Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: nárok na nemocenské v ochranné lhůtě

10.01.2014

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, se kterým si nevím rady, ani nevím, kam bych se měla pro radu obrátit.
Jde o to, že až do 16.5.2014 jsem na rodičovské dovolené a 17.5.2014 jsem se měla vracet do svého původního zaměstnání, kde jsem pracovala několik let. Před pár dny jsem se dozvěděla, že firma ukončuje svou činnost a to ke dni 31.3.2014.
Po této informaci jsme se s manželem rozhodli, že si pořídíme druhé dítě a novou práci budu hledat až po skončení druhé rodičovské. Nemůžu ale zůstat úplně bez prostředků.
Pokud bych chtěla jít na nemocenskou (ještě před otěhotněním mě na jaře čeká operace nohy), budu na ni mít nárok? Předpokládám, že v průběhu trvání RD mi na nemocenskou nárok nevznikne, jak to bude v případě, že ke 31.3.2014 ukončí firma svou činnost a já až poté nastoupím na nemocenskou? Kdo mi ji bude vyplácet, z čeho se mi bude vypočítávat a budu mít na ni vůbec nárok?
Druhý dotaz: lze nějak urychlit čerpání rodičovského příspěvku, aby mi skončil ještě před zánikem firmy, tj, před 31.3. a abych stihla jít na nemocenskou ještě před ukončením činnosti firmy?
Moc děkuji za zodpovězení dotazů.

Dobrý den,

nemocenské upravuje zákon 187/2006 Sb., O nemocenském pojištění, v platném znění

Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za kalendářní dny.

Během prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny, avšak náhrada mzdy, platu či odměny nebude příslušet za první 3 takovéto dny. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá doba zaměstnání, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Nemocenské náleží rovněž ve stanovených případech, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo po skončení pojištěného zaměstnání v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění, pokud pojištění trvalo aspoň po tuto dobu, a to i u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství. Pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského trvá nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény (včetně případných zápočtů předchozích pracovních neschopností), pokud není stanoveno jinak.

Výše nemocenského za kalendářní den činí po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény 60% redukovaného denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že se započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.
Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se provede tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90% (100% pro výpočet peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství), z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60%, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30% a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2014 činí:
1.redukční hranice 865 Kč
2.redukční hranice 1 298 Kč
3.redukční hranice 2 595 Kč

Výpočet nemocenského bude probíhat tak, že se nejprve použije standardní rozhodné období 12 kalendářních měsíců před vznikem pracovní neschopnosti. V tomto rozhodném období zřejmě nebudete mít vyměřovací základ (rodičovská dovolená se do výpočtu nezahrnuje). Rozhodným obdobím pro výpočet nemocenského v tomto případě bude první předchozí kalendářní rok, ve kterém je vyměřovací základ a aspoň 30 kalendářních dnů, kterými lze vyměřovací základ dělit.

Nemocenské vyplácí OSSZ dle místa sídla zaměstnavatele.

V době rodičovské dovolené nemocenské být vypláceno nemůže. Pokud ale skončí zaměstnavatel, tak skončí i Vaše rodičovská dovolená. Pokud nastoupíte do pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru nebo po jeho skončení,ale v ochranné lhůtě, budete mít na nemocenské nárok. Souběh nemocenského (pokud se nejedná o nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem) s rodičovským příspěvkem je možný. Pokud byste přesto chtěla urychlit čerpání rodičovského příspěvku, tak pravidla jsou následující:
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.