělý otec naživu, podává se návrh na určení otcovství proti opatrovníkovi, kterého soud ustanovil.

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb. ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Č l á n e k 7

1. Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud to je možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.

2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují provádění těchto práv v souladu se svým vnitrostátním zákonodárstvím a v souladu se svými závazky vyplývajícími z příslušných mezinárodněprávních dokumentů v této oblasti se zvláštním důrazem na to, aby dítě nezůstalo bez státní příslušnosti.

Č l á n e k 8

1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů.

2. Je-li dítě protizákonně částečně nebo zcela zbaveno své totožnosti, zabezpečí mu státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, potřebnou pomoc a ochranu pro její urychlené obnovení.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.