Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství v novém zaměstnání

26.11.2013

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, pokud nastoupím k novému zaměstnavateli po končící RD, se smlouvou na dobu určitou na 6 měsíců (následně může být a nemusí být prodloužena) a v této době otěhotním, jak a z čeho se mi bude počítat výše MD? Nakolik záleží, zda bych zůstala ještě v průběhu půlroční smlouvy v práci nebo naopak, pokud bych jako v případě prvního těhotenství, byla převedena na nemocenskou (rizikové těhotenství)? Co z toho vyplývá za výhody/nevýhody? Co je nejlepší?
Předem děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (a těhotná pojištěnka v době 6 - 8 týdnů před očekávaným dnem porodu) , pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Pokud zaměstnání trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.
Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba zaměstnání, včetně pracovní neschopnosti a dále i předchozí zaměstnání v uvedené lhůtě, včetně rodičovské dovolené, nikoli však doba péče o dítě v době, kdy zaměstnání netrvalo.
Pokud splníte potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu) a na peněžitou pomoc v mateřství nastoupíte za trvání pracovní ho poměru nebo v ochranné lhůtě, nárok na dávku Vám vznikne.
Výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Pokud dojde k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pro výpočet dávky v roce 2014 můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Zda budete před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství v pracovní neschopnosti nebo nikoli nemá na výši dávky a nárok na dávku vliv, neboť dny pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru se započítávají do doby pojištění, dny pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru, nikoli. Dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučené dny, takže neovlivní ani výši dávky.
Pokud nesplníte podmínky vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství, ale splníte podmínky vzniku nároku na nemocenské, uzná Vás lékař práce neschopnou počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu a Vaši pracovní neschopnost ukončí zpravidla uplynutím 6. týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v tomto období je tzv. nemocenské pobírané v souvislosti s porodem a nárok na ně Vám umožní zvolit výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku.
Pokud nesplníte podmínky vzniku nároku ani na peněžitou pomoc v mateřství ani na nemocenské, bude Vám náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Bližší informace o této dávce naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.