Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nepropacení dovolené

28.09.2013

Dobrý den,
Chci se zeptat, jak mám postupovat v případě, když mi zaměstnavatel odmítá proplatit čerpání dovolené, kterou jsem čerpala bezprostředně po ukončení mateřské. To, že mám na ni nárok uznal a poslal mi i výplatní listinu, ale na peníze čekám už 5 měsíců s tím, že nemá prostředky. Nevím, jak mám z něho peníze dostat, jestli mi v tomto může pomoct úřad práce a pokud bych celou situaci musela řešit soudně, jestli mám nárok na osvobození od soudních poplatků, když jsem na rodičovské, ale můj muž pracuje, takže příjmy máme. Také mě zajímá, jestli nemůže dojít k jakémusi promlčení, aby mi třeba za rok neřekl, že už mi peníze proplatit nemusí a jestli můžu žádat o úroky z prodlení, to by mohlo na něho platit. A ještě jeden dotaz, posuzuje se dovolená jako mzda? Protože pokud ano, tak bych mohla podat i výpověď bez udání důvodu a měla bych nárok na odstupné, je to tak? Ale už nevím, jestli bych po ukončení rodičovské mohla pobírat podporu, kdybych dala výpověď já. Nerada bych udělala nějakou hloupost, ale pokud se se svým zaměstnavatelem budu muset soudit, nebude ten návrat do práce příliš šťastný.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
V situaci, kdy Vám zaměstnavatel neposkytl náhradu mzdy za čerpanou dovolenou, se můžete obrátit na inspektorát práce (seznam pracovišť naleznete na webových stránkách www.suip.cz) – zde Vám mohou pomoci odbornou radou a mohou u zaměstnavatele provést kontrolu, případně mu udělit pokutu, Váš konkrétní nárok však vymoci nemohou. Pokud Vám zaměstnavatel neuhradí dlužnou částku i přes Vaši opětovnou výzvu k její úhradě, nezbude Vám než se obrátit na soud. Od soudních poplatků osvobozena nebudete, ovšem v případě Vašeho úspěchu ve věci, Vám bude zaměstnavatel povinen uhradit i náklady řízení. Náleží Vám též úrok z prodlení. Váš nárok se promlčí ve lhůtě 3 let.
Zákon dává zaměstnanci možnost okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud mu nebyla vyplacena mzda, náhrada mzdy nebo její část do 15 dnů od uplynutí období splatnosti (§56 odst. 1 písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění), ovšem zaměstnanec může zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl (§59 cit. předpisu).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2013 tedy první dva měsíce ve výši 3 661 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 2 929 Kč a poslední měsíc 2 685 Kč měsíčně.) Jinak činí výše podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2013 tedy maximálně 14 157 Kč). Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podpora v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání po celou podpůrčí dobu.

Dobrý den,
děkuji za odpověď (viz níže), ale přiznám se, ze s jednou věcí si nevím rady a to s §59, co znamená lhůta 2 měsíce. Budu tedy konkrétní, když mi zaměstnavatel měl proplatit náhradu mzdy k 15.7., tak 15 dní po slatnosti je 30.7. Můj nárok k podání okamžité výpovědi tak vzniká k 31.7., je to tak? Když svému zaměstnavateli pošlu výpověď 30.9. a od ji příjme 1.10. bude výpověď platná? V práci ho zřejmě nezastihnu a pochybuji, že by ji přijal. Kdy je vlastně platný poslední den oné lhůty 2 mesíců.
Děkuji za odpavěď.

Dobrý den,
dle § 56 odst. 1) písm. b) zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti dle §141 odst. 1cit. předpisu, který stanoví, že mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Tj. pokud měla být náhrada mzdy vyplacena 15. 7., období splatnosti je do 31. 7. 2013 a pracovní poměr lze okamžitě zrušit po uplynutí 15 dnů, tj. od 16. 8. ve lhůtě 2 měsíců. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné a musí obsahovat jeho důvod. Pracovní poměr končí dnem doručení okamžitého zrušení zaměstnavateli. Okamžité zrušení můžete doručit osobně, v takovém případě doporučuji nechat potvrdit převzetí např. na kopii, nebo jej můžete doručit jiným prokazatelným způsobem (např. dopis s dodejkou).

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.