Průvodce sólo rodiče slaďováním osobního a pracovního života při návratu do práce

Module 1 Vítejte!
Lekce 1 Začínáme (Modul 1/Lekce 1)
Module 2 Jak na slaďování osobního a pracovního života?
Lekce 1 Úvod do slaďování osobního a pracovního života (Modul 2/Lekce 1)
Lekce 2 Co je slaďování osobního a pracovního života? (Modul 2/Lekce 2)
Lekce 3 Návrat do zaměstnání a výhody slaďování práce a rodiny (Modul 2/Lekce 3)
Lekce 4 Pozitivní dopad práce na vás a vaši rodinu (Modul 2/Lekce 4)
Lekce 5 Flexibilní pracovní režimy (Modul 2/Lekce 5)
Lekce 6 Nejlepší tipy (Modul 2/Lekce 6)
Module 3 Slaďování práce a služeb péče o děti
Lekce 1 Úvod do slaďování práce a služeb péče o děti (Modul 3/Lekce 1)
Lekce 2 Nalezení služby vhodné pro vás (Modul 3/Lekce 2)
Lekce 3 Služby péče o děti – užitečné informace (Modul 3/Lekce 3)
Lekce 4 Starší děti a děti se speciálními potřebami (Modul 3/Lekce 4)
Lekce 5 Služby péče o děti a váš zaměstnavatel (Modul 3/Lekce 5)
Lekce 6 Jak zaplatit služby péče o děti (Modul 3/Lekce 6)
Module 4 Rodinné finance a práce
Lekce 1 Úvod do rodinných financí (Modul 4/Lekce 1)
Lekce 2 Jak sestavit rozpočet (Modul 4/Lekce 2)
Lekce 3 Jak se vyhnout dluhům a jak je zvládnout (Modul 4/Lekce 3)
Lekce 4 Jak ušetřit peníze (Modul 4/Lekce 4)
Lekce 5 Finanční podpora (Modul 4/Lekce 5)
Module 5 Komunikace
Lekce 1 Úvod do komunikace (Modul 5/Lekce 1)
Lekce 2 Efektivní komunikace (Modul 5/Lekce 2)
Lekce 3 Asertivita (Modul 5/Lekce 3)
Lekce 4 Jak komunikovat v práci (Modul 5/Lekce 4)
Lekce 5 Naslouchání (Modul 5/Lekce 5)
Lekce 6 Neverbální komunikace (Modul 5/Lekce 6)
Lekce 7 Překážky (Modul 5/Lekce 7)
Lekce 8 Pravidla a hranice (Modul 5/Lekce 8)
Lekce 9 Komunikace se zaměstnavatelem v případě problému (Modul 5/Lekce 9)
Module 6 Přenositelné dovednosti
Lekce 1 Úvod do přenositelných dovedností (Modul 6/Lekce 1)
Lekce 2 Klíčové přenositelné dovednosti (Modul 6/Lekce 2)
Lekce 3 Poznejte a pojmenujte svoje dovednosti (Modul 6/Lekce 3)
Lekce 4 Využití dovedností v zaměstnání (Modul 6/Lekce 4)
Module 7 Legislativa a vaše práva na pracovišti
Lekce 1 Úvod do vašich práv na pracovišti (Modul 7/Lekce 1)
Lekce 2 Práva a povinnosti (Modul 7/Lekce 2)
Lekce 3 Mateřství, otcovství a rodičovská dovolená (Modul 7/Lekce 3)
Lekce 4 Jak si vzít volno (Modul 7/Lekce 4)
Lekce 5 Flexibilní pracovní doba (Modul 7/Lekce 5)
Lekce 6 Diskriminace na pracovišti (Modul 7/Lekce 6)
Lekce 7 Diskriminace na pracovišti – zdroje (Modul 7/Lekce 7)
Module 8 Podpora pro pracující sólo rodiče
Lekce 1 Úvod do podpory pro pracující sólo rodiče (Modul 8/Lekce 1)
Lekce 2 Podpora od zaměstnavatele (Modul 8/Lekce 2)
Lekce 3 On-line podpora – (fóra a sociální sítě) - (Modul 8/Lekce 3)
Lekce 4 Rozvíjení vlastních podpůrných sítí (Modul 8/Lekce 4)
Lekce 5 Mentoring (Modul 8/Lekce 5)
Lekce 6 Postup/ Příležitosti na pracovišti (Modul 8/Lekce 6)
Lekce 7 Poděkování za účast v programu – úvahy na závěr (Modul 8/Lekce 7)
Powered By WP Courseware