Aperio

Porodnice Brno - Obilní trh

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Obilní 11, 625 00 Brno
Kontakt
tel. 532 238 285 (porodní sál), fnbrno@fnbrno.czwww.fnbrno.cz
Přednosta kliniky
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Vedoucí perinatologického útvaru GPK FN Brno
MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel. 532 238 306, janku.petr@fnbrno.cz
Staniční sestra - porodní sál
PhDr. Miloslava Kameníková, tel. 532 238 270, kamenikova.miloslava@fnbrno.cz
Kurz předporodní přípravy (www.fnbrno.cz)
viz staniční sestra
Těhotenské cvičení
tel. 532 238 295

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 6 hodin a je rozdělen do 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka a účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.

Porodnice pořádá těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou jsou umožněny 1x týdně (neděle v 17 hodin, poplatek 100 Kč).

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 -3 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Příjem rodičky provádí lékař a rozhoduje o způsobu vedení porodu. Fyziologický porod je v kompetenci porodní asistentky.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 6 takových místností. Ženy v nich tráví všechny doby porodní. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje. Doprovod k porodu může být přítomen po celou dobu pobytu ženy na porodním sále.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si mohou rozhodnout samy. Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tlumení porodních bolestí jsou častěji nabízeny nefarmakologické metody. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí: porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Z farmakologickýc metod je k dispozici epidurální anestezie (standard v tlumení porodní bolesti), inhalace entonoxu, analgetika. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie, téměř 30%.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje a rodí v nich pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže na porodním lůžku. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou poloha v sedě na porodnické posteli a porod na porodním vaku. Porod do vody je možný. V roce 2017 takto proběhlo 19 porodů.

Fyziologický porod bez komplikací vede porodní asistentka, je plně v její kompetenci. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj zůstávají ženy s novorozencem a doprovodem v místnosti porodu.

V případě porodu císařským řezem může být přítomen doprovod rodičky. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá krátkým přiložením na její hrudník. Pak je dítě umístěno v kontaktu kůže na kůži na tělo otce. Rodičky jsou překládány na pooperační oddělení. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. 

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Doprovod může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním a dále potom na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Dítě tráví bezprostředně po porodu dvě hodiny v kontaktu kůže na kůži na těle matky. K přerušení pupečníku dochází až po jeho dotepání.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce, i v případě porodu s komplikacemi. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá ve stejné místnosti u matky.

Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je společný, nemocnice má rooming-in i pro nedonošené děti.

U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Bezprostředně po porodu setrvává zdravý novorozenec na břiše matky – kůže na kůži – po dobu dvou hodin. Porodnice umožňuje samopřisátí novorozence k prsu.

Porodnice dodržuje 9 bodů( z deseti) k úspěšnému kojení. K dispozici je 15 vyškolení laktačních poradkyň.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Při propuštění z porodnice bylo výlučně kojeno 94% (v roce 2016), 93% (v roce 2015).

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích.

Na oddělení šestinedělí jsou dvoulůžkové a trojlůžkové  pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. 8 pokojů je nadstandardních, jsou navíc vybaveny WC, sprchou, lednicí, TV, varnou konvicí. Umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Ne vždy je dostatek nadstandardních pokojů pro všechny zájemkyně, záleží na množství porodů v daný okamžik. Na pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy běžně probíhají ve zvláštním k tomu vyhrazeném prostoru, v po-pá od 15 do 17 hod., v so-ne od 14 do 16 hod. Na pokojích jsou návštěvy možné pouze v případě, jedná-li se o nadstandardní pokoj. V tomto případě mohou starší děti na pokoj bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hodin. Pokud žádá žena o formu tzv. ambulantního porodu, může odejít za 4 hodiny po porodu.

Po císařském řezu odchází obvykle za 4-5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (viz laktační poradenství FN Brno, www.fnbrno.cz). K dispozici je 15 laktačních poradkyň.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit v rámci dietního systému nemocnice pro klientky příslušnou dietu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Služby sociální pracovnice lze využít v pomoci v obtížných životních situacích (utajovaný porod, adopce, atd.) tel. 532 238 294.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 2004 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje rovněž odběr perinatálních tkání (pupečníkové krve, tkání pupečníku a dárcovský odběr placenty), více info na www.natic.cz.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 470 Kč

Jedna lekce předporodního kurzu pro rodičku: 400 Kč, pro doprovod 300 Kč

Těhotenské cvičení: 100 Kč/ lekce

Nadstandartní pokoj porodního sálu s vanou: 1000 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1000 Kč/den, pro doprovod 200Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 6184 (celá FN Brno v r. 2017) z toho 2924 porodnice Obilní trh; 6014 (celá FN Brno v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 23,9% (v r. 2017); 20,7 % (v r. 2013)*

Míra epiziotomií: 26,8% (v r. 2017)

Počet vaginálních porodů koncem pánevním: 41 (v r. 2017)

Počet porodů kleštěmi: 21 (v r. 2017)

Počet porodů s VEX: 73 (v r. 2017)

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

13. 2. 2018

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 40

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství