Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: peněžitá pomoc v mateřství, pracovní poměr na dobu určitou

03.01.2014

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli je má představa reálná - nyní jsem v 6.tt (porod srpen 2014) a mám smlouvu u zaměstnavatele na dobu určitou do konce května 2015. Jelikož se jedná o administrativní práci, kterou lze vykonávat i z domu, chtěla bych až do posledního dne před porodem pracovat a do práce bych se ráda zase vrátila po šestinedělí, na tuto dobu 6 týdnů bych si nechala napsat neschopenku a po této době by na mateřskou šel přítel a pobíral by rodičovský příspěvek (já nemám na PPM nárok). Je tedy možné, aby má smlouva stále platila a já byla stále zaměstnaná, i když budu rodit a poté 6 týdnu na nemocenské?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud Vaše smlouva na dobu určitou nebude prodloužena, Váš pracovní poměr v květnu 2015 skončí, porod ani pracovní neschopnost nemá na délku pracovního poměru vliv.

V §195 Zákoníku práce je psáno, že v souvislosti s porodem a péčí o dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená, která se poskytuje v rozsahu 28 týdnů. Zároveň zákoník práce říká, že mateřská dovolená (nikoliv nárok na dávku peněžité pomoci v mateřství)nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.
Otázkou je, jak je to v případě, kdy žena na mateřskou dovolenou vůbec nenastoupí. Na tuto situaci se právní názory různí. Jeden právní názor stanoví, že jestliže žena o čerpání mateřské dovolené nepožádá, resp. neoznámí zaměstnavateli nástup mateřské dovolené, tj. nedá svým projevem vůle najevo, že uplatňuje svůj nárok, pak nelze ženě přikázat, že mateřskou dovolenou musí čerpat. Nechce-li žena tuto dovolenou čerpat, nelze jí to nařídit, neboť zákon takovouto povinnost ženě neukládá. Nastoupit na mateřskou dovolenou je právem zaměstnankyně nikoliv povinností.

Pokud se týká Vašeho nástupu na pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem, tak tento postup asi možný je. Od porodu po dobu šesti týdnů můžete být v pracovní neschopnosti, tím zároveň dojde ke splnění povinnosti zaměstnavatele, který Vám nesmí přidělovat práci v období šestinedělí, a to ani na Vaši žádost.

Co se týká peněžité pomoci v mateřství, tak ta je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na dávku má i muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 22 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem. Bližší informace naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz.

Pokud by šlo pouze o volbu výše a délky rodičovského příspěvku, pak není nutné, aby otec přerušoval výdělečnou činnost a pobíral PPM.
Ve vyplácení rodičovského příspěvku došlo od roku 2012 k pozitivním změnám, takže již není nutné čerpat peněžitou pomoc v mateřství otcem, aby bylo možné zvolit výši rodičovského příspěvku.
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud otec splňuje podmínky pro vznik nároku na PPM a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, může i matka výši rodičovského příspěvku zvolit (může být samozřejmě žadatelem o dávku).
Veškeré formuláře lze obdržet na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je nalézt na www.mpsv.cz/forms. Zde je možno vyplnit „Žádost o rodičovský příspěvek“ a „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde bude potvrzen denní vyměřovací základ otce dítěte.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.