Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zbavení rodičovských práv, výživné

25.09.2013

Dobrý den chci se zeptat když jsem byl na vlastní žádost zbavení otcovskych práv k svému synovy kterého jsem deset let nevidal že to jeho matka nedovolovala a nebyl jsem ani vedený jako otec v rodnim listu až před třemi lety jsem byl soudně uznán jako otec podle testů dna na žádost soudu protože že to zasedala pi takový době matka syna že se dostala do dluhu a má exekuci.já mám příjem 12000 mám teď ještě 4 děti dvě z manzelstvy a dvě že současnou přítelkyní.chci se zeptat jestli na základě nedostatku nich financí he možný požádat soud aby mne taky zbavil aj placení vyzivnehi.dekuju

Vážený pane,
rodičovské zodpovědnosti se nelze vzdát, k jejímu zániku, za života rodičů, může dojít pouze na základě rozhodnutí soudu. Pakliže bylo dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, jsou práva a povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti i nadále stejná. Zákon počítá s tím, že každý rodič vykonává tzv. běžná práva a povinnosti samostatně, zatímco o podstatných záležitostech jsou povinni se dohodnout.

Případné neshody pak řeší soud. Zákon však neřeší, co se podstatnými záležitostmi rozumí. Nejčastěji se jedná o rozhodnutí v oblasti vzdělání, náboženství, zdravotní péče, správy majetku, změny jména apod.
Podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona o rodině, zbaví soud rodičovské zodpovědnosti toho, kdo svoji rodičovskou zodpovědnost zneužívá nebo její výkon závažným způsobem zanedbává. Pokud se rodič dopustí úmyslného trestného činu proti svému dítěti nebo své dítě, mladší patnácti let, ke spáchání trestného činu použil popřípadě se účastnil trestného činu svého dítěte jako spolupachatel, návodce či pomocník, soud posuzuje, zda existují důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

Z bavení rodičovské zodpovědnosti znamená, že rodič nemůže svoji rodičovskou zodpovědnost vykonávat vůbec. Jde o nejzávažnější zásah do rodičovských práv. Předpokladem pro zbavení této zodpovědnosti je, že ze strany rodiče dochází k hrubému porušování nebo zneužívání práv a povinností, tvořících obsah rodičovské zodpovědnosti. Takovým zneužíváním se zpravidla rozumí ohrožování tělesného a duševního vývoje dítěte, vybízení k trestné činnosti a nemorálnímu způsobu života, ubližování na zdraví, týrání nebo pohlavní zneužívání dítěte apod. Dále k závažným zanedbáním rodičovské zodpovědnosti patří např. trvalé zanechání dítěte ve výchovném zařízení a zároveň projevený nezájem o toto dítě, soustavné neplnění zákonné vyživovací povinnosti, nemorální způsob života rodiče apod. Podmínkou pro zbavení rodičovské zodpovědnosti je, že dotyčný neplní své povinnosti, i když by je plnit mohl, proto nedostatky v péči o dítě je nutné hodnotit vždy se zřetelem ke konkrétní situaci.

Neexistují-li důvody pro zbavení rodičovské zodpovědnosti, může být tato soudem pouze omezena a to např. v situaci, kdy rodič neplní svoji povinnost pouze v určité oblasti. Potom musí být v rozhodnutí soudu přesně specifikováno, v které oblasti dochází k omezení rodičovské zodpovědnosti. V praxi se nejčastěji setkáváme s omezením při správě majetku nezletilého dítěte.

V případě, že je jeden rodič zbaven své rodičovské zodpovědnosti, vykonává tuto zodpovědnost druhý rodič. Jsou-li zbaveni zodpovědnosti oba rodiče, dochází k ustanovení poručníka dítěte soudem. Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti, zbavením rodičovské zodpovědnost, nezaniká.

Pro rozsudek, kterým soud vysloví, že je rodič zbaven své rodičovské zodpovědnosti je rozhodující stav v době jeho vyhlášení. Rodiče nelze zbavit jeho rodičovské zodpovědnosti na základě okolností, které již pominuly a zároveň došlo k podstatné změně jeho postoje k výchově dítěte.

Opatření podle § 44 zákona o rodině lze zrušit a rodičovské právo opět obnovit, odpadnou-li důvody, pro které došlo ke zbavení těchto rodičovských práv.
Zbavení rodičovských práv nemá vliv na placení výživného. Tu jako otec dítěte máte stále. Dítě má právo podílet se na životní úrovni obou rodičů. Pokud se u vás situace změnila, máte více vyživovacích povinností, můžete požádat soud, aby s přihlédnutím k vašim možnostem výživné přiměřeně snížil. Povinnosti platit výživné vás však nikdo nezbaví, naopak je vymahatelná.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.