Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

02.11.2013

Dobrý den,

obdržela jsem na Vás kontakt přes lektorku rekvalifikačního kursu od sítě mateřských center, který navštěvuji. Chtěla bych Vás poprosit o pomoc jak postupovat při ukončení pracovního poměru, jakou zvolit nejvhodnější formu:
V rámci mé rodičovské dovolené se zaměstnavatel přestěhoval na jinou adresu, je to tedy pro mě překážka na straně zaměstnavatele, v pracovní smlouvě, která stále běží, je tedy jiná adresa, nástupem do zaměstnání po rodičovské dovolené je tedy smlouva pro mě neplatná - pokud to tak chápu dobře - a zaměstnavatel se mnou musí sepsat novou smlouvu, na kterou mu já již nemusím přestoupit díky přestěhování, náročnějšímu dojíždění, organizaci s dětmi apod. Pokud nepřistoupím na novou smlouvu, musí mi dát zaměstnavatel výpověď, nejspíš z organizačních důvodů, se všemi náležitostmi, tedy 2-měsíční výpovědní lhůtou a 3 měsíce odstupné? O který paragraf v zákoníku práce se jedná?

Přestěhování firmy je tedy důvod k podání výpovědi ze strany zaměstnavatele či případné nějaké společné dohodě (s požadovaným odstupným - mám na to nárok)?

Jak to bude v případě, pokud podám výpověď já s odvoláním na překážku ze strany zaměstnavatele - přestěhování firmy, podle kterého paragrafu zákoníku práce mám právo na odstupné (pokud vůbec)? Hledala jsem v zákoníku práce a nenašla.

Osobně mi rodičovská dovolená končí 18.2. 2014, tedy jaké volit ukončení (výpovědí ze strany zaměstnavatele, dohodou, výpovědí z mé strany)?. Bude vhodné pracovní poměr ukončit v prosinci 2013, od 1.1.14 běží výpověď do konce února (tedy dva měsíce). 19.2.14 bych tedy měla nastoupit zpět do zaměstnání na pár dní do konce února (důvodem je pak výpočet podpory v nezaměstnanosti, i když zkrácené o odstupné, dle úřadu práce se dávka v nezaměstnanosti dává až po skončení odstupného), pak 3 měsíce odstupné dle zákona. 19.2.14 se i hned nahlásit na úřad práce do evidence nezaměstnaných. Mám zvolit tento postup a jakou formu ukončení? Mám nárok na odstupné a v jaké výši, kolika měsíců? Vše v případě, když je překážka na straně zaměstnavatele - přestěhování sídla zaměstnavatele.

U zaměstnavatele jsem před rodičovskou dovolenou pracovala více než dva roky.

Děkuji za odpověď předem a Vaši pomoc.

S pozdravem

Dobrý den.
Pokud se Váš zaměstnavatel v průběhu rodičovské dovolené přemístil tak, že došlo ke změně místa výkonu práce, pak Vám z tohoto důvodu může dát výpověď (§ 52 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). V takovém případě Vám náleží odstupné.
Na jiném místě výkonu práce se s Vámi zaměstnavatel musí dohodnout, tj. musíte s takovou změnou souhlasit. Pokud souhlasit nebudete, pak dojde s odkazem na § 52 písm. b) cit. předpisu ke skončení pracovního poměru.
Pokud Vám dá zaměstnavatel výpověď, pak Váš pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědí.
Na skončení pracovního poměru se s Vámi zaměstnavatel může též dohodnout. V takovém případě pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Pokud došlo ke skončení pracovního poměru dohodou z důvodu přemístění zaměstnavatele (§ 52 písm. b) cit. předpisu), pak Vám náleží odstupné. Důvod skončení pracovního poměru v takovém případě doporučuji výslovně uvést v dohodě.
K výkonu práce v jiném místě je třeba Váš souhlas, pokud s výkonem práci na jiném místě nesouhlasíte, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání Vám náleží náhrada mzdy.
Odstupné bude činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku (§67 cit. předpisu).
Povinnost zaevidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání žádný předpis nestanoví, v případě nezaměstnanosti je však vhodné tuto možnost využít. Užitečné rady " Co dělat při ztrátě zaměstnání" jsou uvedeny na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod, základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání pak naleznete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch, s případnými dotazy se můžete obrátit na příslušný úřad práce nebo na callcentrum@mpsv.cz. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. Podporu v nezaměstnanosti vypočítá příslušný úřad práce na základě předložených dokladů. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2013 tedy první dva měsíce ve výši 3 661 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 929 Kč a poslední měsíc 2 685 Kč měsíčně.) Jinak činí výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2013 tedy maximálně 14 157 Kč). Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.