Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: neplacené volno do 4 let dítěte

04.12.2013

Dobrý den, jakou podobu má mít změna délky rodičovské dovolené se zaměstanvatelem ze 3 na 4 roky. Původně jsem nastoupila na RD v délce 3 roky (končí 12.2.2014). Se zaměstavatelem jsem se dohodla, že by mi RD prodloužil do 4 let věku dítěte. Zajím má mě, jakou formu tato nová dohoda má mít. A ještě, na jakých úřadech tuto změnu mám nahlásti.A budu si něco sama platit(zdavotní, sociální poj.)RP mám na dobu 3 let, ale to jak jsem pochopila není problém, že rok nebudu pobírat RP.
Děkuji pěkně za odpověď .

Vážená paní,
pokud byste se rozhodla zůstat s dítětem do 4 let jeho věku doma, musíte požádat zaměstnavatele písemně o neplacené volno z důvodu péče o dítě do čtyř letvěku.. Zaměstnavatel by Vám měl písemně odpovědět, zda Vám neplacené volno schvaluje či ne. Pokud by Vám sdělil, že neplacené volno neschvaluje, měl by Vás zároveň vyzvat abyste k určitému dni nastoupila zpět do pracovního poměru.
V případě, že by Vám zaměstnavatel neumožnil čerpat neplacené volno do 4 let věku dítěte a Vy se přesto rozhodla zůstat s dítětem doma, musela byste podat výpověď z pracovního poměru, pokud byste tak neučinila a do zaměstnání nenastoupila, zaměstnavatel by byl nucen s Vámi ukončit pracovní poměr, ale zde by mohl jako důvod výpovědi uvést porušení pracovní kázně – z důvodu, že jste nechodila do práce a porušovala tak své pracovní povinnosti. Tento výpovědní důvod by Vám mohl v budoucnu zkomplikovat hledání nového zaměstnání.

Povinnosti pojištěnců řeší zákon číslo 48/1997 Sb., v platném znění. Všechny změny je pojištěnec povinen nahlásit vyplněním „Oznámení pojištěnce“, které odevzdá na úřadovně VZP, nebo zašle poštou na příslušné územní pracoviště VZP. Toto oznámení je možné stáhnout z www.vzp.cz , kde je možné získat i řadu dalších informací.
K Vámi uvedenému dotazu je tedy, dle zák. č. 48/1997 Sb., § 10 odst (5) „Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce“.
Ve výše uvedeném zákoně je uvedeno v § 7 odst. l) Stát je plátcem pojistného mj. za tyto pojištěnce: g) „osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, 16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti“.
„Podmínky odvodu pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, který současně vymezuje, kdo je poplatníkem pojistného. Osoby, které nemají příjmy z výdělečné činnosti, nejsou ze zákona poplatníky pojistného na sociální zabezpečení, pojistné proto neplatí (neplatí ho za ně ani nikdo jiný, např. zaměstnavatel nebo stát).
V době trvání pracovního poměru, kdy jste čerpala mateřskou a rodičovskou dovolenou i po jeho případném skončení bez ohledu na to, zda se přihlásíte nebo nepřihlásíte do evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže jste neměla a nebudete mít žádný příjem z výdělečné činnosti, se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.
Protože i v době čerpání neplaceného volna jste stále zaměstnaná, měl by ukončení rodičovské dovolené a čerpání neplaceného volna z důvodu péče o dítě do čtyř let věku hlásit příslušným místům zaměstnavatel. Doporučuji Vám, abyste se u něj ujistila, zda tak skutečně učinil.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.