Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

23.11.2013

Dobrý den, 15.12.mi končí RD. Zaměstnavatel pro mě práci nemá (na mém místě je někdo jiný). Nabízí mi
1) výpověď pro nadbytečnost, budu 2 měsíce chodit do práce + 3 platy odstupné, nebo
2) dohodu o ukončení PP pro nadbytečnost a 5 platů.
Vybrala bych si dohodu, ale jak to udělat, abych byla účastna důchodového pojištění a podpora v nezaměstnanosti se počítala z mého průměrného čistého výdělku? Je řešením 16.12. nastoupit a dohodu o ukončení napsat s datem 17.12., budu mít jeden den odpracován a do protokolu o výši výdělku to zaměstnavatel přepočte na pravděpodobný měsíční výdělek? Jaké bude rozhodné období pro výpočet podpory?
Děkuji za odpověď.

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
• v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
• požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti;
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
K žádosti se přikládají další dokumenty - evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.
Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba
• péče o dítě do 4 let věku, resp. do 10 let v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I;
• pobírání plného invalidního důchodu, resp. invalidního důchodu 3. stupně.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 14 157 Kč měsíčně, což odpovídá čisté mzdě od 21 780 Kč výše.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Minimální podpora činí první dva měsíce 3662 Kč měsíčně, další dva měsíce 2929 Kč a zbývající měsíc 2685 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku, vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 29. 6. 2013, dne 30. 6. 2013 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 29. 6. 2013 a 30. 6. 2013.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené 1 rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti, za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních 2 let před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).

Vy byste správně měla nastoupit do zaměstnání 16. 12.2013, pokud uzavřete dohodu k 17.12.2013, náleží Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku (prostoj v práci). tato náhrada se přepočte na průměrný měsíční výdělek a tato částka bude podkladem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. Vy podmínky splníte - dva roky náhradní doba - péče o dítě do čtyř let, ale vaše poslední činnost bude zaměstnání, byť jen dva dny, pro Vás to znamená výpočet podpory z výdělku. Ale pozor, je třeba se evidovat na úřadě práce do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání, jinak Vám naběhne jako vaše poslední činnost náhradní doba - péče o dítě do čtyř let a Vaše podpora v nezaměstnanosti bude minimální.

Právní předpisy
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Dobrý den, 15.12. mi končí RD - 3 roky, práci pro mě nemají. Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočítanou z mého průměrného výdělku, pokud 16.12. nastoupím do práce - budu tedy účastna důchodového pojištění a ke dni 3.1.2014 podepíši dohodu o ukončení PP z důvodu nadbytečnosti a dostanu odstupné? Zaměstnavatel mě nechce držet 2 měsíce ve výpovědní lhůtě, protože nemají pro mě práci. Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
nárok na podporu mít budete. Viz odpověď výše.

K dotazu PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI z 21.11.

Děkuji za odpověď.
Dnes jsem se byla zeptat na úřadu práce - kromě nepříjemného oznámení, že se jedná o spekulaci, mi bylo řečeno, že pro účast na důchodovém pojištění musí být můj hrubý příjem minimálně 2500 Kč hrubého (to za dva dny mít nebudu). Je to pravda?

Vážená paní,
není to tak. Účast na důchodovém pojištění vzniká za stejných podmínek jako účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od OSVČ, jejichž nemocenské pojištění zůstává dobrovolné.

Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance (s výjimkou zaměstnance činného na základě dohody o provedení práce), pokud splňuje podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Jedná se o tři základní podmínky, a to o:

•výkon práce na území České republiky (dále jen „ČR“) v zaměstnání vykonávaném v pracovněprávním či pracovním vztahu, který může účast na nemocenském pojištění založit,
•rozsah zaměstnání, který je určen minimálním počtem dnů (zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů).
•minimální výši sjednaného příjmu 2 500 Kč - Váš sjednaný měsíční příjem je vyšší - pojistné se proto odvést musí. Pokud byste do 7 dnů od skončení zaměstnání onemocněla, vznikne Vám nárok na nemocenské.
Zvláštní podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění jsou stanoveny při výkonu zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky výkonu zaměstnání na území ČR a délky trvání zaměstnání, avšak není splněna podmínka sjednání příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši. Jde o situace, kdy sjednaná měsíční částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo měsíční příjem nebyl sjednán vůbec. Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících, v nichž dosáhl aspoň příjmu v příslušné rozhodné výši. to by u Vás připadalo v úvahu, jestliže byste uzavřela nový pracovní poměr s nízkým příjmem pod 2500 Kč.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.