Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru

16.10.2013

Dobrý den,
1)Před MD,RD jsem pracovala na vedoucí pozici, pracovní smlouva na dobu neurčitou. Nyní mi RD končí, nabídli mi práci řadového zaměstnance, moje pozice je obsazena, na to jsem nepřistoupila, mým cílem nyní je získat odstupné a nezkrácenou výši podpory v nezaměstnanosti. Požaduji tedy přidělení práce dle pracovní smlouvy - může být překážkou to, že během mojí RD zaměstnavatel přešel na nový firemní software, se kterým neumím pracovat a tudíž de facto práci dle pracovní smlouvy nedokážu vykonávat? Nebo se dá říci, že na zaučení bych měla mít tolik času, kolik měli všichni ostatní zaměstnanci (pokud bych přijala práci řadového zaměstnance, také bych se musela zaučit) a tudíž mé právo na přidělení práce dle pracovní smlouvy trvá?
2)Pokud uzavřu dohodu o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost, mám nárok na odstupné (pracovala jsem tam déle než 2 roky) a nesníženou výši podpory v nezaměstnanosti? Odstupné se bude počítat z průměrného výdělku z posledního čtvrtletí před nástupem na PPM?
3)Pokud dostanu výpověď pro nadbytečnost s výpovědní lhůtou 2 měsíce, bude se odstupné počítat z průměrného výdělku za tyto 2 měsíce? Děkuji za odpověď.

Vážená paní,
ad1) podle § 228 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen Vás do nové práce zaučit. Kvalifikaci a jinou způsobilost pro výkon práce jistě máte. Podle zmíněného ustanovení zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné.
Jestliže dostanete výpověď i ve výpovědní době jste povinna vykonávat práci podle pracovní smlouvy. Jestliže zaměstnavatel Vám žádnou práci nepřidělí, jste na překážkách v práci podle § 208 zákoníku práce a náleží Vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
ad2) Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.– 2. měsíc ve výši 65 %, 3.– 4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 14 157 Kč měsíčně, což odpovídá čisté mzdě od 21 780 Kč výše.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči
• jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku;
• který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
• jemuž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Minimální podpora činí první dva měsíce 3662 Kč měsíčně, další dva měsíce 2929 Kč a zbývající měsíc 2685 Kč měsíčně.
Příklady:
• Uchazeč bezprostředně po čerpání tříleté rodičovské dovolené žádá o podporu v nezaměstnanosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč, který ke konci rodičovské dovolené uzavře se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru, má nárok na odstupné.
– Výše podpory v nezaměstnanosti bude minimální.
• Uchazeč po skončení rodičovské dovolené dostane od zaměstnavatele výpověď, ve výpovědní době dostává mzdu (plat).
– Výše podpory se stanoví z průměrného výdělku, popř. pravděpodobného výdělku, vypočteného za předchozí kalendářní čtvrtletí.
• Uchazeč nastoupí po skončení rodičovské dovolené do zaměstnání dne 29. 6. 2013, dne 30. 6. 2013 jeho zaměstnání skončí.
– Výše podpory se stanoví z pravděpodobného výdělku, odvozeného z hodinové mzdy za dny 29. 6. 2013 a 30. 6. 2013.
• Uchazeč, který nastupuje bezprostředně po rodičovské dovolené na podporu v nezaměstnanosti a který během rodičovské dovolené 1 rok pracoval na dohodu o pracovní činnosti.
– Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z výše příjmu z dohody o pracovní činnosti, za podmínky, že tento jeden rok celý spadá do posledních 2 let před podáním žádosti (do tzv. rozhodného období).
V případě dohody je dobré ji uzavřít k prvnímu dni nástupu na po rodičovské dovolené, bude vám náležet za tento den náhrada mzdy. zaměstnavatel vypočítá pravděpodobný měsíční výdělek, který uvede v potvrzení pro úřad práce. tento výdělek bude podkladem pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. nezapomeňte se evidovat do tří dnů od skončení zaměstnání na úřadě práce! Jinak Vám jako poslední činnost naběhne péče o dítě do tří let a Vaše podpora v nezaměstnanosti bude minimální.
ad 3)Ano. Bude se vycházet z průměrného výdělku za tyto dva měsíce.
Ustanovení §§ 351 a násl. zákoníku práce upravují postup při užití průměrného výdělku. Průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Za odpracovanou dobu se považuje doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období.
Více se lze dozvědět z naší nové publikace Nebojujte se zákony a slaďte
práci s rodinou, kterou lze zdarma stáhnout
zde:http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2013.pdf
Právní předpisy:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.