Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvázání pracovního poměru pro porušení pracovních povinností

17.10.2013

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? Dostala jsem v práci už jeden vytýkací dopis, který jsem podepsala a teď dostanu další, který jim podepsat nechci. Nejedná se o hrubé porušení pracovní disciplíny-alkohol...
Za jakých podmínek mi může dát zamestnavatel výpověď? Může tak udělat jenom na základě 2vytýkacích dopisů(jeden nepodepsaný), které jsem dostala v rozmezí 3měsíců? Jak se mohu bránit? Předem mockrát děkuji za odpověď.

Vážená paní,
jedním z výpovědních důvodů, pro které může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, je dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce skutečnost, že zaměstnanec soustavně méně závažným způsobem porušuje povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (v dosavadní terminologii tedy „pracovní kázeň“). V takovém případě je ale nezbytným předpokladem platnosti rozvázání pracovního poměru ještě to, že zaměstnavatel zaměstnance v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením této povinnosti na možnost výpovědi písemně upozornil.
Zákoník práce nestanoví výslovně, při kterém méně závažném porušení povinnosti je třeba zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi. Lze ale dovodit, že zaměstnavatel tak musí učinit nejpozději při méně závažném porušení „pracovní kázně“, které předcházelo méně závažnému porušení, po němž následovala ze strany zaměstnavatele výpověď.
Výpovědní důvod pro soustavné porušování pracovních povinností méně závažným způsobem lze použít, dojde-li k soustavnému porušování pracovních povinností a zaměstnavatel v posledních 6 měsících alespoň jednou písemně zaměstnance na toto upozornil s tím, že je povinnost porušována a zaměstnanec proto může dostat výpověď.
Pokud s vytýkacím dopisem nesouhlasíte, můžete při jeho převzetí písemně uvést, že s jeho převzetím nesouhlasíte. Pokud si zaměstnanec vytýkací dopis odmítne převzít, nic to nemění na jeho platnosti. V případě soudního sporu se bude dopis brát jako platný.
Pokud s důvody uvedenými ve vytýkacím dopise nesouhlasíte, můžete se bránit písemnou formou, kde vysvětlíte svoje důvody k nesouhlasu. Písemnost pak doručte zaměstnavateli stejným způsobem jako byl doručen vytýkací dopis. Pokud zaměstnavatel písemnost ignoruje a výpověď přesto podá, oba dopisy pak budou sloužit jako důkaz v případném soudním sporu.

Podle ustanovení § 52 písm. f)(zákoníku práce) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Zaměstnavatel musí jeden z těchto důvodů vymezit a uvést do výpovědi.
Dle § 50 4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

Pokud z výše uvedených důvodů obdržíte výpověď a budete přesvědčena, že jste se porušení pracovních povinností nedopustila, musíte zaměstnavateli písemně oznámit, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel nadále zaměstnával, protože považujete výpověď za neplatnou. Neplatnost rozvázání pracovního poměru můžete uplatnit u soudu nejpozději ve lhůže 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. (§69 a násl. Zákoníku práce).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.