Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: OSVČ - vedlejší činnost

27.11.2013

Dobrý den,

můj dotaz se týká přivýdělku při pobírání rodičovského příspěvku. Jsem OSVČ a platím si nemocenské pojištění. Rádi bychom si s partnerem příští rok pořídili miminko. Mou hlavní činností je výuka jazyků a překlady. Dočetla jsem se, že se této činnosti nebudu moci věnovat při pobírání rodičovského příspěvku. Je nějaká možnost, jak toto obejít? Např. rozvázat smlouvu s agenturami a podepsat dohodu o provedení práce? Nebo můžu tuto činnost provádět na dohodu u úplně jiné agentury? Mohla bych třeba zrušit živnostenský list při pobírání příspěvku, aniž bych o něj přišla?
A ještě jeden dotaz - mohla bych mít dohodu u té samé agentury, ale na jinou pracovní činnost - např. práci v kanceláři?

Velmi by mi vaše odpověď pomohla. Předem děkuji.

Vážená paní,
základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
Peněžitá pomoc v mateřství se nevyplácí v době, kdy osoba vykonává práci v pojištěné činnosti, ze které peněžitá pomoc v mateřství náleží. Výkon jiné výdělečné činnosti (jiného zaměstnání) poskytování peněžité pomoci v mateřství nebrání.
Není tedy možné, abyste v době čerpání peněžité pomoci v mateřství vykonávala výdělečnou činnost, ze které je Vám poskytována peněžitá pomoc v mateřství. Pokud byste měla např. uzavřenou dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce, tak tato skutečnost obecně pobírání peněžité pomoci v mateřství nebrání, ovšem v dané smlouvě musí být uveden jiný druh práce, než ve smlouvě, z níž je Vám poskytována peněžitá pomoc v mateřství.(§ 13 odst. 4 zákoníka č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, v platném znění)
Z uvedeného vyplývá, že v době čerpání peněžité pomoci v mateřství vykonávat pouze práce, které budou v příslušné dohodě jinak druhově vymezeny. V tomto případě Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství zůstane zachován.
Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, na kterou Vám vznikne nárok po skončení čerpání PPM (o tuto dávku musíte požádat místně příslušný úřad práce).
OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí pojistné a zálohy na pojistné na důchodové pojištění tehdy, když výše daňového základu v předchozím kalendářním roce dosáhne rozhodné částky, nebo když se OSVČ k pojištění sama přihlásí. Doba účasti na důchodovém pojištění OSVČ se započítává do potřebné doby pro nárok na důchod a pro účely dávek v nezaměstnanosti.
Jak už bylo zmíněno, samostatná výdělečná činnost může být vykonávána jako hlavní nebo vedlejší. O hlavní SVČ se jedná vždy, pokud nejsou splněny podmínky pro vedlejší SVČ.
Přihlásí-li se OSVČ k nemocenskému pojištění, bude její činnost považována vždy za hlavní.
Samostatná výdělečná činnost se v roce 2013 považuje za vedlejší, pokud osoba není účastna nemocenského pojištění a
• vykonává zaměstnání zakládající účast na pojištění,
• má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
• má nárok na rodičovský příspěvek,
• má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství pokud náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců,
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let v I. stupni závislosti nebo pečuje o osobu blízkou či osobu se kterou žije v domácnosti ve II., III. nebo IV. stupni závislosti,
• vykonává vojenskou službu v ozbrojených silách ČR,
• je nezaopatřeným dítětem (studuje a nedosáhla 26 let věku).
Důvody pro výkon vedlejší činnosti musí OSVČ oznámit na Přehledu a doložit do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přehled podán. Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat. Bližší informace lze získat na webu ČSSZ v sekci Pojištění OSVČ. Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ (chce-li být OSVČ považována za OSVČ vykonávající hlavní činnost, důvod pro výkon vedlejší činnosti neoznámí).
Skutečnost, že je SVČ vedlejší má vliv na platbu pojistného a záloh na pojistné. Pokud OSVČ vykonávala po celý rok vedlejší činnost a její daňový základ nedosáhl výše rozhodné ( v r. 2013 je to 62 122 Kč) pro povinnou účast na důchodovém pojištění, není povinna platit pojistné. Pokud se přesto k účasti na důchodovém pojištění přihlásí, musí to učinit nejpozději při podání Přehledu a v tomto případě bude platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu – měsíční záloha na pojistné u OSVČ vedlejší činí v roce 2013 756 Kč.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.