Aperio

Porodnice Brno - Bohunice

18.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Kontakt
tel. 532 233 961 (porodní sál), fnbrno@fnbrno.czwww.gpkbrno.cz
Vedoucí perinatologického úseku
MUDr. Petr Janků, tel. 532 238 285, pjanku@fnbrno.cz
Primář
Martin Petrenko, tel. 532 233 843
Staniční sestra (kurz předporodní přípravy)
Marie Lacinová, tel. 532 233 961, lacinova@fnbrno.cz
Těhotenské cvičení
tel. 532 238 285

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 4 hodiny a je rozdělen do 2 lekcí. Vede jej porodní asistentka a lékař. Účast na něm je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod porodnice porodnice pořádá také jednorázové informativní schůzky o průběhu porodu, které nejsou součástí předporodního kurzu.

Těhotenské cvičení porodnice nepořádá. Je možné se účastnit těhotenského cvičení na pracovišti Gynekologicko - porodnické fakulty Obilní trh.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a pro personál je považuje za závazné. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 6 takových místností. Ženy v nich tráví, bez stěhování, i další doby porodní. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla ani pití nejsou nutné, ženy si mohou rozhodnout samy. Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tlumení porodních bolestí jsou častěji nabízeny nefarmakologické metody. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí: porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Z farmakologickýc metod je k dispozici epidurální anestezie, která je poskytována vcelku bez omezení, nebo analgetika. Častěji je nabízena epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje (WC, sprcha, porodní stoličky, vaky, balony, žíněnky, ribstoly, barevně vymalované pokoje, obrázky, rádio) a rodí v nich pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Porod do vody je možný.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče, ale na oddělení šestinedělí. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá přiložením dítěte k její tváři.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací, zdravotnický personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Doprovod může být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním a dále potom na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu. Potřebná vyšetření se provádějí v její bezprostřední blízkosti a dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází až po jeho dotepání.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce, i v případě porodu s komplikacemi, v případě předčasného porodu, ale nikoliv po porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky.

Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů  k úspěšnému kojení. Jsou k dispozici 2 vyškolení laktační poradci.

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 8 jednolůžkových nadstandardních, 8 dvoulůžkových a 10 trojlůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici WC a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny sprchou, TV, lednicí, rychlovarnou konvicí, rádiem. Na těchto pokojích je možný také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 13,00 do 18,00hod na nadstandardních pokojích kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny - 6 ks na první den, po té je nutné mít vlastní.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  za 72 hodin. Na své výslovné přání může odejít za 4 hodiny po porodu.

Po císařském řezu odchází obvykle za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (horká linka, porodní asistentka).

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a od roku 2005 má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč

1 lekce předporodního kurzu pro rodičku: 400 Kč

Poplatek za nadstandardní pokoj: 1000 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 1200 Kč/den

Nadstandartní pokoj porodního sálu s vanou: 500 Kč

 

Aktualizace medailonu

29. 11. 2008

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz