Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

22.11.2013

Dobrý den,
ráda bych se informovala ohledně nároku na peněžitou pomoc v mateřství v případě, že jsem evidovaná na úřadu práce.
Smlouva na dobu určitou, ze které mi bylo odváděno zdravotní pojištění déle než 270 dní mi skončila dne 30.6.2013 V té době jsem už byla těhotná, takže by se na mě měla vztahovat ochranná lhůta 180 dní podle mých výpočtů do 27.12.2013. Termín porodu mám 25.2.2014, nejdříve tedy mohu nastoupit mateřskou 31.12.2013.
Pomůže mi, pokud půjdu týden nebo dva před nástupem na mateřskou na nemocenskou? Prodlouží se mi tím ochranná lhůta, ve které mám nárok na mateřskou? A můžu vůbec nastoupit nemocenskou, pokud jsem evidovaná na úřadu práce? Mám teď ještě možnost se nechat na poslední měsíc zaměstnat (1.-31.12.2013), pomohlo by mi to nějak v souvislosti s nárokem na mateřskou a třeba i s jejím výpočtem nebo ta se počítá jen ze stálého zaměstnání trvajícího déle než 270 dní?
Děkuji mnohokrát za odpověď
S pozdravem

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena) a splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Aby Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání z titulu ochranné lhůty, musíte za trvání ochranné lhůty na peněžitou pomoc v mateřství nastoupit. Na peněžitou pomoc v mateřství lze nastoupit nejdříve počátkem 8 týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud tento den do ochranné lhůty nespadá, nárok na dávku nevzniká. Případná předchozí pracovní neschopnost na uvedeném nic nezmění.
Pokud ovšem nastoupíte do zaměstnání, které založí Vaši účast na nemocenském pojištění, potom Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne. Do doby potřebné doby účasti na nemocenském pojištění se bude počítat toto zaměstnání a dále předchozí zaměstnání, které založilo účasti na nemocenském (nikoli zdravotním) pojištění, v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. K nástupu na peněžitou pomoc v mateřství dojde za trvání zaměstnání nebo v ochranné lhůtě. Podmínky vzniku nároku na dávku tedy budou splněny.
Výše dávky se bude odvíjet o příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání. Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Jestliže k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce.
Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2013 činí první redukční hranice 863 Kč, druhá redukční hranice 1 295 Kč a třetí redukční hranice 2 589 Kč. V roce 2014 činí první redukční hranice 865 Kč, druhá redukční hranice 1 298 Kč a třetí redukční hranice 2 595 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622, pro výši dávky v roce 2014 pak http://www.mpsv.cz/cs/11580.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.