Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Přivýdělek při zaměstnání

23.11.2013

Dobrý den!
V současné době jsem třetím rokem na rodičovské dovolené (celkem mám rodičovskou dovolenou na 4 roky)a ráda bych začala postupně pracovat. Potřebuji si zažádat o živnostenský list, ale nevím, jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění - bojím se aby náklady nebyly vyšší než zisky. Jednalo by se pouze o přivýdělek k rodičovské dovolené. Jak by to bylo v případě Dohody o provedení práce?
Mnohokrát děkuji!

Vážená paní,

OSVČ - práce na živnostenský list
Sociální pojištění:
vedlejší samostatně výdělečná činnost - SVČ vykonává zejména ta osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Není-li SVČ považována za vedlejší, jedná se o SVČ hlavní.
Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.
Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm.

Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ;
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění;
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.
Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, jestliže její daňový základ dosáhl rozhodné částky
• za kalendářní rok 2012 60 329 Kč, popř. částky snížené o částku 5028 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2013;
• za kalendářní rok 2013 62 121 Kč, popř. částky snížené o částku 5176 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2014.
Příklad: Rodič čerpá rodičovský příspěvek a začal podnikat jako živnostník – překladatel. Jeho výdělečná činnost je tak vedlejším zdrojem příjmů (vedlejší SVČ) a není proto povinen odvádět pojistné na sociální pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok 2013 nepřekročí částku 62 121. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu, tj. 5 176 Kč za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost. Uvedená částka je příjmem po odečtení výdajů.
Při uplatnění 60% výdajového paušálu (ostatní živnosti) může mít rodič příjem z výdělečné činnosti 155 300 Kč za kalendářní rok 2013. Výdaje budou 93 180 Kč (155 300 Kč x 60 %). Zisk bude 62 120 Kč, což je limitu pro rok 2013.

Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí ze skutečného vyměřovacího základu, protože za Vás v důsledku čerpání rodičovské dovolené či rodičovského příspěvku. Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu (což je částka příjmy minus výdaje).
Příklad: OSVČ vykonávala po celý rok 2013 SVČ a zároveň pobírala rodičovský příspěvek. Daňový základ OSVČ za rok 2013 činil 72 000 Kč.
50% sazbou se vypočítá vyměřovací základ, tj. 72 000 Kč × 0,5 = 36 000 Kč. Vyměřovací
základ se násobí procentní sazbou 13,5 %. Pojistné činí 4860 Kč (tj. 36 000 Kč × 0,135 =4860 Kč). Splatnost záloh na pojistné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Více informací se lze dozvědět z naší nové publikace Nebojujte se zákony a slaďte
práci s rodinou, kterou lze stáhnout
zde:http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2013.pdf
a na www.jakpodnikat.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.