Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: rodičovský příspěvek - cizí prvek

30.12.2013

Dobry den,

Narodila jsem se a pobyvala jsem 22 let v Ceske republice. V roce 2008 jsem odcestovala do Ameriky kde jsem se pote vdala a usadila. Soucasné plánujeme s manželem se přestěhovat do české republiky natrvalo (březen 2013). Také jsem pravé zjistila ze jsem těhotná (2 týdny). V případe ze se přestěhujeme do České republiky, budu mít nárok na rodičovský příspěvek? Budu si moci vybrat délku rodičovského příspěvku a nebo je to státem určené?

Moc děkuji za Váši odpověd. Už se nemůžu dočkat až budu nazpět v Čechách.

Dobrý den,

možnost volby výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše peněžité pomoci v mateřství.

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek upravuje zákon 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

Základní podmínky pro dávky státní sociální podpory (tedy i rodičovský příspěvek) jsou následující:
Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště.

Konkrétní podmínky nároku na rodičovský příspěvek jsou následující:
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Jak je uvedeno výše, možnost volby výše rodičovského příspěvku je podmíněna nárokem na peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud je vykonávána práce v cizině, je pravděpodobné, že v cizině vzniklo také pojištění (účast na pojištění se zpravidla řídí právními předpisy státu místa výkonu činnosti). V takovém případě je nutno se informovat u nositele pojištění ve státě, ve kterém je práce vykonávána, na jaké dávky z takového pojištění vzniká dle právních předpisů daného státu nárok.V konkrétních případech je třeba vždy vycházet z příslušné mezinárodní smlouvy, protože tato problematika je upravena v jednotlivých bilaterálních smlouvách rozdílně, v některých smlouvách tato oblast není upravena vůbec (smlouva s Austrálií, Chile, Japonskem, Kanadou, Koreou, Quebekem a USA). Peněžité dávky v nemoci a mateřství poskytuje podle svých právních předpisů nositel pojištění státu, jehož právním předpisům osoba podléhá.
S USA je smlouva o důchodovém pojištění, o nemocenském pojištění smlouva není. Takže doba vaší účasti na pojištění se započte jen pro důchod, pro účely nemocenských dávek (PPM, nemocenská) ne.

Pokud budete při návratu zpět těhotná, možnost, že byste dostávala nějakou dávku z USA si ověřte v USA.
Pokud se v ČR nezaměstnáte, nevznikne vám nárok na PPM a nebude z čeho určit denní vyměřovací základ (viz. vysvětlení u rodičovského příspěvku) bez možnosti volby výše dávky.
Pokud se zaměstná v ČR manžel, pak bude možno určit denní vyměřovací základ pro určení varianty rodičovského příspěvku na základě jeho denního vyměřovacího základu z pracovního poměru v ČR.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.