Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM

03.12.2013

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. Pracovala jsem 2 roky 2010-2012 na HPP (smlouva na dobu určitou), pak jsem odešla, byla do dubna 2013 na úřadu práce, pobírala jsem podporu v nezaměstnanosti. 10. dubna jsem nastoupila do nové práce opět na HPP, ovšem pracovala jsem jen do června (smlouva na dobu určitou), pak nebyla práce, tudíž jsem neměla odpracované ani 3 měsíce. Pak jsem byla chvíli na úřadu práce. Asi po 6 týdnech jsem nastoupila zpět ke stejnému zaměstnavateli a dostala jsem dodatek ke smlouvě - prodloužení na celý kalendářní rok, ovšem znovu mi běžela 3 měsíční výpovědní doba. Cca 8 dní před koncem zkušební doby jsem onemocněla a musela jít na neschopenku, k tomu jsem zjistila, že jsem těhotná. Lékař mě nechá s největší pravděpodobností až do mateřské marodit. Chci se zeptat, zda pokud zůstanu až do mateřské doma, budu mít nárok na mateřskou a pak rodičovský příspěvek? Bude se mi mateřská počítat i z předchozího zaměstnání, když jsem tam měla pauzy ve formě registrace na úřadu práce? Může mě zaměstnavatel po 3 týdnech na neschopence propustit? Termín porodu mám na konci května 2014, pokud budu do dubna marodit a pobírat nemocenskou, vznikne mi pak i nárok na mateřskou? Moc děkuji za odpověď. S pozdravem

Dobrý den,

důležité je pro vznik nároku na dávku, zda bude ukončen současný pracovní poměr ve zkušební době či nikoliv.
Ve zkušební době totiž nejste ani jako těhotná chráněna před ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zákoník práce akorát stanoví, že nelze pracovní poměr ukončit v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti, ale zkušební doba se o dobu pracovní neschopnosti protáhne. Jakmile by tedy zaměstnavatel ve zkušební době zjistil, že jste těhotná, tak by navzdory pracovní neschopnosti mohl po uplynutí dvou týdnů s Vámi pracovní poměr skončit. V tomto případě by Vám nevznikl nárok na PPM ani z titulu ochranné lhůty a od narození dítěte by Vám náležel rodičovský příspěvek.

Pokud by Váš pracovní poměr nebude ukončen ve zkušební době, tak jste proti výpovědi ze strany zaměstnavatele jako těhotná chráněna (s výjimkami kdy se ruší či přemísťuje zaměstnavatel) a nárok na PPM by Vám, dle mého názoru, vznikl z ochranné lhůty z aktuálního zaměstnání po poslední registraci na ÚP (pokud pracovní poměr skončí na konci roku a nebude obnoven, což předpokládám).

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pokud by Vám vznikl nárok na PPM či nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, tak po ukončení čerpání těchto dávek,Vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek. Pokud Vám nárok na PPM či nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem nevznikne, nárok na rodičovský příspěvek Vám vznikne, jak již bylo řečeno, narozením dítěte. O tuto dávku musíte požádat na místně příslušném úřadu práce.

Ve vyplácení rodičovského příspěvku došlo od roku 2012 k pozitivním změnám, takže již není nutné čerpat peněžitou pomoc v mateřství otcem, aby bylo možné zvolit výši rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).
Pokud otec splní podmínky pro vznik nároku na PPM a zaměstnavatel mu vypíše potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, kde bude potvrzen jeho denní vyměřovací základ, můžete výši rodičovského příspěvku zvolit na základě příjmu otce i Vy (můžete být žadatelem i Vy).
V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Pokud ani jeden z rodičů nesplnil podmínky pro volbu výše a délky pobírání rodičovského příspěvku, výše příspěvku zůstává v pevných částkách – 7 600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Veškeré formuláře obdržíte na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je naleznete na www.mpsv.cz/forms.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.