Aperio

Porodnice Břeclav

18.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Břeclav, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
Kontakt
tel. 519 315 111 (ústředna), www.nembv.cznembv@nembv.cz
Primář
MUDr. Janka Bambasová, tel. 519 315 111, bambasova@nembv.cz
Vrchní sestra
Jarmila Láníčková, tel. 519 315 367, lanickova@nembv.cz
Kurz předporodní přípravy
Vlasta Potočníková, tel. 519 315 367

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 3 hodiny a je rozdělen do tří částí. Vede jej porodní asistentka, lékař a dětská sestra. Účast na kurzech  je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice připravit rovněž jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, a to v případě, že o ně sami požádají.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a prohlídky pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař, dula. Dříve narozené děti rodičky nemohou ženu k porodu doprovázet. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma není možná. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, avšak nepovažuje je pro sebe za závazné. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

První doba porodní

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Žena zůstává ve stejné místnosti i v průběhu 2. doby porodní, nikam se nestěhuje. Místnosti pro 1. a 2. dobu porodní jsou vybaveny spíše jako klasické sály (ne jako civilní pokoje). Jedna z místností je zařízena spíše jako civilní pokoj (nadstandardní prodní pokoj) – vybavena běžným nábytkem, televizí, audiověží, vanou.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru, holení ani zákaz jídla a pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodního vaku, ribstolí, porodní stoličky, sprchy, vany, poslechu hudby a svobodného pohybu. Nejčastěji je nabízen svobodný pohyb.

Z farmakologických metod jsou dostupné: epidurální anestezie a analgetika. Nejčastěji je nabízena epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit libovolnou polohu. Je možné vybrat z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle.

Doprovod rodičky nemůže být přítomen při porodu císařským řezem. Ženy po porodu císařským řezem jsou automaticky umísťovány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt matky s dítětem po porodu císařským řezem probíhá tak, že dítě je přiloženo k tváři matky.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho, doprovod však nemůže být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v bezprostřední blízkosti. Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen otec.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu a po předčasném porodu. Bonding není podporován po vaginálním porodu s komplikacemi nebo po porodu císařským řezem. Bonding je pordporován tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Nemocnicene neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Děti s nízkou porodní hmotností nebo s komplikacemi jsou převáženy na kliniku Brno.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in a částečný rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou k dispozici 2 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte a telefon. WC a sprcha jsou společné vždy pro dva pokoje. V nadstandardních pokojích je navíc k dispozici civilní nábytek, barevné povlečení, záclony, výzdoba, televize, lednička a varná konvice. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Bez omezení mohou přijít i starší děti.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.), dětské jednorázové pleny, toaletní papír a vložky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením (tlumočení do znakového jazyka). Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice umožňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka (např. pro případ narození mrtvého dítěte, nemocného dítěte, pro ženy se stresujícím porodním zážitkem).

Porodnice spolupracuje s duchovními.

Je schopna klientkám zajistit vegetariánskou stravu.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen s klienty a klientkami komunikovat anglicky, rusky, německy, francouzsky, slovensky, zanková řeč.

Porodnice nezprostředkvává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od roku 2006 má titul „baby-friendly hospital".

Porodnice neumožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod k porodu: otec dítěte zdarma, příbuzní 750 Kč, dula 1500 Kč.

Předporodní kurz: 185Kč

Nadstandardní porodní sál: 950Kč/24hod

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 315Kč/den

Aktualizace medailonu

21. 10. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz