Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zrušení trvalého pobytu

10.11.2013

Je možné, aby matka zrušila trvalý pobyt zletilému nezaopatřenému studujícímu dítěti trvalý pobyt, podotýkám že je to slušný člověk, ničím se neprovinil, on se to dozvěděl až po 13 měsících při vyřizování přídavku na dítě, tam mu sociální pracovnice sdělila, že trvalý pobyt je zrušen již přes rok, je vyloučen z rodiny. On nebyl přizván
k žádnému řízení ohledně zrušení TP na obecním úřadě, nemohl se tedy k celé věci vyjádřit, matka mu dala bez jeho vědomí bydliště na obecním úřadě,
on používá nadále starý občanský průkaz při vyřizování např. studijních věcí atd. To jen ve stručnosti ohledně celé záležitosti.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
Trvalý pobyt řeší zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“). Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. V 12 citovaného zákona je upraveno zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Zákon uvádí tyto případy:
§ 12
(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.
Tolik obecně, co říká zákon. Konkrétně se k Vašemu případu nemohu vyjádřit, protože nevím, co bylo v žádosti o zrušení trvalého pobytu matkou uvedeno. Zřejmě se matka syn vůbec nestýkají, zřejmě spolu skutečně nebydlí, syn nemá u matky v bytě již žádné věci, ale to se jen mohu domnívat.
Je však zvláštní, že by v rámci správního řízení nebyl syn předvolán (zřejmě bylo doručováno na adresu trvalého pobytu a on se zde nezdržuje). Syn může jít nahlédnout do spisu a zjistit, jak bylo postupováno. Je to skutečně zvláštní, obvykle úřady takto nepostupují.
Dále uvádíte, že v občanském průkazu má syn stále starou adresu, což je riskantní v případě, že jsou mu doručovány různé písemnosti a je třeba si domyslet z toho plynoucí možné následky.
Zrovna tak, když bude mít syn pobyt na ohlašovně úřadu hrozí nebezpečí, že se mu doručované písemnosti vůbec nedostanou do rukou. Buď se musí s ohlašovnou domluvit a čas od času si doručené písemnosti vyzvednout nebo si zřídit poštovní schránku, ovšem tato služba je zpoplatněna. Další možností je přihlásit na skutečné adrese pobytu, tam, kde má syn bydliště a nájemní smlouvu k bytu.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.