Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: PPM u DPP a DPC a u otce (OSVČ)

15.10.2013

Dobrý den,
ráda bych se Vás zeptala na několik vzájemně propojených věcí:
1) za 2 týdny mi končí RD, smlouvu u zaměstnavatele jsem měla na dobu určitou, takže již cca před rokem a půl skončila - je zaměstnavatel povinen mi "držet místo" i když je smlouva na dobu určitou?
2)Zároveň nyní u stejného zaměstnavatele pracuji na DPČ a DPP - budu tedy nyní nezaměstnaná, či nikoliv? Mám se hlásit na úřadu práce?
3) Pokud otěhotním (což za pár měsíců plánujeme) z čeho se bude vypočítávat mateřská? Z té DPČ a DPP?
4)Za jakých podmínek může na mateřskou jít manžel, který je ovšem OSVČ a platí si pouze minimální zálohy?
Předem velmi děkuji za rady!

Dobrý den,
zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Pracovní poměr na dobu určitou končí sjednaným dnem, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak – pokud jste se se zaměstnavatelem nedohodla na prodlužení pracovní smlouvy nebo smlouvě na dobu neurčitou, zaměstnavatel Vám místo „nedrží“.
2) Evidovat se u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání je Vaše právo, nikoli povinnost. Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Odměny se sčítají, výkon práce je třeba nahlásit úřadu práce.
3) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 8 až 6 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena) a splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Dohoda o pracovní činnosti je vztahem zakládajícím účast na nemocenském pojištění, pokud je sjednána na dobu delší než 14 kalendářních dní a sjednaná částka započitatelného příjmu dosahuje částky rozhodného příjmu, kterou je v roce 2013 částka 2500 Kč. Dohoda o provedení práce zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch měsících, ve kterých zaměstnanec dosáhl započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Pokud je pojištěnec účasten nemocenského pojištění z více činností, posuzuje se každé pojištění samostatně, tj. v každém je třeba splnit podmínky vzniku nároku. Pokud pojištěnec splní podmínky vzniku nároku na dávku z více pojištění, postupuje se tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou. Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622. V případě pochybností Vám doporučuji obrátit se na příslušnou OSSZ.
4) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má muž, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 22 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství, přičemž z toho OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění po dobu alespoň 180 dnů v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná a vzniká na základě přihlášky. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat osobně svou samostatnou výdělečnou činnost.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.