Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Smrt zaměstnavatele - OSVČ během rodičovské dovolené

22.11.2013

Dobrý den, moc Vás prosím o radu. Dne 15.11. 2013 můj zaměstnavatel OSVČ spáchal sebevraždu. Předpokládám, že dědictví jeho žena a děti odmítnou, jelikož důvodem sebevraždy jsou obrovské dluhy. Já jsem momentálně na mateřské dovolené a to od 7.6. 13 do 19.12. 13. Předtím jsem byla na nemocenské, ale ne více než 100 dní. Tudíž bych měla mít nárok na čerpání(proplacení) řádné dovolené.
Takže první dotaz je: Jestli a kdo mi ji proplatí.
Druhý dotaz: Když bych před koncem rodičovské dovolené otěhotněla, zda bych měla nárok na mateřskou a nebo ne.
Třetí: Můžu podepsat pracovní smlouvu novou i během MD a nebo až během RD. A kdo mi vystaví zápočtový list. Mám jít na úřad práce hned a nebo až mi skončí mateřská.
A ještě jeden dotaz na závěr: V době mateřské a rodičovské dovolené za mě platí zdravotní a sociální pojištění stát? Abych kdyžtak neměla problém s případnou pracovní smlouvou. Moc Vám děkuji za zodpovězení mé otázky.

Dobrý den.
Následky smrti zaměstnavatele – fyzické osoby jsou upraveny v § 342 zákoníku práce (zák. č. 62/2006 Sb., v platném znění). Smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah zaniká (§ 48 odst. 4); to neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba (dědicové, pozůstalý manžel, správce dědictví, insolvenční správce) v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) živnostenského zákona nebo pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele. Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho žádost potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů předložených tímto zaměstnancem.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v §211 a násl. V případě skončení pracovního poměru, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Nedojde-li tedy k pokračování v živnosti, bude třeba tuto Vaši pohledávku uplatnit v dědickém řízení.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě a splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Záleží tedy na tom, kdy zanikne Váš pracovní poměr – viz výše. Pokud budete v době skončení pracovního poměru těhotná a nástup na peněžitou pomoc v mateřství bude spadat do ochranné lhůty, pak Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vznikne. Žádost o dávku předložíte příslušné OSSZ.
Zápočtový list Vám vystaví příslušný úřad práce – § 342 zákoníku práce. Zda a kdy se budete u úřadu práce evidovat jako uchazečka o zaměstnání, záleží jen na Vás.
Připomínám, že mateřská a rodičovská dovolená v pravém slova smyslu jsou termíny zákoníku práce a představují překážku v práci na straně zaměstnance (zaměstnankyně), po dobu jejíhož trvání zaměstnavatel omluvní nepřítomnost zaměstnance (zaměstnankyně) v práci. Pokud zaměstnání netrvá, nejedná se o mateřskou a rodičovskou dovolenou v pravém slova smyslu. Další pracovní poměr můžete uzavřít i v době, kdy pobíráte peněžitou pomoc v mateřství i rodičovský příspěvek.
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemce peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku. Mají-li tyto osoby příjmy ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, je plátcem stát i tyto osoby (§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Vznik povinnosti státu platit za Vás zdravotní pojištění jste povinna oznámit své pojišťovně v osmidenní lhůtě.
Dle § 5 odst. 1 písm. r) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.