Aperio

Porodnice Brno - Obilní trh

18.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Obilní 11, 625 00 Brno
Kontakt
tel. 532 238 285 (porodní sál), fnbrno@fnbrno.czwww.fnbrno.cz
Vedoucí perinatologického úseku
primář MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel. 532 233 845, pjanku@fnbrno.cz
Staniční sestra
Mgr. Miloslava Kameníková, tel. 532 238 270, mkamenik@fnbrno.cz
Kurz předporodní přípravy (www.fnbrno.cz)
viz staniční sestra
Těhotenské cvičení
tel. 532 238 295

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 6 hodin a je rozdělen do 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.

Porodnice pořádá těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou jsou umožněny 1x týdně (neděle v 17 hodin, poplatek 100 Kč).

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 -3 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a pro personál je považuje za závazné. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 6 takových místností. Ženy v nich tráví všechny doby porodní. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokeje. Doprovod k porodu může být přítomen 1. i 2. době porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si mohou rozhodnout samy. Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tlumení porodních bolestí jsou častěji nabízeny nefarmakologické metody. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí: porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Z farmakologickýc metod je k dispozici epidurální anestezie, která je poskytována vcelku bez omezení, nebo analgetika. Častěji je nabízena epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje a rodí v nich pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou poloha v sedě na porodnické posteli a porod na porodním vaku. Porod do vody je možný. V roce 2011 proběhlo takto 19 porodů a v r. 2012 18 porodů.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče, ale na oddělení šestinedělí. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá přiložením dítěte k její tváři.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Doprovod může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním a dále potom na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází až po jeho dotepání.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce, i v případě porodu s komplikacemi, v případě předčasného porodu, ale nikoliv po porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky.

Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Bezprostředně po porodu setrvává zdravý novorozenec na břiše matky – kůže na kůži – po dobu dvou hodin. Porodniceu možňuje samopřisátí novorozence k prsu.

Porodnice dodržuje 9 bodů( z deseti) k úspěšnému kojení. Jsou k dispozici 2 vyškolení laktační poradci.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2011 bylo 92%, v roce 2012 93% dětí při propuštění z porodnice výlučně kojeno.

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích.

Na oddělení šestinedělí jsou dvoulůžkové a trojlůžkové  pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. 8 pokojů je nadstandardních, jsou navíc vybaveny WC, sprchou, lednicí, TV, varnou konvicí. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. Na pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy běžně probíhají ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, v po - pá 15,00 - 17,00hod, so, ne 14,00 - 16,00hod.  Na pokojích jsou návštěvy možné pouze v případě, jedná-li se o nadstandardní pokoj. V tomto případě mohou starší děti na pokoj bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  za 72 hodin. Pokud žádá žena o formu tzv. ambulantního porodu, může odejít za 4 hodiny po porodu.

Po císařském řezu odchází obvykle za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (viz laktační poradenství FN Brno, www.fnbrno.cz). K dispozici je 6 laktačních poradců/poradkyň.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Služby sociální pracovnice lze využít v pomoci v obtížných životních situacích (utajovaný porod, adopce, atd.) tel. 532238294

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 2004 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje rovněž odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

1 lekce předporodního kurzu pro rodičku: 400 Kč, pro doprovod 280 Kč

Těhotenské cvičení: 100 Kč/ lekce

Poplatek za nadstandardní pokoj: 1000 Kč/den

Nadstandartní pokoj porodního sálu s vanou: 1000 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1000 Kč/den, pro dítě 360Kč/den, pro doprovod 200Kč/den

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1000 Kč/den, pro dítě 360Kč/den, pro doprovod 200Kč/den

 

Aktualizace medailonu

5. 12. 2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz