Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na další peněžitou pomoc v mateřství

03.12.2013

Dobrý den, prosím o informaci ohledně PPM.
Ke 30.6.2013 jsem dostala od zaměstnavatele výpověď pro nadbytečnost. Protože jsem byla na RD se svou první dcerou, registraci na ÚP jsem uskutečnila k 1.8.2013.
K 1.10.2013 jsem nastoupila na PPM s druhým dítětem v rámci ochranné lhůty. PPM mi však byla vypočtena cca o 1/2 nižší než u první PPM, přestože porodit bych měla do 4let věku prvního dítěte. Když jsem se informovala na PSSZ, bylo mi řečeno, že pokud čerpám PPM v rámci ochranné lhůty, nelze se na výši první PPM ohlížet.
Můj zaměstnavatel nespolupracuje, proto jsem dodala PSSZ své výplatní pásky z rozhodného období, ale bylo mi řečeno, že nemají razítko zaměstnavatele, a proto jsou neprůkazné.
Jak jsem z další komunikace pochopila, byla mi dávka vypočtena z částky, kterou mám uvedenou v pracovní smlouvě, což ovšem neodpovídá mým opravdovým příjmům, neboť velkou část mzdy v mém zaměstnání činila pohyblivá složka. Ve smlouvě mám 15tis.hrubého, ale mé příjmy v rozhodném období činili 24tis.čistého.
Dále mi bylo řečeno, že od roku 2008 se odvody na sociální pojištění evidují pouze za organizaci jako celek a nelze rozpoznat, jaké odvody jsou za mou osobu, tudíž si nemohou ověřit výši mých příjmů tímto způsobem.
Je to možné, že by si nemohli mé příjmy dle odvodů vypočítat, když mi přeci do budoucna musí z něčeho vypočítat důchod? Existuje nějaká evidence, kde jsou odvody na danou osobu/rodné číslo?
Předem velmi děkuji za odpověď.

Mimochodem, mám si napsat odvolání/nesouhlas s výpočtem dávky a prý mojí žádost přezkoumají.

Vážená paní,

podle § 19 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. Vzhledem k tomu, že u Vás ke dni nástupu na další peněžitou pomoc v mateřství zaměstnání netrvalo vypočte se vyměřovací základ takto:

Podle § 18 citovaného zákona se vyměřovací základ vypočte takto:
Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (tj. dny dočasné pracovní neschopnosti, rodičovské dovolené apod.), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu.
Rozhodným obdobím je období zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (tj. nástup na peněžitou pomoc v mateřství). Jsou stanovený i další výjimky, pokud se týká rozhodného období.

Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období 12 měsíců vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem
a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.

Doporučuji podat k výpočtu námitky. Správě sociálního zabezpečení musí být znám Váš vyměřovací základ, neboť ze stejného vyměřovacího základu se vypočítává i pojistné na důchodové pojištění a to je na osobu, protože je podkladem pro výpočet starobního důchodu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.