Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na PPM,pracovní spor

31.10.2013

Dobrý den potřebovala bych zjistit.
Švagrová pracovala od 16.5.2012 do 11.6.2013, pak dostala výpověď dohodou, kterou ovšem nepodepsala a od té doby se táhne spor, řeší se to přes inspektorát práce a stále to není uzavřené. Mezitím je tedy evidovaná na pracáku, kde momentálně nepobírá žádné dávky, jelikož je nemají z čeho vypočítat, protože jim nesedí datumy ze zápočtového listu. Když kontaktovala inspektorát prace tak ji řekli, že to mají moc a že to bude trvat ještě dva měsíce. Je ovšem těhotná a nástupovat na PPM by měla 17.2.2014 - předpokládaný termín porodu má 17.4.5014. Bude mít tedy nějaký nárok na PPM a následně na mateřskou? Je možné, aby otec dítě nastoupil na PPM a následně vykonával jinou funkci v zaměstnání. Pomůže když se ji podaří ještě na nějakou dobu zaměstnat a pak jít třeba na nemocenskou. Je toho celkem dost a hlavně je problém v tom, že je ta situace celkem komplikovaná. Děkuji moc za radu.

Dobrý den.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru je zásadně dvoustranným pracovněprávním úkonem, podle kterého zaniká pracovní poměr. Náležitostí dohody je ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o tom, že pracovní poměr zaniká a ke kterému dni končí, takže na ukončení pracovního poměru se musí strany dohodnout a tuto shodu stvrdit svými podpisy, protože zákon vyžaduje, aby byla v písemné formě a aby každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení. Tím, že je dohoda dvoustranným právním úkonem, je závislá na vůli obou smluvních stran a proto platí, že nikdo nemůže být k podpisu dohody nucen. Pokud zaměstnanec nepřistoupí na dohodu,pak k ukončení pracovního poměru dohodou nedojde ,dohoda není uzavřena a pracovní poměr trvá. Pokud chce zaměstnavatel pracovní poměr ukončit, musí si ten zaměstnavatel najít zákonný důvod pro výpověď podle zákoníku práce.Jelikož je však Vaše švagrová nyní těhotná jepřed výpovědí ze strany zaměstnavatele výrazně chráněna. Zaměstnavatel švagrvé nemůže dát v této situaci výpověď, neboť je švagrová v tzv. ochranné době. Za ochrannou dobu se považuje např. doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.V této době má zaměstnavatel výrazně omezeny důvody pro něž by teoreticky mohl dát vaší švagrové výpověď (mohla by dostat výpověď např. při zrušení zaměstnavatele,ale nikoli "jen pro tzv." nadbytečnost).
Tedy dle mého názoru pracovní poměr vaší švagrové stále trvá, z titulu pracovního poměru je švagrová stále i nemocensky pojištěná a tak by v případě pracovní neschopnosti měla nárok na nemocenské.Rovněž podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) žena splní.Mateřská dovolená je nárokové volno, je to institut pracovního práva. Nárok na mateřskou dovolenou stanovuje zákoník práce, zák. 262/2006 sb. Podle něj přísluší mateřská dovolená ženě po dobu 28 týdnů při porodu jednoho dítěte.PPM je finanční podpora při mateřství a je upravena zákonem o Nemocenském pojištění č. 187/2006 sb. Nárok na PPM tedy stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou to následující podmínky:

- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.
Vaše švagrová podmínky patrně splní jelikož pracovní poměr přes spory pravděpodobně stále trvá.Po PPM bude švagrová pobírat RP. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší.
Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ: pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
Rodič si může volit výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč také v případě, když ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině nelze stanovit denní vyměřovací základ jen proto, že během pobírání rodičovského příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Volbu výše rodičovského příspěvku je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, měnit tuto volbu lze jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně oprávněné osoby.
Osobně bych Vaší švagrové, pokud má spory v zaměstnání a ještě k tomu zdravotní problémy,jít do pracovní neschopnosti a na ní setrvat do nástupu na PPM. Pokud by švagrová z nějakého důvodu nesplnila potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na PPM, nebo by se zjistilo že pracovní poměr v červnu opravdu skončil (nepravděpodobné,ale možné), pročež by se "nevešla " do 180 ti denní ochrané lhůty, tak by švagrová mohla být do nástupu na PPM v pracovní neschopnosti a vznikl by jí nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. V tomto případě je nutné obrátit se na příslušnou OSSZ požádat o potvrzení, že ženě nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Svému ošetřujícímu lékaři by švagrová doložila toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňuje podmínky nároku na PPM, lékař nebude pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat, nýbrž v ní bude žena pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebude i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem.Poté by pobírala rodičovský příspěvek.
S pozdravem.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.