Aperio

Porodnice Boskovice

20.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Boskovice s.r.o.
Typ zařízení
privátní
Adresa
Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice
Kontakt
tel. 516 491 111,  info@nembce.cz
www.nemocniceboskovice.cz
Primář
MUDr. Jan Machač, tel. 516 491 350, jan.machac@nemocniceboskovice.cz
Staniční sestra
Ludmila Staňková, tel. 516 491 380, ludsta@nembce.cz
Vrchní sestra
Havránková Jana, tel.  724 696 047,  jana.havrankova@nembce.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Petra Čížková, tel. 777 176 845, Mgr.Dobromila Hrušková, tel. 603 710 310 a Edita Korytářová,Dis. ,tel. 604 658 338
Těhotenské cvičení
Michaela Dufková (rehabilitační pracovnice), tel. 516 456 226, 737 949 704, MichaelaDufkova@seznam.cz
tel. 603 522 232, 737 949 704

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 20 hodin a je rozdělen do 10 lekcí. Vede jej porodní asistentka a rehabilitační pracovnice. Účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je rovněž dobrovolná.

Těhotenské cvičení je součástí předporodních kurzů (lze navštěvovat i samostatně pouze cvičení). Jedná se o těhotenskou gymnastiku.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu. Prohlídky pokojů šestinedělí jsou možné na požádání.

Registrace k porodu není nutná. Je doporučováno se z důvodu přichystání dokumentace po 36. týdnu gravidity zaregistrovat.

Podmínky k porodu

Počet osob, které mohou ženu k porodu doprovázet, není omezen. Kromě rodinných příslušníků (včetně dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Podmínkou účasti je možnost zachování intimity dalších rodiček. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař- je respektováno přání rodičky.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány, považuje je za závazné.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 4 takové místnosti. Jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje, nikoliv jako klasické porodní sály.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Zákaz jídla je nutný. Zákaz pití není nutný, ženy si mohou rozhodnout samy. Holení je prováděno jen při operativních porodech, jinak se neprovádí. Klystýr není nutný - je prováděn pouze, pokud na něm žena trvá.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn kontinuálně v 1. i 2. době porodní.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí: porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii. Pomůcky jsou nabízeny všechny, záleží na rodičce, které si vybere. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Z farmakologických metod jsou nabízeny: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Když si rodička nepřeje analgetika a je porod fyziologický, tak je její přání respektováno. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Nefarmakologické metody tlumení bolsti jsou nabízeny častěji než-li farmakologické metody.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoj – WC, sprcha, rozkládací křeslo pro otce, TV, lednice, telefon. Ve všech místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou nebo s přiváz. nohama, na posteli, na porodním křesle, ve vaně. Porod do vody je možný (v r. 2009 - 2, v r. 2010 - 0, v r. 2011 - 1, v r. 2012 - 1, v r. 2013 - 0, v r. 2014 - 3). Nejčastěji praktikovanými jsou poloha na porodním vaku, porodní stoličce a klasická poloha bez připevněných nohou.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Po operaci ženy nejsou paušálně překládány na jednotku intenzivní péče. Řešení je vždy individuální, dle dané situace a zdrav. stavu ženy. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá vždy individuálně podle přání matky a dle stavu dítěte a matky. Porodnice doprovodu rodičky neumožňuje se starat o dítě po dobu indispozice matky po operaci.

Fyziologický porod bez komplikací vedou  porodní asistentky. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.  Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno .

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy na porodním sále, který je řešen formou jednolůžkových pokojů s možností přítomnosti další osoby, popř. na nadstandardním porodním sále.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období může být doprovod s rodičkou a novorozencem na porodním boxu.

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Dítě je po porodu obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. V případě komplikací je dítě odděleno na dobu nezbytně nutnou. Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na nahé břicho matky a po té přiložením k prsu matky. Bonding je podporodván po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu, po porodu císařským řezem. Pokud nastanou při porodu komplikace, dochází ke kontaktu stejným způsobem co nejdříve to dovolí stav novorozence či matky. V případě předčasného porodu je umožňován volný kontakt s dítětem v inkubátoru či na vyhřívaném lůžku (není časově omezováno, naopak co nejvíce podporováno). Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. V případě převozu dítěte na novorozeneckou jednotku intenzivní péče do Fakultní nemocnice v Brně (FDN Brno, Černopolní 9) není matka automaticky převážena. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností.

Je preferováno co nejčasnější propuštění matky, jsou jí poskytovány informace.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá co nejdříve po porodu.

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

93% dětí bylo v r. 2011 při propuštění výlučně kojeno. V roce 2012 bylo při propuštění výlučně kojeno 779 dětí, přičemž proběhlo celkem 851 porodů. V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 758 dětí, v r. 2014 - 760 dětí.

Rooming-in  je možný ve všech pokojích, je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 dvoulůžkové a 2 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte a telefon. Nadstandardní jednolůžkový pokoj je na oddělení  jeden bez vlastního sociálního zařízení. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí přes noc, ale během dne může na pokoji pobývat. Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Běžně probíhají návštěvy ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru. Návštěvní doba je od 14,00 - 19,00 hod nebo dle domluvy. Starší děti rodičky mohou na návštěvu bez omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), odsávačky, kloboučky, kyblík na koupání dětí, hygienické potřeby.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází dle svého přání. Ambulantní porod je možný. Tento porod má svoje pravidla a personál porodnice se snaží s pacientkou domluvit.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění, horká linka, tel. 516 491 392.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Běžně pracuje s rodičkami tělesně postiženými. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky (pokud možno bez  lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici je k dispozici psycholog nebo psycholožka.

Porodnice  spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat německy, anglicky, rusky a francouzsky.

Porodnice  je schopna zajistit pro klientky  např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/ nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital“.

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 600 Kč

Doprovod rodičky k porodu: 400 Kč

Relaxace ve vaně: 300 Kč

Nadstandardní pokoj na porodním oddělení: 500 Kč/den

Nadstandardní pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 250 Kč/den

Entonox: dle spotřeby (300 - 1500 Kč)

Statistiky

Počet porodů: 854 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 22,2 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

20. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 10

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství